Náš web již jednou psal, že Jeseník se stal jedním z pěti českých měst vybraných k testování rychlého 5G internetového připojení. Zkušební provoz má začít letos v létě. Po internetu a sociálních sítích se začaly šířit obavy, že frekvence, na níž tato síť funguje, poškozuje lidské zdraví a způsobuje rakovinu. A tak se podhorské městečko kromě laboratoře revolučně rychlého přenosu dat stalo i testovacím místem velmi rychlého přenosu nepodložených fám. S peticí proti testování v Jeseníku přišel místní Jesenický týdeník. Na základě toho zastupitel za ODS Petr Procházka dokonce navrhl vyhlášení referenda, které by výstavbu 5G sítě ve městě mohlo zakázat. Výsledek? 7 pro, 6 proti, 11 se zdrželo. Přestože pro hlasovalo více zastupitelů než proti, nebyla jich nadpoloviční většina a návrh tedy nebyl přijat. Pro vyhlášení referenda byli všichni zastupitelé za ANO, ODS a SPD.

V Jesenickém týdeníku, jehož šéfredaktor je Miroslav Chovanec, se dočteme i doslova bizarní příběhy. Například studentka Obchodní akademie v Jeseníku šíří údajný příběh slečny, která prý vzpomíná, že když byla malá, tak ji strýček brával do práce, kde pracovali na frekvenci 5G (doslovná citace). Při vstupu do oné práce si mladá slečna musela obléct speciální oblek, pravděpodobně ochranný oděv. Ten asi musel nosit i onen strýček, který přesto umřel na rakovinu, a navíc měl zničený kyčelní kloub, na kterém nosil telefon. Mobil navíc nebyl tak chytrý, jako ty dnešní. A ona slečna si myslí, že to bylo právě tím telefonem a 5G. Co, že první mobily s 5G se začaly objevovat až v roce 2019, takže celý příběh na časové ose nesedí.

Jiný článek, článek, kde se o 5G píše, strašil, že obyvatelé mají být „pokusnými králíky“.

Pokud půjdeme o úroveň dál, Jesenický týdeník si pozval k diskusi s občany Martina Novotného z webu či platformy EMFsmog. Martin Novotný se sám považuje za poučeného laika a neopomene vždy argumentovat svojí předchozí prací pro operátora. Měl u něj nakupovat koncová zařízení, a to nejen v české pobočce, ale i v zahraničí.

Novotný žádné srdceryvné příběhy o poškozené kyčli v tajemné 5G laboratoři nepublikuje, mixuje reálné informace s jejich vlastní interpretací. Výsledkem jsou jasná rizika sítí 5G. Takže ani netvrdí, že sítě 5G způsobují koronavirus, ale připouští, že lidé chronicky exponovaní elektromagnetickému zářením mají sníženou imunitu, a tudíž těžší průběh nemoci. Přiloženy jsou mapky výskytu koronaviru v Itálii a „teplotní mapa instalací 5G“ v této zemi u operátora Vodafone. Co na tom, že ona mapa neukazuje pokrytí 5G v Itálii, protože to je u Vodafonu jen v několika velkých městech a v nějakém větším měřítku jen v Miláně a okolí.

Novotný rozporuje i články na iRozhlasu nebo na iDNESu, v případě tohoto pak uvádí, že autor je synem starostky Jeseníku, která podporuje pilotní provoz 5G v tomto městě. Opět je to absolutní nesmysl, hlavně že je konspirace kompletní.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.