Kardinál Dominik Duka zveřejnil 20. července 2020 na své webové stránce příspěvek pod názvem „Blog o požáru katedrály v Nantes„.

Tento text zde uvádíme v plném znění:

Musím přiznat, že další požár význačné katedrály ve Francii ve většinově katolické oblasti Nantes se mnou mohutně otřásl. Celý život věřím, že patříme do kulturní oblasti západní křesťanské civilizace, která se zrodila ve 13. století a která stojí na třech pilířích: katedrála, univerzita a špitál. Studium, věda, víra a charita (pomoc bližnímu). Loňský požár Notre Dame v Paříži byl chápán širokou veřejností jako něco, co bychom mohli srovnat se zapálením Alexandrijské knihovny a dlužno dodat, že jsem dodnes nenalezl uspokojivý závěr vyšetřování jeho příčin. Do dnešního dne neznáme příčinu požáru v Notre Dame. Ptejme se, jak k tomuto požáru mohlo dojít. Zároveň vyzývám tisk, aby o těchto událostech přinášel pravdivé a poctivé svědectví, bez zámlk a apeluji na úřady, aby byli ke svým občanům upřímní.
Dnes je jisté, že katedrála Notre Dame požár přežila a přečkala i následný útok těch, kteří by ze starobylé katedrály chtěli udělat obchodní centrum či něco jako lunapark. Nyní tu máme nový požár katedrály, tentokrát bezpochyby úmyslně založený. Víme také, že v předchozích letech ve Francii proběhly útoky na množství význačných francouzských kostelů, včetně podlé vraždy samotného kněze Jacquese Hamela, v moment sloužení bohoslužby. Čísla útoků vůči křesťanským kostelům a židovským synagogám dosahují enormní výše. Jistě někdo může zprávu amerického think-thanku Gatestone Institute umenšit jako výstup „far-right“ pravice, v takovém případě se ale ptám, co je na zveřejněných číslech nesprávného.
Požár katedrály v Nantes považuji za druhý útok na naši civilizaci. Pokud se někdo domnívá, že jsem nepřítelem západní civilizace, tak ho mohu ujistit, že v takovém případě bych musel být členem organizací a ideologií, se kterými po celý život vedu zápas o svobodu a se kterými bojoval už můj otec, i dědeček.
Budeme-li k ničení ničení symbolů naší civilizace mlčet, tak shoříme podobně jako Alexandrijská knihovna či Reichstag. Uvědomme si, že v takovém případě skončí všechny naše výdobytky, jako je demokracie, úcta k lidským právům i vzájemné toleranci v odlišnostech.

Pro účely dalšího rozboru přebíráme i text, na který kardinál Duka v článku odkazuje. Text spolupřeložil Libor Popovský a my jej opět uvádíme v plném znění:

Evropské kostely – poničené, pokálené nebo podpálené

17. 04. 2019 
Článek Raymonda Ibrahima „European Churches: Vandalized, Defecated On, and Torched ́Every Day ́“, který vyšel 14. dubna 2019, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou. 
Jen v březnu 2019 byly poničeny nebo zapáleny čtyři kostely. Německý web PI-News to popsal takto: „V naší zemi probíhá plíživá válka proti všemu, co symbolizuje křesťanství: jsou to útoky na kříže na vrcholcích hor, na sošky svatých v kapličkách u silnic, na kostely… a nedávno dokonce i na hřbitovy.“
V téměř každém případě útoku vandalů na kostely se úřady a média snaží identitu vandalů zatajit. V těch vzácných případech, kdy na veřejnost unikne informace, že pachatelé jsou muslimové a migranti, jsou pachatelé prezentováni jako duševně nemocní lidé.
„Téměř nikdo nepíše ani nemluví o narůstajícím počtu útoků na křesťanské symboly. Ve Francii i v Německu se o tomto skandálu znesvěcení a o identitě pachatelů výmluvně mlčí… Neuslyšíte ani slovo, ani sebemenší náznak, který by mohl vést k podezření, že s tím mají něco společného migranti… Pachatelům vyloučení ze společnosti nehrozí, ale ti, kdo se odváží spojovat znesvěcení křesťanských symbolů se současnou masovou imigrací do Evropy, jsou obviněni z nenávisti, nenávistných projevů a rasismu…“- PI News, 24. března 2019.
——————————————————————————————————————
Mnoho kostelů v západní Evropě je nyní dennodenně cíleně poničeno, pokáleno nebo podpáleno.
Ve Francii jsou podle německého webu PI-News každý den znesvěceny v průměru dva kostely. V roce 2018 ve Francii proběhlo 1 063 útoků na kostely a křesťanské symboly jako jsou kříže, obrazy a sochy. To představuje 17% nárůst oproti roku 2017, kdy proběhlo 878 útoků. Situace se tedy výrazně zhoršuje. 
V únoru a březnu proběhly ve Francii například tyto akty znesvěcení:
Vandalové vydrancovali kostel Notre-Dame des Enfants v Nîmes a z lidských exkrementů tam udělali kříž. Hostie vyhodili do odpadků.
Kostel svatého Mikuláše (Saint-Nicolas) v Houilles byl v únoru poničen celkem třikrát. Místní duchovní řekl, že socha Madony s dítětem z 19. století byla „rozdrcena na padrť“ a je považována za „neopravitelnou“. Kříž původně zavěšený na zdi byl stržen a pohozen na podlahu.
Vandalové znesvětili a zničili kříže a sochy v Katedrále Saint-Alain v Lavauru (Cathédrale Saint-Alain de Lavaur). Paže sochy ukřižovaného Krista zkroutili do posměšné karikatury a nakonec spálili oltářní plátno.
V neděli 17. března 2019 podpálili žháři brzy po polední mši Kostel svatého Sulpicia v Paříži.
Podobné zprávy přicházejí také z Německa. Jen v březnu 2019 byly poničeny nebo zapáleny čtyři kostely. Web PI-News (Politically Incorrect) to popsal takto: „V naší zemi probíhá plíživá válka proti všemu, co symbolizuje křesťanství: jsou to útoky na kříže na vrcholcích hor, na sošky svatých v kapličkách u silnic, na kostely… a nedávno dokonce i na hřbitovy.“
Kdo je za tento rostoucí počet útoků na kostely zodpovědný? Německá zpráva napovídá: „Zpřerážené kříže, zničené oltáře, podpálené výtisky Bible, převrácené křtitelnice a dveře kostela jsou počmárané islámskými výrazy jako třeba ́Alláhu Akbar ́.“
Německá zpráva z 11. listopadu 2017 konstatovala, že jen v Bavorsku bylo poničeno asi 200 kostelů a mnoho křížů: „V současnosti se policie zabývá znesvěcením kostelů téměř dnes a denně. Pachatelé jsou často mladiství výtržníci s migračními kořeny.“ Jiné zdroje popisují pachatele jako „mladé islamisty„.
Bohužel to vypadá tak, že v evropských regionech s početnými muslimskými populacemi dochází k nárůstu útoků na kostely a křesťanské symboly. Například v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu, kde žije více než milion muslimů, byla v roce 2016 před Vánocemi sťata hlava téměř 50 křesťanským sochám (včetně soch Ježíše Krista) a řada křížů byla zničena.
V roce 2016, po příchodu dalšího milionu převážně muslimských migrantů do Německa, napsaly místní noviny v padesátitisícovém městě Dülmen „téměř žádný den se nyní neobejde bez toho, aby v našem městě a jeho okolí nebyla zničena sakrální socha.“ 
Zdá se, že tam, kde ve Francii roste počet muslimských migrantů, roste i počet vandalských útoků na kostely. Studie z ledna 2017 uvedla, že „extremistické islamistické útoky na křesťany“ vzrostly ve Francii o 38 procent, z 273 útoků v roce 2015 na 376 útoků v roce 2016. Většina těchto útoků se stala v době Vánoc a „mnoho útoků se událo v kostelech a různých modlitebnách.”
Jako typický poslouží příklad z roku 2014, kdy jeden muslim „závažně poničil„ interiér historického katolického kostela v Thonon-les-Bains. Podle zprávy (doplněné fotografiemi) „převrátil a roztřískal dva oltáře, kostelní svícny a kazatelny, zničil sochy, serval dolů tabernákl, zkroutil mohutný bronzový kříž, vyrazil dveře do sakristie a rozbil několik vitrážových oken. A pak ještě „rozdupal” eucharistii.
Podobné případy vandalismu v jiných evropských zemích naleznete zde, zde, zde, zde a zde.
V téměř každém případě útoku vandalů na kostely se úřady a média snaží identitu vandalů zatajit. V těch vzácných případech, kdy na veřejnost unikne informace, že pachatelé jsou muslimové a imigranti, jsou pachatelé prezentováni jako duševně nemocní lidé. Jak uvádí nedávná zpráva na webu PI-News:
„Téměř nikdo nepíše ani nemluví o narůstajícím počtu útoků na křesťanské symboly. Ve Francii i v Německu se o tomto skandálu znesvěcení a o identitě pachatelů výmluvně mlčí… Neuslyšíte ani slovo, ani sebemenší náznak, který by mohl vést k podezření, že s tím mají něco společného imigranti… Pachatelům vyloučení ze společnosti nehrozí, ale ti, kdo se odváží spojovat znesvěcení křesťanských symbolů se současnou masovou imigrací do Evropy, jsou obviněni z nenávisti, nenávistných projevů a rasismu…“
Raymond Ibrahim je autor nové knihy Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (Meč a turecká šavle: Čtrnáct století války mezi islámem a Západem), vedoucí spolupracovník Gatestone Institute a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Fóru pro Blízký východ (Middle East Forum).

Fact checking k článku z Gatestone Institutu

Co se 1063 útoků na kostely a křesťanské symboly týče, potvrdilo francouzské ministerstvo vnitra, že jde přibližně ze dvou třetin až ze tří čtvrtin o útoky na církevní budovy, zbytek jsou útoky zaměřené proti hřbitovům. Jako útoky ovšem jsou evidovány i čmáranice po zdech, které zahrnují satanistické, anarchistické, nacionalistické, nacistické nápisy i nápisy „Alláhu akbar“ (údaje policie a četnictva se mírně liší). Podle webu debunkersdehoax.org je ale počet těchto útoků od roku 2012 přibližně stabilní a v roce 2018 představoval meziroční nárůst 25 případů, nemohlo tedy jít o 17 %. 

Čtyři případy uvedené zvlášť za Francii nejsou relevantní:

  • Kostel Notre-Dame des Enfants v Nîmes byl znesvěcen 21letým obyvatelem Nimes (dosud netrestaným), kterého usvědčil jeho mobil. Proces začal 8. října 2019, měl původně skončit v březnu 2020. O muslimském pozadí případu není nic známo. 
  • O souvislosti útoku na kostel svatého Mikuláše (Saint-Nicolas) s islámem se nám rovněž nepodařilo najít jiný pramen než citovaný německý server. 
  • Katedrálu Saint-Alain v Lavauru poškodili „z plezíru“ dva 17letí studenti střední školy, kteří se sami přihlásili četnictvu po zveřejnění záběrů z videokamery. Místní farář jim odpustil
  • Článek dále píše o podpálení kostela svatého Sulpicia v Paříži. Ve skutečnosti však shořely dubové dveře, byla zničena vitráž nad nimi a poškozeno přilehlé schodiště. Podle policejních verzí je možný úmyslný útok na kostel, mohlo ale také jít neúmyslné zapálení hadrů povalujících se za kostelními dveřmi tuláky, kteří se na tom místě s oblibou zdržují. K požáru mimochodem došlo v době, kdy byli v kostele věřící.

V článku dále stojí: „Podobné zprávy přicházejí také z Německa. Jen v březnu 2019 byly poničeny nebo zapáleny čtyři kostely.“ Příslušný zdrojový německý text ovšem opět pojednává o výše uvedených čtyřech případech ve Francii. 

„Německá zpráva z 11. listopadu 2017“, která informuje o poškozování křížů na vrcholcích hor a o 200 hlášených poškození kostelů, není původní. Německý konspirační web „Die Unbestechlichen“ ji bez udání zdroje čerpal z příspěvku veřejnoprávní televize Bayerischer Rundfunk už ze 7. 9. 2016 (textová verze zde) a překroutil. Počet 200 nahlášených případů souhlasí, jako konkrétní příklady jsou ale uvedeny vandalismus vůči kostelu kvůli údajnému případu sexuálního zneužívání, zdemolování bohoslužebného náčiní a počmárání oltářního plátna hesly proti cizincům. Množící se případy ničení křížů na horách byly celkem tři v okolí lázní Bad Tölz v roce 2016, o rok později přibyl jeden další. Od té doby jev tamějších končinách klid

U citované „studie“ z roku 2017 o Francii odkazuje článek na server Christian Today, jenž se odvolává na americký Breitbart, který pro změnu vychází z informací na francouzském blogu Observatoire de la Christianophobie. Původní francouzský zdroj píše o christianofobních útocích, ale netvrdí, že by šlo výlučně o útoky islamistické – blog totiž zaznamenává případy jako vykrádání hrobů, počmárání kostela graffiti, záměr městského radního odstranit ze hřbitova kříž, rozbití kostelních oken, vandalismus v církevní škole, krádež lebek z kostnice nebo krádež Ježíška z jesliček. Tvrzení o ryze muslimských útocích uvádí až server Christian Today, který je tedy nutno označit jako dezinformační. 

V případě ničení sakrálních památek v regionu kolem německého města Dülmen uvádějí místní zdroje (není jasné, proč autor článku musel zprávu přebírat právě přes Breitbart), že podle policie jde o nábožensky nebo proticírkevně motivované činy. Jak uvádí Dülmener Zeitung z března 2019, pachatele se nepodařilo vypátrat, série poškozování soch ale skončila stejně náhle, jako začala. 

Informace o „stětí“ padesáti soch v severním Porýní-Vestfálsku je opět překroucená. Podle zprávy z veřejnoprávní televize WDR šlo o téměř 50 případů poškození sakrálních předmětů v okrese Cosfeld (ve kterém se ovšem vedle Havixbecku zmíněného v reportáži nachází i již výše zmíněné město Dülmen, vzdálené 25 kilometrů). Ne ve všech případech šlo o sochy a už zdaleka ne všem byla uražena hlava.

Jediné opravdu relevantní informace tak obsahuje pouze pasáž o kostelu ve Thonon-les-Bains a odkazy na muslimské útoky na křesťanské symboly v evropských zemích. Vše ostatní jsou překroucené informace či naprosto nepodložené výmysly ze serveru PI-NEWS.

Komentář

Článek z Gatestone Institutu, o jehož nakládání s fakty jsme už psali v článku o dezinformacích šířených Václavem Klausem mladším, vykazuje jednu zásadní vadu – devětkrát odkazuje na pochybný německý web Politically Incorrect, konkrétně na jeden článek z 24. 3. 2019, odkud také pochází většina údajů v textu Raymonda Ibrahima. Politically Incorrect, jinak také PI-NEWS, je ostře protimuslimský (ostatně stejně jako Gatestone Institute), zároveň ale i extremistický a dezinformační web (podílel se mimo jiné na kampani proti později zavražděnému politikovi CDU Lübckemu), který je například i konzervativním listem Frankfurter Allgemeine Zeitung označován jako „extremismus ze středu společnosti„. Také německý židovský list Jüdische Allgemeine (vydávaný Ústřední radou Židů) hodnotí PI-NEWS jako pravicově extremistický web. Jeden z bývalých spolupracovníků PI-NEWS, Jens von Wichtingen, atestoval webu „sektářský charakter“. To, jak web zachází s fakty, ostatně dokládá i náš rozbor.

Bloger Libor Popovský, z jehož blogu Duka sdílel článek v češtině, publikoval překlady z Gatestone Institutu na dezinformačním webu Eurabia, Neffově Neviditelném psu a Protiproudu, aktuálně tak činí na dezinformačním webu České národní listy.

Pokud je tedy kardinál Duka schopen mít za bernou minci tvrzení amerického Gatestone Institutu, který přebírá tvrzení z dezinformačních webů (a sám informace překrucuje), je v české římskokatolické církvi něco shnilého. Bohužel se jen potvrzuje, že kardinál Duka stále více tíhne k různým inferiorním názorům a hnutím, což dokazuje jeho členství v komunistickém spolku Český svaz bojovníků za svobodu (přímo propojeném s antisemity), jeho obhajoba kázání Petra Piťhy (které bylo prošpikováno bludy) či nejnověji jeho blogerský příspěvek. V něm kardinál konspiracisticky naznačuje, že jsou zamlčovány výsledky vyšetřování požáru chrámu Notre-Dame, a tvrdí, že z chrámu mělo vzniknout obchodní centrum. Jeho Eminence vedle teologických znalostí očividně disponuje i expertizou ve vyšetřování požárů na dálku, když sebejistě prohlašuje, že požár byl úmyslně založený – ačkoli vyšetřování ještě neskončilo. Zmínka o požáru Reichstagu už je opravdu záhadou. Jeho Eminenci kardinálovi proto nelze než popřát, aby ji Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.

Dodatek

Když už je řeč o kostelích a sakrálních památkách, nemělo by se zapomínat na jejich hromadné znesvěcování u nás po roce 1990. Server Ihned.cz přinesl 28. 12. 2009 článek Z českých kostelů zmizely statisíce předmětů. Leckde už není co ukrást

Martin Svozílek v článku píše: 

Z českých kostelů a kaplí byly od roku 1989 odcizeny stovky tisíc uměleckých děl. Z 5500 sakrálních objektů jich zaznamenalo vloupání zhruba 90 procent. Nejhorší situace je v západních, východních, severních a středních Čechách, kde jsou mnohé kostely zcela vykradené a prázdné.

„Na území jedné diecéze hovoříme o více jak stovce tisíc odcizených uměleckých děl za posledních 20 let. Z gotického a renesančního umění zmizela zhruba polovina, z rozsáhlého barokního zhruba třetina děl,“ upozornil v rozhovoru s ČTK diecézní konzervátor Arcibiskupství pražského Vladimír Kelnar, podle něhož jde o nenahraditelnou ztrátu historické paměti národa.

Kritická situace je především u hřbitovních kostelů a poutních míst, kam lidé tak často nezavítají, a proto si nikdo včas krádeže nevšimne. V roce 2002 se řešilo 277 případů krádeží pískovcových soch a funerální architektury z hřbitovů nebo poutních míst. Loni evidovali policisté 144 těchto krádeží. Zloději se dostávají do kostelů hrubým násilím; výjimkou nejsou ani probourané zdi, stržené oltáře, vyřezané obrazy nebo zdemolované mříže.

Jak vidno, nepotřebujeme u nás ani žádné muslimy. Na hanobení, ničení a krádeže sakrálních památek en gros si stačí našinci sami.


author