Aleš Gerloch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1978, v tomtéž roce získal titul doktora práv. V roce 1981 obdržel vědecký titul kandidát právních věd, v roce 1989 se stal docentem teorie státu a práva a v roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor teorie, filozofie a sociologie práva. V letech 2006 – 2014 byl děkanem Právnické fakulty UK, od roku 2014 dosud je prorektorem UK po otázky akademického vzdělávání. Věnuje se ústavnímu právu.

Aleš Gerloch působí či působil ve vědeckých radách různých vysokých škol. Aktuálně je členem vědecké rady Právnické fakulty UK, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Policejní akademie v Praze, Vysoké školy finanční a správní, Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a byl členem vědecké rady Panevropské vysoké školy (dříve Bratislavská vysoká škola práva). Krom toho je Aleš Gerloch od roku 2006 místopředsedou legislativní rady vlády.

Skutečnost, že bude někdy v budoucnu chtít kandidovat na významnější pozici, Gerloch nepřímo naznačil už v roce 2016, kdy poprvé navrhl zmínit v české ústavě výslovně národ (i kvůli migraci), což například předseda Ústavního soudu Rychetský považuje za nešťastné. Toto téma je samozřejmě i součástí jeho volebního programu. Další krok směrem k Senátu pak Gerloch učinil, když ve svém posudku obhajoval „spanilé jízdy“ Miloše Zemana po republice před posledními prezidentskými volbami. Tvrdil, že nešlo o kampaň, protože Zeman neřekl „Volte mě!“ V dalším svém posudku podpořil Miloše Zemana v názoru na vydání ruského hackera Nikulina.

Soudím, že proto nebude na škodu připomenout některé záležitosti a souvislosti z  minulosti profesora Gerlocha. Mohly by ukázat, do jaké míry je skutečně vhodné, aby kandidoval do Senátu:

  • Aleš Gerloch byl minimálně do roku 2002 (ačkoli sám hovoří o roce 1999) společníkem ve sdružení advokátů Németh, Gerloch & partneři. Právník Věslav Németh se v roce 2000 „proslavil“ smluvní pokutou ve výši 599 miliónů Kč vůči ČSOB jako právní nástupkyni Investiční a Poštovní banky. Banka soudní při vyhrála až v roce 2008. Gerloch spolupráci v rozhovoru pro EURO bagatelizoval těmito slovy: „Kancelář fungovala jako sdružení, bez právní subjektivity. Byla to spíše taková parta sólistů.“
  • Gerloch vyučoval na obskurní soukromé Vysoké škole Karlovy Vary, která byla personálně propojena s Právnickou fakultou Západočeské univerzity. V pořadu Otázky Václava Moravce z 11. 10. 2009, ve kterém se hovořilo o tehdejším neslýchaném skandálu na plzeňských právech, Gerloch své působení obhajoval takto: „Tak, je třeba říci, že toto skutečně je věc posledních týdnů. Já navíc tam učím externě v rozsahu, který jsem uvedl pro reakreditaci dvě hodiny týdně, což v podstatě spočívá ve 4 blokových přednáškách v Praze pro tyto studenty a jejich zkoušení zčásti, takže ten rozsah aktivit je velmi malý, odehrává se krom toho v sobotu, takže já jsem tam ovšem působil už dříve, než jsem se stal děkanem, takže jsem i zvažoval, že tuto činnost ukončím, ale byl jsem přemluven, abych právě se přesunul na tuto sobotu, ale skutečně toto teď je třeba asi zvážit, zvažuju to, jestli tedy tam zůstat. Já tam bych možná, ještě k tomu, co bylo řečeno o tom uznávání nostrifikacích, a těch mezinárodních smlouvách, ono to je docela složité, protože samozřejmě jsme členy Evropské unie a máme i další mezinárodní závazky, takže tady toto je třeba zvažovat.“ […]
  • Členem vědecké rady Panevropské vysoké školy byl Gerloch od roku 2008 nejméně do roku 2016 (nepočítaje v to předchozí působení na BVŠP). Shodou okolností tam tedy působil i v době, kdy tam v roce 2011svou diplomovou práci obhajovala Taťána Malá. Rovněž za jeho působení škola navázala spolupráci s vyhlášeným německým podnikatelem a podvodníkem na poli obstarávání vysokoškolských titulů dr. Peterem Linnertem. S Linnertovým jménem jsou spojeny plagiátorské skandály na PEVŠ (blíže o tomto tématu zde).

Profesor Gerloch se letos v červenci po vypuknutí skandálu Taťány Malé v rozhovoru pro Info vyjádřil, že Malá musí obvinění buď jasně vyvrátit, nebo rezignovat. Pohrozil přitom krajním řešením, tedy svým odchodem z legislativní rady vlády.

  • V srpnu upozornil server Hlídací pes na aktivitu profesora Gerlocha, který požádal své studenty na PF UK, aby mu pomohli se sháněním podpisů.
  • Nejostudnější je ovšem Gerlochovo aktuální působení na soukromé Vysoké škole finanční a správní, která je známa jako útočiště pedagogů z bývalé Vysoké školy politické a která také před deseti lety neblaze proslula kšeftováním s tituly. Naprosto neuvěřitelné však je, že se na mostecké pobočce této školy – ač v rámci Univerzity třetího věku – vyučuje toto: “Sionští mudrci. Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat, aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Spor o autentičnost Protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje, a je podle židovského názoru před dovršením.” (Školu již zjevně někdo upozornil náš dřívější článek, takže sylabus je nyní zkrácen, ale zde je dokument stažený v původní verzi včetně antisemitského textu).

Závěr o vhodnosti Gerlochovy kandidatury ponecháváme na čtenářích.


author