Zpět k Lexikon

„Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích.“

Jedná se o výrok, který formuloval už ve třicátých letech americký sociolog William Isaac Thomas a který vešel ve známost jako tzv. Thomasův teorém.

Lidé tedy jednají na základě toho, jací se domnívají, že jsou, a jejich subjektivní interpretace situací se mohou promítnout do reálného života a stát se pro ně samotné skutečnými (pravdivými). (MERTON, R. Self-Fulfiling Prophecy )

Zjednodušeně řečeno, lidé subjektivně vnímaným situacím dávají svůj vlastní význam. Interpretují svět tedy nikoli na základě objektivních měřítek, nýbrž právě jen skrze subjektivní interpretace, které se skutečností nemusí mít nic společného. Přesto se ale mohou promítnout do reálného života tím, jak na tyto „domnělé“ situace lidé zareagují, považují-li je v daném okamžiku za skutečné.

Článek k tématu:

Thomasův teorém: Proč naše předpovědi mění svět


administrator

Tým manipulatori.cz