Česko spolu s dalšími evropskými zeměmi hledá recept, jak bojovat s ruským vlivem. Co pro to můžete udělat vy?

Bezpečnostní hrozby a mocenské poměřování sil se už dávno nedějí jen na válečných polích. Nové hybridní hrozby zahrnují použití konvenčních, nepravidelných či speciálních vojenských jednotek, přes informační, ekonomické a kybernetické prostředky až po teroristické činy a kriminální aktivity. Tyto hrozby jsou aktuální i pro Českou republiku.

Po ruské stopě

Za dominující zpravodajské síly cizí moci, působící v ČR, označuje Bezpečnostní informační služba právě zpravodajce ruské. Výroční zpráva uvádí, že “značná část ruských zpravodajských důstojníků působila pod diplomatickým krytím ruské diplomatické mise, která zůstávala početně stále velmi disproporční vůči ostatním diplomatickým zastoupením, včetně velmocí jako USA nebo ČLR. Také v diplomatických misích jiných států působili zpravodajci na diplomatických postech, avšak zdaleka nedosahovali početního stavu ruské mise. Ruští (a někteří další) zpravodajci se – na rozdíl od zpravodajských důstojníků spojeneckých států – BIS nepředstavovali a nedeklarovali svoji příslušnost ke zpravodajské službě. Utajování a zakrývání příslušnosti ke zpravodajské službě jednoznačně implikuje činnost, která ohrožuje bezpečnost a jiné oprávněné zájmy České republiky.”

Deník Neovlivní.cz zjistil, že tuzemské úřady za poslední čtyři roky vypověděly ze země 11 pracovníků ruské ambasády v Praze a brněnského konzulátu. Šlo o diplomaty, administrativně-technické pracovníky a zástupce vojenského úseku. V drtivé většině podle tajných služeb pracovali pro zpravodajské služby Ruské federace. Kromě nich pak byli kvůli špionáži vyhoštěni v minulých letech i další Rusové, ovšem z privátní sféry. Vyhoštění vždy probíhala v tichosti, veřejnost se o nich nedozvěděla, protože úřady zvolily cestu neprodloužení pracovních víz či nevpuštění do země.

Hra o mysl lidí

Pro odhalení propagandy je především podstatné vědět, co to propaganda je a čeho se snaží dosáhnout. „Kdo říká co, pomocí jakého média, komu a s jakým cílem?“, ptá se Johnson-Cartee. Záměrem propagandy obecně je přesvědčit adresáty, aby přijali myšlenky, přístupy a formy chování, které jim propagandista předkládá.

Kromě klasické špionáže využívá ruský vliv propagandistické ovlivňování: “propaganda založená na záměrně nepravdivých informacích a lžích je dnes s nemalou intenzitou využívána jako účinná zbraň pro rozvracení společností a získávání vlivu. Liberální demokratické společnosti v Evropě už třetí rok čelí organizované a Ruskou federací štědře dotované informační válce vedené prostřednictvím šíření lživých a zavádějících informací. Cílem je vyvolávání zmatení a podkopat důvěru veřejnosti ve vlastní demokratické instituce a svobodná média,” uvádí analýza Evropských hodnot.

Dále pak pokračuje specifikací využívaných nástrojů: “Prostředkem pro šíření dezinformací je především audiovizuální vysílání a internet. Globálním nástrojem nástrojů propagandy je ruským státem placená televize RT, která vysílá přes satelit, a je tedy běžně dostupná i na Západě. Řada internetových domén se pak prezentuje jako standardní zpravodajský portál a v jazyce dané země šíří zřetelně nevyvážené a lživé zpravodajství. Šiřiteli dezinformací se pak často stávají běžní občané tak, že na sociálních sítí či hromadnými emaily sdílejí mezi svými přáteli propagandou pokřivený obsah bez ohledu na původ informace často v domnění, že jde o seriozní zpravodajství. Ruskem vedená informační válka byla zprvu Západem přehlížena. S její stoupající intenzitou a jasným cílem rozkládat jednotu západních nadnárodních entit jako Evropská unie a celkově podkopávat víru v západní demokratické zřízení se postupně dostala do pozornosti bezpečnostních služeb a následně i politiků. To vše ovšem se značným zpožděním a malou znalostí metod Kremlu. I proto je dnes patrné, že společnosti, na které je informační chaos cílen, nejsou vůči této ofenzívě imunní.”

Ministerstvo vnitra a tajné služby

Nejde však ani o otázku antipatií k Rusku, ani o mrmlání pověstné “pražské kavárny”, jak tradičně zní z hradních kruhů. Jde o bezpečnost ČR. Jak jsme vás již informovali, nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015. Ta hodnotí různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i terorismus a další formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu. I proto vzniklo na Ministerstvu vnitra centrum, které se bude zaměřovat na hybridní hrozby a dezinformace.

Ruskému vlivu se mj. věnuje i výroční zpráva BIS, která za cíle ruského informačního působení v českém prostoru označuje zejména oslabení informačního potenciálu země (utajená infiltrace českých médií, internetu a masivní produkce ruské státem řízené distribuce propagandy a dezinformací). Dále pak:

  • posilování informační rezistence ruské společnosti (prefabrikované dezinformace z českých zdrojů pro ruské publikum);
  • ovlivnění vnímavosti a myšlení českého publika a oslabení vůle společnosti k odporu či konfrontaci (informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace pravdy a objektivity, prosazení motta „všichni lžou“);
  • vyvolávání či přiživování vnitro-společenských a vnitropolitických tenzí v ČR (zakládání loutkových organizací, skrytá i otevřená podpora populistických či extremistických entit);
  • narušování vnitřní soudržnosti a akceschopnosti NATO a EU (pokusy o subverzi českopolských vztahů, dezinformace a poplašné informace očerňující USA a NATO, dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem);
  • poškození pověsti Ukrajiny a její mezinárodní izolace (zapojením českých občanů a organizací do Ruskem skrytě řízených vlivových operací na Ukrajině či proti ní).

BIS dále konstatuje, že infrastruktura vybudovaná pro stávající účely nezmizí s koncem uvedených krizí, ale může být kdykoliv použita k destabilizaci či manipulaci české společnosti či politické scény, pokud to bude v zájmu Ruska.

Aktivní je ale i Čína. Její diplomacie, byznys a zpravodajské služby dle BIS pokračují v rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci.

EU vs. dezinformace

Vliv proruského působení si uvědomuje i Brusel. Jednou z aktivit, jimiž se snaží mu čelit, je web euvsdisinfo.eu. Publikuje i na Twitteru a jednou týdně vydává newsletter, vyvracející aktuální dezinformace.

Jak čelit propagandě?

Pozitivním faktem je, že si české bezpečnostní složky uvědomují závažnost situace, monitorují aktivity zahraničních tajných služeb, sledují propagandistické a dezinformační kampaně a snaží se proti nim aktivně vystupovat. Co může ale udělat každý z nás osobně?

  • Zapamatujte si, že ne všechno, co se dočtete na internetu, musí být pravda. Naučte se ověřovat informace, jinak řečeno, zapracujte na své mediální gramotnosti a kritickém myšlení. Bohužel, každý pokus o rozeznání lži, hoaxu nebo podvodu se neobejde bez trochy snahy, vaší aktivity a ochoty se podobnými otázkami vůbec zabývat. A samozřejmě i trochy investovaného času. Jak si ověřit informace na internetu – praktický návod pro odhalení hoaxů, lží a nesmyslů.
  • Důležité je si uvědomit, pochopit, jak propaganda funguje, a pokusit se udělat vše proto, aby její příval ochabl. Jejím cílem ani tak není vás přesvědčit o něčem konkrétním, jako spíše zahltit, dezorientovat a setrvale vzbuzovat dojem, že už nikomu a ničemu se nedá věřit. Tyto a další efekty popisujeme v článku Jak čelit přívalu ruské propagandy?
  • A v neposlední řadě se naučte i něco o sobě, o lidské povaze. Právě tohle vám pomůže pochopit, proč věříme hoaxům a sdílíme je a proč že vlastně je tak efektivní psychologie propagandy.

Poznámky:

Výše řečené se samozřejmě netýká jen Evropské unie. Například deník Washington Post nedávno uveřejnil text, popisující ruské angažmá v ovlivňování amerických prezidentských voleb. New York Times zveřejnil detailní analytickou zprávu o tomtéž problému (Intelligence Report on Russian Hacking).


contributor