Dezinformační web tadesco.org zveřejnil článek, podle něhož jsou vzorky DNA pocházející z testování na koronavirus údajně uchovávány pro vládní databáze. Článek je překladem textu vydaného na serveru Natural News, který je rovněž považovaný za dezinformační portál. Text dále obsahuje výroky guvernéra New Yorku či některá prohlášení Judy Mikovits o koronavirové pandemii. Těmi se již dříve zabývali jak čeští experti na webu Manipulatori.cz, tak kolegové ověřující informace v zahraničí.

Autor textu vychází z nedůvěryhodných zpravodajských médií nebo odkazuje na jiné články na webu tadesco.org. Informace uvedená v úvodní části textu, tedy krádež vzorku DNA a její ukládání do databází, je zcela nepodloženou konspirací. V druhé části článku autor odkazuje na výroky doktora Davida Nabarra z WHO, čtenáři je ovšem předkládá velmi zavádějícím způsobem.

Ačkoliv se v textu vyskytuje spekulace o tom, že skutečným záměrem hromadného testování je krádež vzorků DNA a jeho následné uložení do vládní databáze, tvrzení není nijak podloženo. Autor pouze popisuje standardní epidemiologická opatření, která slouží k zamezení šíření epidemie, která se provádějí i v České republice a jsou legislativně upraveny zákonem č. 258/2000 Sb (Zákon o ochraně veřejného zdraví), zejména HLAVA III – PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ a díl zvaný Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění. Vzorek je po provedení testu odborně zlikvidován a nedochází k jeho ukládání.

Spekulace, že Bill Clinton vyvíjí tlak na sledování lidí a na “pronásledování kohokoli, kdo by mohl být nakažen koronavirem z Wuhanu” pochází pravděpodobně z jeho vystoupení na  12th CGI University meeting. Jak je uvedeno v tiskové zprávě z akce, Bill Clinton poukázal na důležitost testování a trasování kontaktů, které se nakazily Covid-19. Jeho tvrzení jsou ovšem prezentována v zavádějícím kontextu.

Jak bylo uvedeno v úvodu, původní článek rovněž obsahuje odkaz na rozhovor s Judy Mikovits. Vyjádřením Judy Mikovits k pandemii Covid-19 se již zabývali jak čeští kolegové na webu manipulatori.cz, tak kolegové, kteří se zaměřují na dezinformace v zahraničí. Tvůrcem dezinformačního webu Natural News a webu Pandemic News, je Mike Adams.

Výše jsme uvedli, že testování neslouží ke sběru DNA a vzorky biologického materiálu se po testování likvidují. Není nijak doloženo, že by se “temné síly pokoušely použít lidský genom k jinému účelu”. Není ani blíže specifikováno, co ony “temné síly” jsou a co je považováno za “jiný účel”.  V anglickém originále je odkazováno na další článek na Natural News.

V závěrečné části článku jsou zavádějícím způsobem interpretovány informace pocházející z rozhovoru stanice BBC s doktorem Davidem Nabarro z WHO. Viry, proti kterým lidstvo zatím nemá vakcíny (např. HIV), samozřejmě existují a samotný vývoj účinných a bezpečných vakcín skutečně není jednoduchý. Nejedná se ovšem o žádné utajované tajemství ani o záležitost, která by se “ukazovala” až s šířením viru SARS-CoV-2. Vakcíny procházejí mnoha testy, aby byly bezpečné a účinné. K použití vakcín, které by nebyly účinné a mohly mít negativní dopad na lidské zdraví, nedochází (například zde a zde). Z rozhovoru nevyplývá, že by vědci “automaticky předvídali, že virus bez vakcíny neodejde a nezmizí”, vědci pouze upozorňují na skutečnost, že může trvat velmi dlouho, než se vakcínu podaří vyvinout a dokud tomu tak nebude, svět se bude muset naučit s hrozbou infekce Covid-19 žít a nemoci se bránit jinými prostředky, než očkováním. Není zpochybňováno, že by jiné způsoby prevence neměly smysl. Změny životního stylu k lepší hygieně, zdravé výživě (a snížení obezity jako jednoho z rizikových faktorů u nemoci Covid-19) či ohleduplnosti k ostatním odborníci naopak doporučují (například zde a zde). Doplňky stravy a vitamíny samy o sobě nejsou prevencí onemocnění, i když mohou podpořit imunitu.


Infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

Kontakty na ověřovatele:

  • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
  • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
  • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org