Jeseník se stal jedním z pěti českých měst vybraných k testování rychlého 5G internetového připojení. Zkušební provoz má začít letos v létě. Po internetu a sociálních sítích se začaly šířit obavy, že frekvence, na níž tato síť funguje, poškozuje lidské zdraví a způsobuje rakovinu. A tak se podhorské městečko kromě laboratoře revolučně rychlého přenosu dat stalo i testovacím místem velmi rychlého přenosu nepodložených fám. S peticí proti testování v Jeseníku přišel místní týdeník. Apeluje na městské zastupitelstvo, aby vypsalo referendum. „Veřejnost by rozhodla o účasti v projektu, který může poškodit zdraví lidí, ale také poškodit reputaci Jeseníku jako lázeňského místa,“ píše se v petici.

Minulý týden došlo dokonce k jednání zastupitelstva, kde se 5G sítě probíraly více jak dvě hodiny. Zaznělo tam snad vše. Od spiknutí elit v čele s Billem Gatesem, po spiknutí EU a Bruselu až po klasické hoaxy o údajných zákazech 5G v různých městech po celém světě. Zastupitel za ODS Petr Procházka dokonce navrhl vyhlášení referenda, které by výstavbu 5G sítě ve městě mohlo zakázat. Výsledek? 7 pro, 6 proti, 11 se zdrželo. Přestože pro hlasovalo více zastupitelů než proti, nebyla jich nadpoloviční většina a návrh tedy nebyl přijat. Pro vyhlášení referenda  byli všichni zastupitelé za ANO, ODS a SPD. Zkontrolovat si to lze ve videozáznamu, Adam Blišťan také zveřejnil screenshot článku místního týdeníku.

Hlasování od 2:06:38. Do té doby probíhala debata…

Český telekomunikační úřad v odpovědi na šířící se obavy však negativní dopady na zdraví odmítá. „Na stejných kmitočtech bylo po dlouhá desetiletí přenášeno televizní vysílání z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jakých mohou dosahovat základnové stanice 5G. A žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán,“ uvedl v oficiálním prohlášení ČTÚ.

„Česká i světová legislativa disponuje již od počátku dvacátého prvního století expozičními limity pro celý interval frekvencí neionizujícího záření, tedy od statických polí až po ultrafialové záření. Tyto expoziční limity jsou vystavěny na detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně a jsou proto zcela nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. Legislativa pro ochranu zdraví je tedy zcela připravena na nástup telekomunikační sítě páté generace, která v rámci frekvenčního intervalu neionizujícího záření zabírá méně než dvě tisíciny procenta,“ uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com