K tomu, že katolického fundamentalistu Michala  Semína, místopředsedu Akce D.O.S.T. v květnu navrhl poslanecký klub SPD jako kandidáta do Rady ČTK, jsme již psali 12. května v článku „Do Rady ČTK kandiduje i antisemita Michal Semín“. V prvním červnovém kole voleb Semín získal mezi čtyřmi kandidáty na dvě místa nejvíc hlasů. Před druhým kolem se proti Semínově kandidatuře vzepřela ČSSD a pohrozila odchodem z vlády. Hrozba zabrala, Semín v druhém kole získal pouze 39 hlasů (na rozdíl od prvního kola s 83 hlasy). K Semínově kandidatuře se negativně vyjádřila i Federace židovských obcí, kritizujíc Semínův antijudaismus, který je podle ní součástí moderního antisemitismu. Neoznačila ovšem Semína přímo jako antisemitu.

My na tomto označení nadále trváme a uvádíme na podporu svého tvrzení tyto argumenty, z nichž některé jsme se v kratší verzi jmenovali v květnovém článku:

 

  • V roce 2010 v polemice s Benjaminem Kurasem o vztahu Židů a křesťanů na serveru Virtually použil Semín jako argument pro údajnou agresivitu Židů vůči křesťanům vymyšlené citáty z Talmudu, jejichž zdrojem jsou jednoznačně antisemitské publikace.
  • Ve „Zprávě o stavu antisemitismu v ČR za rok 2010“, vydané Židovskou obcí v Praze, byla Akce D.O.S.T. označena jako „poměrně nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy“.
  • V rozhovoru pro Český rozhlas z  května 2011 uvedl ředitel Židovského muzea Leo Pavlát: „Na webových stránkách Akce D.O.S.T. však, žel, najdeme i příklady antisemitských výlevů zcela současných. Můžeme se na nich setkat s bojovným textem, který protižidovskou kampaň v období hilsneriády uvádí na pravou míru slovy, že ‚Hilsner byl (podle všeho) vrah, který Anežku Hrůzovou skutečně zabil‘. Je zde polemika, jež se úderně vypořádává i s domnělým židovským původem názorové oponentky: ‚Příslušnice vyvoleného národa,‘ čteme, ‚– vychována v postholokaustové éře – vidí za každým vlastencem a národovcem neonacistu.‘ (Autorem obou zmíněných citací byl Adam Benjamin Bartoš.)
  • Akce D.O.S.T. opakovaně pořádá tzv. Svatojiřské pochody za národní suverenitu. Na pochodu dubna 2014 promluvili mimo jiné Michal Semín, Petr Bahník, antisemité David Hibsch (ukázky jeho antisemitských textů například zde, zde nebo na Protiproudu) a Adam Benjamin Bartoš z Národní demokracie, konspirátor Daniel Solis či „národovec“ (rozuměj: propagátor Protokolů sionských mudrců) Jan Skácel, mezi přítomnými se vyskytoval i další antisemita (a exkomunista) Ladislav Zemánek.
  • Na závěr Svatojiřského pochodu za národní suverenitu května 2015 se na Hradčanském náměstí konalo shromáždění moderované Michalem Semínem. K účastníkům podle údajů organizátorů promluvili Tomio Okamura, konspirátor a antisemita Petr Hájek, Petr Hampl, David Hibsch, který přečetl zdravici předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše provolávání „Čechy Čechům“ se panu Hibschovi moc líbilo), údajný odborník na Blízký Východ Petr Markvart a Jan Skácel.
  • V článku „Americké elity připravily útok 11. září 2001“ z 29. září 2016 Semín uvedl: „George Bushe bych z přímého podílu na zosnování útoků z 11. 9. 2001 nepodezíral. Nikoli snad pro to, že by na to neměl žaludek, on na to neměl hlavu. U lidí, jako byli Wolfowitz, Perl či Rumsfeld, si to však již představit dokážu.“
  • V článku na stránce D.O.S.T. z 11. prosince 2017 „Bolševická revoluce v Rusku byla první barevnou revolucí 20. století“ Semín přímo tvrdí, že puč v roce 1917 zosnovali američtí židovští velkokapitalisté: „Na pomoc nespokojeným Rusům tak musely přijít jiné kruhy než ty dělnicko-rolnické. S půdou a továrnami však měly také něco společného – vlastnily je. A „kupodivu“ sídlily na společné adrese: Wall Street, USA.[…]. Asi neznámější tváří je Jacob Schiff, jenž stál v čele newyorské investiční firmy Kuhn, Loeb and Company. Ten spolu s dalšími židovskými finančníky a jimi řízenými firmami (Wartburg, Guggenheim, J. P. Morgan) podporoval aktivity podvracející carský režim již od osudné rusko-japonské války v roce 1905. Důvod? Vinili ruské samoděržaví z programového antisemitismu a vyvolávání pogromů proti Židům. Proto vynaložili nemalé finanční prostředky na podporu marxistických aktivistů a skupin, v nichž spatřovali jedinou sílu schopnou carský režim zničit a nastolit režim nový, vycházející vstříc zájmům nadnárodního kapitálu.“ Signifikantní je také tento citát. „Když už je řeč o absenci ruského kapitálu při budování sovětského režimu, je vhodné poznamenat, že bolševická revoluce nebyla ruská ani po stránce etnické. Nejde jen o již zmíněného Trockého, ale i Sverdlova (po matce Solomon), Zinověva (Apfelbaum), Radka (Sobelsohn), Litvinova (Wallach) či Kameněva (Rosenfeld). Také vám ta původní jména neznějí příliš slovansky?“.
  • Jindřich Koudelka (signatář inciativy D.O.S.T.) v článku „Most přes řeku Kwai, aneb kdo otevírá v Evropě brány nepříteli?“ (web D.O.S.T 6. března 2018) v naprostém souladu se současnou ruskou imperiální propagandou píše: „[…]bosporské úžiny, zakomponované do geostrategických plánů o „zatlačování“ Ruska, téměř to vrcholného díla anglické high stratégy, jdoucí ruku v ruce se zednářskými i nacistickými plány; vždyť i na zednářských mapách z 19. století je na místě Ruska nápis DESERT! Pozoruhodné, jak se anglické, zednářské (iluminátské) a nacistické plány stýkají v jednom bodě. Tím je Rusko!“
  • Dne listopadu 2018 převzal web D.O.S.T. z antisemitského webu Protiproud (kde ostatně publikuje i sám Semín) nekrolog za výše zmíněným antisemitou Janem Skácelem. V textu mimo jiné stojí: „V listopadu 2007 podepisuje Manifest D.O.S.T. a podílí se na manifestacích a dalších veřejných akcích za obnovu státní suverenity, proti diktátu EU a za zachování tradičních hodnot pořádaných Akcí D.O.S.T. až do dnešních dnů.“
  • Na 1. táboru lidu proti migraci pořádaném Národní demokracií. 3. 7. 2015 byla přednesena zdravice předsedy akce D.O.S.T. Petra Bahníka.

Všechno to jsou buď přímo Semínova tvrzení, nebo skutečnosti, o kterých Semín věděl, jsa čelným funkcionářem iniciativy D.O.S.T. (od prosince 2011 do 1. 7. 2014 předsedou D.O.S.T., Petr Bahník byl místopředsedou, od zmíněného data si funkce vyměnili). Spolčování s vyhlášenými antisemity už uceluje představu o tom, jakého smýšlení pan Semín (potažmo celá Akce D.O.S.T.)  je – v  souladu s úslovím „Řekni mi, s kým se přátelíš, a já ti povím, kdo jsi“).

Příznačná jsou i aktuální vyjádření reagující na odpor proti Semínovi:

Pan Semín se tedy antisemitsky vyjadřuje, zhusta se kontaktuje a spolupracuje s vyhlášenými antisemity a antisemité se jej vehementně zastávají. Může ještě někdo mít pochyby?

 

Příloha 1 – Výběr screenshotů z diskuse k textu Prohlášení Akce D.O.S.T. na podporu Michala Semína

 

Příloha 2 – Výběr screenshotů z diskuse k článku Aeronetu na podporu Michala Semína:

 

 

 


Profilový obrázek

author