Náš web nedávno psal, že předseda PRO Jindřich Rajchl na internetu šíří, jak se vyhnout narukování do armády v případě mobilizace. Psali jsme také, že to svědčí o tom, že tito lidé nejsou ochotni bránit naši vlast v případě napadení, případně bránit nejbližší sousedy jako je Slovensko nebo Polsko, kteří s Ruskem sousedí (Polsko skrze enklávu Kaliningrad). Protože jen v tom případě je možné, že by došlo k částečné nebo úplné mobilizaci. Respektive o tom jednoznačně mluvil například náčelník generálního štábu Karel Řehka. O jiné variantě, kdyby mobilizace připadala v úvahu, se nikdy nehovořilo, Česká republika má profesionální armádu a do služby armády se hlásí dobrovolně spousta lidí, vč. služby v aktivních zálohách.

Rajchl se brání tím, že údajně jsou ochotni zemi bránit. „My jsme připraveni naši zemi bránit kdykoli, když bude napadena. A drtivá většina lidí, která po mně dnes tyto formuláře žádá, jsou lidé, kteří by šli naši zemi bránit zítra. Zítra! Nechtějí být ale zneužíváni k tomu, aby bojovali cizí válku, která s Českou republikou nemá vůbec nic společného! Odmítají se zapojovat do konfliktů šířených v zájmu mocenských skupin a zbrojních lobby,“ řekl Rajchl.

V této souvislosti je tedy nutné připomenout, že na stranu jednu Rajchlovi vadí, že údajně Petr Fiala se zmínil o hybridní válce vedené proti západu jako o válce… A také se rozčiloval, že Úřad vlády České republiky ho ujistil, že Česko není ve válečném stavu. A na straně druhou v době míru tu straší lidi válkou tím, že jim rozdává formuláře jak se vyhnout narukování do armády.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.