Druhého října vyšel na zpravodajském webu iprima.cz článek o změně ve švédských osnovách dějepisu. Podle informací v článku projde vyučování tohoto předmětu dramatickou změnou, místo starověkého učiva a probírání středověku, které z osnov úplně vypadne, se budou děti učit novodobé dějiny.


Prima píše ‘Švédský výbor pro vzdělání chce z učebních osnov pro děti od 13 do 15 let vyškrtnout učivo o antickém Řecku nebo Římské říši a stejně tak o Švédském království v období, kdy ovládalo okolní země 1611-1718. Místo toho mají švédské děti věnovat více času otázkám klimatických změn, genderové problematice, kritické teorii, demokratickým hodnotám, imigraci, západní kolonialismus, obchod s otroky a nacionalismus. Důraz bude kladen na „postmodernistický pohled“ na společnost, spíše než na klasickou filozofickou tradici.’

Článek má zčásti pravdu, když popisuje návrh změny vyučování. Švédský ústav pro školství se skutečně zabýval myšlenkou jak žáky více vzdělávat v moderních dějinách a hlavně po druhé světové válce. Výsledkem byl návrh, že se učivo starověku a středověku z osnov vypustí a žáci se více zaměří na moderní dějiny. Návrh byl zveřejněn 25. září a do 23. října byl otevřený připomínkám. Odmítavé reakce byly však tak silné, že už 4. října úřad oznámil, že navržené změny ve výuce dějepisu se ruší.

Problém článku Prima je v tom, že v jak v textu, tak v titulku manipuluje s návrhem samotným. Pokud v něm budeme hledat zmínky o imigraci a genderu, tak zjistíme, že se vyskytuje jen a pouze v osnovách pro děti první až třetí třídy.

Konkrétně je v návrhu napsáno, že děti v 1. až 3. třídě budou probírat život ve Švédsku, stěhováni se v rámci Švédska a migraci z a do jiných zemí a následky. Toto neznamená, že jim místo studia historie ‘nabídnou imigraci’, protože učivo v prvním až třetím ročníku žádné učivo starověku a středověku neobsahovalo. Totéž platí o údajné ‘genderové problematice’ a nebo ‘genderových rolích’, jelikož návrh mluví o rolích pohlaví, muže a ženy. Citace z návrhu se opět týká dětí v první až třetí třídě – ‘diskuze a úvaha o životních a morálních problémech, které jsou pro studenta důležité, například rodina, přátelství, role pohlaví a smrt.’

Stejně tak je manipulací, že návrh zamění historii za nauku o životním prostředí a nebo klimatické změně. V navržených osnovách je životní prostředí zmíněno jako učivo pro děti v první až třetí třídě a děti v sedmé až deváté třídě by měly vědět jaký vliv na životní prostředí měla průmyslová revoluce. Navíc zmínka o klimatické změně nikde v návrhu není.

Na základě samotného návrhu je snadné dokázat, že článek na Prima manipuluje se skutečným záměrem o změnu výuky dějepisu. Například výše citovaný odstavec o dětech ve věku 13 – 15 let a jak se budou v dějepisu šprtat gender, imigraci a klimatickou změnu je lež.

Zajímá Vás odkud se ty nepravdivé informace berou?
Prima píše ‘Média se v tomto odvolávají na informace z deníku Svenska Dagbladet, pro který to měla uvést Anna Westerholmová, vedoucí švédského národního výboru pro vzdělávání.’ Údajně tedy nějaká média citují deník Svenska Dagbladet, proč tedy autor sám nečerpá ze Svenska Dagbladet? Je to proto, že Svenska Dagbladed žádné takové věci neuvádí, odkaz ‘Média’ míří na konspirační server Europe Reloaded, který informace přebral z Russia Today, což je ruské státní medium, které šíří dezinformace.

Jsme tedy u kořene problému. Ruská propaganda vytvořila manipulaci, že žáci ve Švédsku se budou místo dějepisu učit gender, klimatickou změnu a imigraci. Server Prima jim pomáhá tyto lži šířit pod hlavičkou zavedeného zpravodajského portálu.