Na internetu se šíří článek dezinformačního webu Česká věc s názvem Známý německý patolog: “pitvali jsme údajné oběti koronaviru, ani jedna nezemřela na koronavirus”! Je to jen divadlo! Na koho svedou politici blížící se ekonomickou a společenskou katastrofu?“

Článek je zaměřený primárně na informaci, že údajné oběti Covid-19 nezemřely na tuto nemoc. Předkládá informaci, že známý německý patolog Klaus Püschel měl možnost provádět pitvy údajných obětí a ani jedna nezemřela na Covid-19. Klaus Püschel se sice opravdu vyjadřoval v německých médiích, nicméně web Česká věc informace uvedené Püschelem zkresluje. Což udělala i další senzacechtivá média, zejména v Německu. Na zkreslení údajů prezentovaným lékařem Püschelem poukazuje i německý web zaměřený na ověřování faktů.

Příspěvek ovšem rovněž uvádí řadu dalších, často již vyvrácených, tvrzení a konspiračních teorií (viz fact checking níže). Jen pro doplnění, text je podepsán „pseudonymem“ Juraj Jánošík, což na důvěryhodnosti zdroje nepřidává. Jedná se o dezinformační text, v němž se objevují kromě tématu „německého patologa” i další neověřené a záměrně zavádějící informace.

Tvrzení:
„Profesor Klaus Püschel je známý německý patolog a soudní lékař. Jako jeden z mála měl se svým týmem možnost pitvat oběti „údajné epidemie koronaviru” v Hamburku (k 16.4.2020 bylo v Hamburgu 3953 nakažených koronavirem a 80 osob na něj údajně zemřelo). Podle jeho závěrů v rozhovorech pro německý tisk a televizi, ani jeden z pitvaných zemřelých v Hamburku nezemřel na následky virového onemocnění COVID 19! Všichni zemřelí trpěli již před tím nějakou závažnou chronickou chorobou. Mezi nejčastější patřila rakovina (zhoubná nádorová onemocnění), chronické dýchací potíže, onemocnění srdce a oběhového systému, diabetes/cukrovka, často se jednalo o silné kuřáky a obézní jedince. Většinou se navíc jednalo o staré lidi s věkovým průměrem 75 let. U několika málo případů mladších ročníků, např. muže 46 let pitva prokázala, že trpěli závažným chronickým onemocněním, jen o něm nevěděli. Ti lidé by podle něj zemřeli stejně i bez koronaviru.
Prof. Püschel také kritizoval nařízení Kochova institutu v Berlíně, podle kterého každý mrtvý, u kterého se prokáže pozitivní COVID 19 test, by měl být počítán jako oběť pandemie. Takto se mimochodem postupuje i všude jinde ve světě včetně ČR! Je proto evidentní, že ony oficiální děsivé statistiky „obětí” nemají s realitou nic společného! Také se velmi podivil, že německé úřady naopak zakazují pitvy zemřelých, ačkoliv by to velmi pomohlo objasnění skutečného rizika koronaviru. Němečtí patologové mají dostatečné kapacity a ochranné prostředky podobná zkoumání provádět. K situaci v Itálii a USA se vyjádřil ve smyslu, že by se mělo napřed provádět odborné zkoumání a teprve potom přijímat rozhodnutí a ne naopak.“

Fact-checking:

Profesor Klaus Püschel se sice opravdu vyjadřoval k problematice nového koronaviru v německých médiích, nicméně web Česká věc informace uvedené Püschelem zkresluje. Což udělala i další senzacechtivá média, zejména v Německu. Na zkreslení údajů prezentovaných lékařem Püschelem poukazuje i německý web zaměřený na zjišťování a ověřování dezinformací Correctiv: https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/17/rechtsmediziner-klaus-pueschel-hat-nicht-gesagt-dass-nie-ein-gesunder-mensch-am-coronavirus-gestorben-ist (2). Z rozhovorů v médiích nevyplývá, že by prof. Püschel skutečně řekl, že “nikdo z údajných obětí nezemřel na koronavirus”. Pan profesor pouze upozorňuje, že většina z osob, které zemřely, měly i jiné vážné potíže.

Jak uvádí i český článek na Novinky.cz (4), který vychází z překladu rozhovoru s profesorem Püschelem v německém časopise Focus (5): „Podle Püschela koronavirová nákaza „není zvláště nebezpečné virové onemocnění“. Virus je vážný, ale zacházení s ním vyvolalo podle něj nepřiměřený strach.” Německý lékař tedy rozhodně nepřistupuje k onemocnění jako k něčemu, co je „jen divadlo” ani nijak nepřispívá k vytváření dalších konspiračních teorií.

Tvrzení:
„Ale prof. Puschel není jediný odvážný lékař v Německu, který říká nahlas nepříjemnou pravdu. Dalšími jsou třeba Dr. B. Schiffmann (Youtube mu hned smazalo profil), nebo Dr. Wodarg, či. prof. dr. S. Bhakdi, prof. dr. Hockertz a někteří další. Vždy se ale jedná o známé odborníky z oboru mikrobiologie, epidemiologie atd.
Podle výše uvedených lékařů se jedná pouze o vyvolávání paniky, která nemá reálný základ. Medii vyděšení lidé pak berou některé nemocnice útokem ačkoliv trpí pouze banálními respiračními potížemi. Onen koronavirus tu byl přece vždy a koronavirů je skoro 100. Fakta ale nikoho prý nezajímají.“

Fact-checking: 

Dr. Bodo Schiffman není odborník na epidemiologii ani na virologii, ale na problematiku ORL, jeho ambulance se dle jeho webové stránky specializuje zejména na pacienty, kteří trpí závratěmi a potížemi s rovnováhou (5). Jeho profil na youtube.com normálně funguje (6). Jeden z playlistů obsahuje 35 videí zaměřených na nový koronavirus (pod názvem Corona – jiný pohled na paniku). 

Jedním z videí je i rozhovor s dr. S. Bhakdim (7), který je epidemiolog a pro laické publikum vysvětluje základní informace o novém koronaviru. Nikterak neprezentuje virus jako „divadlo”, pouze upozorňuje na nadbytečné obavy z nemoci a uvádí čísla o počtech nakažených a zemřelých do souvislostí. 

Což tedy neplatí o dalším zmíněném, jímž je W. Wodarg, který již v r. 2010 konspiroval podobným způsobem ohledně jiného infekčního onemocnění (H1N1). Proti jeho vyjádření se tehdy ohradila i WHO (8, 9). Jeho současná tvrzení k epidemii nového koronaviru už přebírají další dezinformační weby v ČR (10), a jako dezinformaci ji označil již i web MV ČR (11). 

Tvrzení dalšího z odborníků, dr. Hockertze (12), již rozporuje a považuje za zavádějící i německá platformace pro ověřování dezinformací Correctiv.de (13). 

Uvedené tvrzení je tedy směsicí vyjádření lékařů, jejichž prohlášení byla již označena za zavádějící, případně jsou prohlášení v pořádku a jsou zavádějícím způsobem interpretována ze strany autora textu. 

Tvrzení:

„Začíná se potvrzovat, že se jedná o uměle vyvolanou krizi globálních „elit”. Na ní se bohužel musí podílet bohužel všechny země. Kdo nechce hrát tuto hru, jako například íránský náměstek ministra zdravotnictví Iraj Harirchi, tak náhle onemocní a zemře na koronavirus…
Zatím se můžeme jen dohadovat, co je cílem plánů světových elit, které tuhle celoplanetární krizi vyvolaly. Povinné očkování a redukce obyvatelstva? Celkem pravděpodobné, protože o vakcínách se mluví v oficiálních médiích a politických kruzích jako o jediné možnosti ukončit karanténu. Vakcína ale bude prý až za 12-18 měsíců. Moderní neofeudalismus zvaný karanténa, kdy lidé po celém světě budou připoutání k jednomu místu, nebudou smět nikam cestovat ani se stěhovat? To je další reálná možnost, viz ona oslavovaná „chytrá karanténa” náměstka promořovače Prymuly. Globální geopolitické změny a definitivní zlikvidování vůdčí role Západu? Na to si lze snad již i s jistotou vsadit.
Jedno je ale jisté už teď. Ekonomické a politické důsledky této „krize” budou dalekosáhlé a z toho se již jednotliví politici nebudou moci vylhat ani za pomoci koblih a mediální masáže. Když přijdete o střechu nad hlavou, práci a z důchodu vám nezbude ani na jídlo, tak se již podobnými marketingovými triky oblbnout nedáte. Stejně jako se lidé začnou určitě bouřit proti omezování svobody a permanentnímu špehování, které nabere podobu Orwellova románu 1984. Můj odhad je, že se to politici pokusí svalit na „odborníky”, kteří jim „špatně radili”. U nás se přímo nabízí náměstek Prymula. Na něj a na ministra zdravotnictví to Babiš snadno svede, že mu špatně radili a on to přece vždy myslel dobře. Bude to stačit? Oni také byli pouze herci v divadle režírovaným někým úplně jiným.“

Fact-checking: 

Konspirativní a nepodložené tvrzení o plánovaném spiknutí globálních elit, viz např. (11).

Iraj Harirchi je skutečně náměstek ministra zdravotnictví v Íránu, který zpočátku nepřikládal asi informacím o epidemii příliš váhu. Na stránkách BBC  (14). je k dohledání informace o tom, že se nakazil novým koronavirem, o jeho údajném úmrtí se nám nepodařilo nic dohledat. Nicméně už jen sama úvaha, že koronavirus je jen divadlo, a kdo s tím nesouhlasí, bude nakažen koronavirem a zemře, je velmi působivá…

To, že ekonomické a politické důsledky budou dalekosáhlé, je nezpochybnitelné. Jak bude vypadat politická scéna po epidemii, jak budou voliči volit a zda se premiér bude pokoušet svalit vinu za důsledky epidemie na odborníky, včetně náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, je pouhou spekulací. K tvrzením ohledně prof. Prymuly viz fact checking v závěru tohoto dokumentu.

Tvrzení:
„Věděli jste o tom, že v roce 2008 Tsa Čchao-Ming, šéf tchajwanské tajné služby oficiálně prohlásil, že SARS byl v Číně vytvořená biologická zbraň, která jim unikla a že na to má důkazy? A co se dělo dál? Politicky byl ve vlastní zemi podroben brutální kritice, vše bylo dementováno, tzn. že to nebyl politický nástroj Tchajwanu a ani schválená provokace a vše bylo zameteno pod koberec. A Čína? Ta se k tomu vůbec nevyjádřila.“

Fact-checking: 

Tato informace je pravděpodobně pravdivá, viz článek idnes.cz z r. 2008 (15): “Šéf tchajwanské tajné služby Tsai Čchao-ming (…) před zákonodárci prohlásil, že virus, který způsobuje smrtící plicní chorobu SARS, používali Číňané jako biologickou zbraň a že to byl Peking, který odstartoval epidemii, během níž ve světě před šesti lety zahynulo téměř 800 lidí. Jeho úřad pak ale zprávu dementoval.” Ovšem podána v zavádějícím kontextu – podprahově poukazuje na již vyvrácenou konspiraci, že SARS-Cov-2 je uměle vytvořený a jedná se o biologickou zbraň.

Tvrzení
„Kdo je náměstek Prymula (převzato od Petra Nováka). Je to bývalý voják v hodnosti plukovníka, který je údajně brán odbornou veřejností (v médiích byl dán prostor jen těm lékařům a vědcům, kteří o něm mluvili v superlativech) jako naprostý profesionál a znalec na epidemiologii a vakcinologii. Napsal také několik odborných knih. Všiml si někdo o čem ty knihy jsou? Jedna je o jeho hlavním oboru – očkování a je zaměřena na očkování jednotek NATO!!! Druhá, z vědeckého hlediska prý velmi kvalitní, je o nemoci SARS (o té původní nemoci). A dále napsal knihu o bakteriologických zbraních a jejich možnostech při použití při teroristických útocích!!! Zajímavé, že? Na zastavení C19 byl v ČR určen důstojník, expert na očkování (na boj s viry) a na bakteriologické zbraně (na boj pomocí těchto virů a bakterií).
Čím se ještě veřejně proslavil, kromě toho, že najednou “změnil názor” na promořování? Tím, že chtěl v ČR v rámci státní nemocnice otevřít kliniku tradiční čínské medicíny (TČM) a to neúspěšně – bylo mu to zamítnuto, byť se snažil. Když se ho ovšem na TČM zeptáte, tak vám v klidu řekne, že o ní vlastně mnoho neví, snad jen to, co z ní “prosáklo” do medicíny klasické. Zajímavé, že? On dal svůj titul a své jméno k veřejnému přetřesu kolegů a politiků, když obhajoval a propagoval něco, co pořádně neznal? Není to tím, že tyto kliniky TČM jsou samozřejmě řízeny na vládní úrovni ČLR? Možná je již zřejmější, proč nás zde řídí voják (nyní má na starost “fízlovací” systém tzv. chytrou karanténu), expert na bakteriologické a virologické zbraně, očkování (!!!) a má vazbu na ČLR, jejíž systém boje s C19 hned v úvodu bez řečí realizoval?“

Fact-checking: 

Část textu je převzata z facebookového profilu jakéhosi Petra Nováka (16): https://www.facebook.com/profile.php?id=100000491120287, který o sobě nemá uvedené žádné podstatné informace, kromě toho, že v posledním postu horuje pro Koncepci společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení:  „Stále opakují stejné scénáře, které ani není nutné predikovat, protože jsou zcela zřejmé a jasné. Tedy pokud víte, jak máte některé informace číst a jak je máte chápat. A k tomu dokáže dopomoci pouze Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení. O to smutnější je, když vám nějaký ‚liberál‘ napíše, abyste mu ke svým závěrům (tedy znalostem) poslali zdroj, jinak to prý není relevantní.“

Profesor Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví ČR a v začátku epidemie i vedoucí Ústředního krizového štábu v ČR, je skutečně uznávaným epidemiologem a odborníkem na očkování, napsal i uvedenou knihu o epidemii SARS (17). Některé jeho aktivity v době, kdy byl ředitelem nemocnice v Hradci Králové, vzbuzují kontroverze, viz podrobněji např. v článku v české verzi časopisu Forbes (18). Týkají se právě Centra čínské medicíny. Nicméně úvahy autora o tom, že Prymulovy znalosti z oboru epidemiologie a vakcinologie, propojení s Čínou, kde se nový koronavirus poprvé objevil, a účast v projektu Chytré karantény, jsou potvrzením konspirativních teorií, jsou jen jeho spekulace.

Zdroj informace (stručný popis):

 1. Nová White Media? Dezinformační a rasistický web Česká věc https://manipulatori.cz/nova-white-media-dezinformacni-a-rasisticky-web-ceska-vec/
 2. Německý web zaměřený na dezinformace, článek “Rechtsmediziner Klaus Püschel hat nicht gesagt, dass „nie“ ein gesunder Mensch am Coronavirus gestorben ist” https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/17/rechtsmediziner-klaus-pueschel-hat-nicht-gesagt-dass-nie-ein-gesunder-mensch-am-coronavirus-gestorben-ist
 3. Vraťme se rychle do normálu, apeluje německý lékař

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vratme-se-rychle-do-normalu-apeluje-nemecky-lekar-40321562

 1. Rechtsmediziner: „Covid-19 ist eine ernste, aber keine besonders gefährliche Erkrankung“: https://www.focus.de/gesundheit/news/obduziert-corona-opfer-rechtsmediziner-covid-19-ist-eine-ernste-aber-keine-besonders-gefaehrliche-erkrankung_id_11907346.html
 2. Bodo Schiffmann – ambulance:

https://www.schwindelambulanz-sinsheim.de/

 1. Bodo Schiffmann – youtube profil: https://www.youtube.com/channel/UCfPIdT5vkOwQyDAtyhxaFzw/playlists
 2. S. Bakhdi https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4&list=PLKqOg8cs2KJAFKo6rrZXK10gqSVup8WS2
 3. Wodarg, 2010

https://www.sciencemag.org/news/2010/01/facing-inquiry-who-strikes-back-fake-pandemic-swine-flu-criticism

 1. Wodarg, 2010, irozhlas.cz  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvod-stoleti-tvrdi-o-pandemii-chripky-expert-z-rady-evropy_201001132019_mhromadka
 2. Wodarg, 2020 – bod č. 8 na webu mvcr.cz zaměřeném na dezinformace https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx
 3. Wodarg, 2020 https://www.arfa.cz/jak-se-dela-pandemie-kdyz-zemrelo-mene-lidi-nez-loni-svet-dr-wodarga-koronavirus-je-pry-fikce-mnozi-se-mu-vysmivaji-ale-data-proti-nemu-chybi-video-a-sokujici-statistika/
 4. Video dr. Hockertz https://www.youtube.com/watch?v=TCvNNhEvtA0
 5. org, dr Hockertz https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/02/coronavirus-nicht-gefaehrlicher-als-grippe-warum-stefan-hockertz-behauptungen-in-die-irre-fuehren
 6. BBC, Iran https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51628484
 7. Tsa ČChao Ming, SARS https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/sars-byl-cinska-biologicka-zbran-rekl-sef-tchajwanske-tajne-sluzby.A081008_140726_zahranicni_stf
 8. Petr Novák https://www.facebook.com/profile.php?id=100000491120287
 9. Roman Prymula, kniha o SARS: https://www.grada.cz/sars-4089/
 10. Roman Prymula, Forbes: https://www.forbes.cz/nejdulezitejsi-muz-ceska-kdo-je-roman-prymula-babisuv-expert-na-epidemie/

Kontakty na ověřovatele: