Na Facebook se šíří v různé podobě statistika Erostatu, ze které vychází, že koncová cena elektřiny domácnostem vzrostla v celé EU. Se statistikou přišla CNN Prima News a operuje s ní i například Tomio Okamura. Statistika je pravdivá. Například Tomio Okmura z toho však výhradně viní vládu. To je zavádějící.

V prvé řadě, statistika Eurostatu ukazuje zvýšení cen elektřiny koncovým zákazníkům mezi 1. pololetím roku 2021 a 1. pololetím 2022. Tedy od 30.6.2021 do 30.6.2022. V této době v ČR přestala obchodovat Bohemia Energy a její dceřiné firmy. Tento faktor nastal kvůli nesolidnímu obchodníkovi, ale rozhodně za něj nemůže vláda. Statistika tedy reflektuje i to, že statisíce lidí musely na krátkou dobu přejít k odběrateli poslední instance. Těmto domácnostem vzrostla cena elektřiny několikanásobně.

Druhou stránkou je, že ČR se rozhodla zastropovat ceny elektřiny, ale až od 1.11.2022. Tento tah ještě statistiky nereflektují. Některé vlády byly rychlejší. Například Maďarsko ovšem od regulací cen pomalu ustupuje, protože by zkrachovalo a například zastropování cen paliv tam způsobilo, že nyní je pohonných hmot nedostatek.

V ČR tedy vzrostly ceny elektřiny nejvíce v celé EU, rozhodně však za zvýšení nemůže jen vláda, ale krach velkého obchodníka. Zároveň k regulaci cen na straně konečného odběratele nakonec sáhla, ale tento krok není ještě zahrnut v statistice. Můžeme spekulovat, zda ceny nešlo zastropovat rychleji. To už je věcí politickou a nepřísluší nám ji hodnotit.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.