Tvrdý kalibr nasadila stránka SPD Praha. Pokud si je prý nezvolíme, dojde k islamizaci ČR. Je to důkaz toho, že hnutí SPD je hnutím jednoho tématu. Jak se ukázalo v minulosti, příznivci SPD vidí islamizaci i v příjezdu lázeňských hostů.

A nyní jak je to doopravdy s islamizací ČR:

„V prvním čtvrtletí 2019 bylo na území České republiky zadrženo celkem 1372 osob. Z tohoto počtu bylo 103 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 1269 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se podíleli státní příslušníci 78 států z toho nejvíce občané Ukrajiny (406), Moldavska (188), Vietnamu (101) a Ruska (63).

Z celkového počtu bylo v uplynulém čtvrtletí 59 osob zadrženo při nelegální tranzitní migraci. Nejvíce se jednalo o státní příslušníky Iráku (18), Afghánistánu (10), Sýrie (7) a Jemenu (7). Nejvíce osob cestovalo do Německa (40) a Velké Británie (9).

Situaci v dalších státech tzv. balkánské trasy lze označit jako stabilní. Nejvíce migrantů se dle dostupných informací nachází na území Bosny a Hercegoviny a Srbska (v obou případech okolo 4 000 osob).“

Zdroj: Zpráva ministerstva vnitra za I. čtvrtletí 2019


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com