Na zchátralém zámku v Příčovech se 10. srpna 2019 konalo Vlastenecké setkání pořádané Sdružením přátel bílého heterosexuálního muže.

Na jednom z panelů moderovaným Petrem Hamplem vystoupil společně s Lenkou Procházkovou, Jaroslavem Baštou i člen vedení tzv. Zemské domobrany (bývalý člen Národní domobrany a Národní demokracie) Ivo Gec.

O jeho výrocích již psala jiná média a uvedla z nich některé perly. K některým citátům se tak vrátíme. Za článkem pro porovnání a dokreslení uvádíme několik screenshotů z autorova profilu na ruské sociální síti „V kontaktě“.

Citáty z Gecova projevu na panelové diskusi (od času 28:00)

  • „Není tady organizace státního charakteru, která by nebyla ovládána ze zahraničí, ať jsou to zahraniční neziskovky či zahraniční tajné služby.“

Komentář

Ivo Gec má zjevně potíže s logikou. Nezisková organizace je z principu nestátní, není tedy možné, aby byla nestátní a státní zároveň.

  • „Existuje taková krásná příručka, krásná práce sociologická, vymysleli ji v Rusku v 70. letech, jmenuje se Koncepce sociální bezpečnosti, je to velice rozsáhlý sociologický dílo.“

Komentář

Ve skutečnosti jde o „Koncepci společné bezpečnosti“, dílo think-tanku Vnitřní prediktor. Gec ani neumí uvést správně název. Na prokremelském ruském webu Leva-net o tomto sdružení píší toto píší toto: Tvůrcem KSB je autorský kolektiv ‚Vnitřní Prediktor Souborné, Sociálně Spravedlivé Rusi‘ (zkratka ‚VP SSSR‘), jedná se o kolektiv čítajícího v současnosti několik desítek členů. První materiály byly publikovány v roce 1991, od té doby je Koncepce rozvíjena.“ Už zmínka o vnitřním prediktorovi postačí pro psychiatrickou diagnózu. O výše zmíněné „koncepci“ referují dezinformační weby Aeronet, NWOO, Leva.net, Svobodný vysílač, ANS, Sputnik či Slovanská košile.]

  • „Historie, jak je nám překládaná, nesouhlasí s dějinama.“

Komentář

Ivo Gec je příznivcem alternativní historie (která je rovněž integrální součástí KSB). O jeho sklonech svědčí jeho schopnost věřit blábolům o Tartárii či o kopírování dějin.

  • „Předesílám, že bezpečnostní situce se zhoršuje, ačkoli nám tu předkládají, jak je to krásné. Jen pro ilustraci: Z Prahy na hranici Germanistánu, nejbližšího chalifátu, je to 85 kilometrů. Je to hodina jízdy autem. Takže když se v Německu seberou bojůvky islámskech bojovníků, který tam jsou, prokazatelně tam jsou, jsou za hodinu v Praze.“

Komentář

Samotný blábol komentář nepotřebuje. Gec se dále odvolává na statistiku jakéhosi německého Spolkového úřadu pro vyšetřování o trestných činech imigrantů, porovnávaje údaje za roky 2014 a 2018. Správně ovšem jde o Spolkový kriminální úřad (BKA). Údaje, které Gec – navíc v jednom případě i chybně – cituje, jsou převzaty z dezinformačního webu Česká věc, který zcela nestydatým způsobem manipuluje se statistikami, například když porovnává počty sexuální trestných činů, aniž by zmínil, že se v roce 2016 BKA na základě novlizace trestního zákoníku rozšířila klasifikace znásilnění a sexuálních trestných činů. To znamená, že údaje před rokem 2016 a po něm jsou nesrovnatelné.

  • „Dálkové ovládání mysli dávám do souvislosti sposledními dvěma střelbami ve Spojených státech. Všimněte si, že jeden z těch účastníků vedle toho, že byl členem Antify, tak zastřelil vlastní sestru. Jestliže půjdete zastřelit vlastní sestru, tak už nejste úplně psychicky v pořádku. To není plánovanej útok. Ten člověk protě je naprogramovanej, aby vraždil každýho, koho potká, a nezarazí ho ani to, že je to jeho vlastní sestra.“

Komentář

Podle knihy etnografa Jana Zrzavého „Proč se lidé zabíjejí“ se čtvrtina všech vražd odehraje mezi blízkými příbuznými.

  • „Západní země nikdy neskončily studenou válku proti Východu a jenom dobudovávaly armádní struktury, které sloužily k rozkládání východních zemí.
  • „Můžete si všimnout, pan premiér byl v Langley a vrátil se úplně jako jiná osoba!“ „Máme tady chemtrails, máme tady drogy. Ti, kdo berou drogy, jestliže dneska jsou falšovaná léčiva, ta oficiální, co myslíte, že vám přimíchávají do těch drog? Proč jsou sluníčkáři sluníčkářema, mě napadá to, že většina z nich má zkušenost s drogami a prostě mají přeprogramovanou, změněnou osobnost právě těmahle novejma technologiema.“
  • „Přichází doby, kdy zrádci a rozvraceči nebudou trestáni jenom slovně. Takže každý má šanci nasypat si popel na hlavu a začít pracovat pro společný zájem, pro společný stát.“

Komentář

Zde se jedná o naprosto nestydaté vyhrožování násilím. Petr Hampl se pokusil situaci zachránit slovy: „Děkuju, Ivo. Když se mluvilo o tom, co se bude dít se zrádci a rozvraceči, tak rozhodně tím nikdo neměl na mysli, že bychom chystali nějaké pogromy nebo že bychom chystali nějaké atentáty nebo něco takového. A pokud by tomu tak někdo rozuměl, pak varuju před tím, opravdu to nedělejte. Jsme nenásilní, chcem být nenásilní, dokud i ta druhá strana nám to umožní.“

Je příznačné, že ostatní účastníci panelové diskuse byli schopni naslouchat těmto mašíblovským zhůvěřilostem bez mrknutí oka a že Gece nakonec odměnili potleskem.

V žádním případě ovšem nelze Gecovy výroky bagatelizovat tak, jak to to dělal sociolog [sic!] Petr Hampl. O vyhrožování násilím šlo jednoznačně. O řečníkových úmyslech svědčí i jeho statusy na síti „V kontaktě“, kde se hrdě hlásí ke střelbě na československých hranicích, navrhuje zřizování minových polí, střelbu na lodě neziskovek ve Středozemním moři, obdivuje samozvané vlakové hlídky  a vražedně výhružný status Slovenských branců považuje za „zajímavý“.

Gec mimoto sdílí kdejaký nesmysl z konspiracistických webů, jako je falešná zpráva o autobusu migrantů (o tomto hoaxu z Aeronetu jsme už psali), podvržený citát od Edvarda Beneše, dálkové ovládání mysli, výmysly o spojení nacismu a spolku Milion chvilek pro demokracii. Tyto odkazy pak ještě dále rozvíjí paranoidními komentáři. Vymyšlené „práškování z letadel“ a vůbec údajné ovládání počasí je pro něj naprostou posedlostí. Z této konfabulace je pak schopen odvozovat nesmysly o trestání států, které nechtějí euro, vlnou veder (proč tedy byla ztrestána Francie, která už euro má?).

Člověk, který je schopen věřit takovýmto choromyslným blábolům, je ideálním objektem pro zmanipulování k nepředloženostem, tím spíše, je-li fascinován zbraněmi a navíc přesvědčen o svém mesiášském poslání bránit vlast. V mírnější a nedokonané formě jsme něco podobného už ostatně zažili u teroristy Baldy.

A ještě k těm zrádcům a rozvracečům – to je komunistický slovník toho nejhrubšího zrna. Jen to ale doplňuje myšlenkový svět pana Gece a těch, kdo mu tleskají.

Screenshoty z Gecova profilu na sociální síti „V kontaktě“


author