Web Parlamentní listy zveřejnil 30. srpna článek „65 258 350 Kč za výměnu koberců u Bartoše. Už se to hýbe“. V nadpisu a perexu osočuje Ministerstvo pro místní rozvoj z neobvykle drahého nákupu koberců za 65 258 350 korun. Až na konci článku se dočtete, že se jednalo o administrativní chybu a částka byla tisíckrát nižší, tedy 65 tisíc korun.

Že ministerstvo zaplatilo za výměnu koberců skutečně 65 tisíc potvrzuje registr smluv. A až na konci článku je také vyjádření ministerstva: „V případě dílčí objednávky č. 12 ze dne 2. 8. 2023 se jednalo o plnění ve výši 53 932,62 Kč bez DPH, tj. 65 258,50 Kč včetně DPH. Objednávka byla uveřejněna v Registru smluv dne 3. 8. 2023, v příloze v Registru smluv je tato částka uvedena. Při vyplňování metadat objednávky došlo k administrativnímu pochybení, kdy byla nedopatřením uvedena částka ve výši 65 258 350,00 včetně DPH. Toto nedopatření bylo opraveno na základě provedené modifikace dne 30. 8. 2023, metadata byla opravena v souladu s § 5 odst. 7 zákona o registru smluv a byla uvedena částka ve správné výši 65 258,30 Kč včetně DPH. Dodavateli bude samozřejmě uhrazena částka za provedené práce v souladu s textem dílčí objednávky ze dne 2. 8. 2023. Zároveň byla přijata opatření ohledně zvýšené kontroly uveřejňovaných metadat v Registru smluv, aby se toto administrativní pochybení napříště neopakovalo.“


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.