Se směsicí faktů, manipulací, dezinformací a konspiračních teorií přispěl i známý antisemita Pavel Kamas v rámci svého youtubového kanálu „KDEje pravda ??!“. Video „O Virus tu nejde !!!“ má téměř 43 700 zhlédnutí. Pavel Kamas se v něm tentokrát oprostil od svého antisemitismu. Připomeňme, že Kamas je vydavatelem Hitlerových projevů nebo přetiskl nacistickou protižidovskou knihu pro děti s názvem Jedovatá houba.

Vraťme se však k videu. V úvodu videa se dozvíme, jak WHO podivně zareagovala na zprávu z Číny, že se tam objevilo několik desítek případů zápalu plic. Jenže už zde Kamas lže. Tak tomu není. Ona věc se má tak, že dne 31. prosince 2019 městská zdravotnická komise ve Wu-chanu oznámila, že ve městě se vyskytlo množství pacientů s příznaky pneumonie neznámého původu. V tomto případě je důležité ono neznámého původu. Zápal plic (pneumonie) v případě nákazy virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, má neobvyklý průběh. Pacientovi se přitíží velmi rychle a onemocnění nereaguje na žádné léky. Pitvy, které podle Kamase nebyly prováděny, u zemřelých na nemoc COVID-19 provedené v Číně ukázaly, že nový koronavirus vážně poškozuje plíce, ale také způsobuje nekrózu srdeční svaloviny a zmenšení sleziny. U plic jde podle zprávy zveřejněné v Časopise pro forenzní medicínu hlavně o plicní fibrózu, kdy se jemná plicní tkáň měnila v tuhou a neprostupnou, takže se do krve nedostalo dostatečné množství kyslíku. Důvodem je pravděpodobně přehnaná autoimunitní reakce a může být jednou z příčin úmrtí při nemoci COVID-19. „Závažnost nemoci zřejmě souvisí s cytokinovou bouří,“ řekl lékařskému časopisu Lancet Jimmy Whitworth z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny (LSHTM). Při takzvané cytokinové bouři dochází k závažné imunitní reakci, při níž tělo produkuje imunitní buňky a proteiny, které mohou zničit jiné orgány. Takže čínské úřady reagovaly na neobvyklý průběh. Zda Čína o onemocněních neznámého původu věděla už dříve a zatajovala je, je v této věci vedlejší.

Následně se Kamas pokouší vinu za vyvolání paniky svést na miliardáře Billa Gatese, který je propagátor očkování a sponzor WHO. Autor se snaží z toho dělat spiknutí a vnucuje čtenářům hoax, že Bill Gates na Univerzitě Johna Hopkinse prohlásil v půlce října 2019, že příští pandemie je nevyhnutná. Více se o tom věnoval náš web zde. Kromě toho Kamas zapomíná, že Gates je spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Microsoft. Nevlastní žádné farmaceutické společnosti, naopak jeho zájmem je, aby se ekonomice dařilo a lidé si kupovali jeho produkty. Je jasné, že pokud lidé budou mít méně peněz, raději sáhnou například po bezplatném nebo levnějším softwaru. Kdyby se Bill Gates snažil zlikvidovat ekonomiku, bojoval by sám proti sobě.

Ve videu je také předkládán jeden z častých mýtů, že očkování je nějaký obrovský byznys farmaceutických společností. Tak tomu samozřejmě není. Plošné očkování v ČR vyjde pojišťovny (potažmo stát) mnohem levněji než léčení nakažených.

Když už jsme u očkování, Kamas ignoruje fakt, že studie ukazují bezmála šestkrát nižší úmrtnost na koronavirus v zemích, které prováděly plošné očkování proti tuberkulóze vakcínou Bacillus Calmette-Guérin (BCG) a obecně se ukazuje, že lepší proočkovanost souvisí s nižším počtem vážných případů.

Kamas se ve videu také pouští do Itálie a zmiňuje, že na severu Itálie je jedno z nejhorších ovzduší, rovněž jedna z nejstarších populací a ne úplně kvalitní zdravotnictví. To do jisté míry může být pravdou. Nicméně zapomněl dodat, že situace není velice vážná jen v Itálii, ale také například ve Francii, Holandsku nebo Belgii, kde o nekvalitním zdravotnictví nemůže být ani řeč. Kamas ve videu úmyslně manipuluje se statistikami, kdy neřekne kolik která země má obyvatel.

Samozřejmě se můžeme bavit o tom, nakolik panika z nemoci byla oprávněná a nakolik některá opatření byla nevyhnutelná. Kamas se však z celé pandemie snaží dělat spiknutí. Tak tomu samozřejmě není.

Fact-checkingu této dezinformace se věnoval i projekt Covid19.cz:

3:05 – “… 7. Ledna přišli Číňané za WHO s tím, že objevili v těle nemocných nový druh koronaviru. Na tomto místě je potřeba si uvědomit, že to poslední, co totalistická Čína dělá je, že do světa vytrubuje své problémy. Zdravotní nevyjímaje. Politicky a medicínsky je nepředstavitelné a naprosto směšné, že by Číňané alarmovali WHO kvůli sotva 50 nemocným lidem z důvodu ohrožení světového zdraví. A jaká byla reakce WHO? Řekla snad Číňanům, přátelé, vraťte se na zem, až těch nemocných budete mít 50 tisíc, tak se na to podíváme, ale teď se hoďte do klidu. Namísto toho, o tři týdny později, 30. ledna 2020 vyhlásila WHO globální stav zdravotní nouze. Důvod? Celých 80 (podle některých zdrojů 170 mrtvých) na zápal plic…V Číně, kde žije 1 400 milionů lidí…”

Tvrzení: Autor se vysmívá představě, že by obrovská Čína informovala o tak banální věci, jako je nakažení tak malého počtu obyvatel zápalem plic, zvláště když se jedná o režim, který o svých vnitřních problémech světovou veřejnost záměrně neinformuje. 

Factcheck:

Je pravda, že WHO byla Čínou o nákaze koronaviru poprvé informovaná 31. prosince a že šlo o 44 pacientů se zápalem plic, nicméně důvodem byla neznámá etiologie (příčina onemocnění), a ne pouhý zápal plic, který je ve videu několikrát použitý jako “bagatelizace” pandemie. Podle informací od Světové zdravotnické organizace ji mají státy informovat do 24 hodin, pokud jsou splněny min. 2 z těchto 4 obecných, ale klíčových otázek:

Je dopad události na veřejné zdraví vážný?

Je událost neobvyklá nebo neočekávaná?

Existuje významné riziko mezinárodního šíření?

Existuje významné riziko omezení mezinárodního cestování nebo obchodu?

Zároveň jsou státy povinné WHO informovat, pokud je výskyt určité nemoci (v našem případě zápalu plic) vyvolán neznámým typem bakterie/viru. A to by měl být podle všeho hlavní důvod, proč Čína informovala WHO, i když měla “pouze” 44 pacientů. Stěží by komunistický režim ospravedlňoval, proč provedl uzavření Wuchanu už 23.1.2020, když se jednalo o tak zanedbatelný počet případů.

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/event-reporting-and-review/reporting-events

Záměrně autor ale opomíjí fakt, že nákaza se tou dobou již rychle šířila. K 30. lednu 2020, kdy WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze byla zavlečena již do 24 států světa a počet nakažených předčil celkový počet pacientů nakažených SARS.

Jedná se o argumentační chybu chybného vyvození na základě unáhleného závěru. WHO má svá pravidla, která předepisují státům se na ni obrátit v případě výskytu určitých nemocí. Rozhodně tedy nejde o poplašné chování ze strany Číny. První případy nákazy se v Číně objevily na začátku prosince, otázkou tedy je, zda reakce Číny nebyla naopak pomalá. V případě záhadných zápalů plic byla ale tato reakce nezbytná.

4:25 – ”Pro srovnání, 2017 a 2018 byla největší chřipková sezona, že v Německu zemřelo 25000 lidí.” … ”Kde tehdy byla celá WHO? Zavírala se půlka světa do domácího vězení?…”

Tvrzení: 

V Německu na běžnou chřipku zemřelo v sezóně 2017/2018 25 000 lidí a žádná podobná opatření těm dnešním se nekonala. 

Factcheck:

Informace o počtech mrtvých v Německu za chřipkovou sezónu 2017/2018 by měla být pravdivá. Nicméně nelze srovnávat úmrti v Německu za celou sezónu s několika případy v krátkém časovém období, které byly kritické pro vyhlášení celosvětové zdravotnické krize z důvodu chybějící etiologie daného onemocnění. Relevantní by tak mělo být srovnání celkového počtu úmrtí za stejnou sezónu pro dvě konkrétní onemocnění.

https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/inf_dis_Germany/influenza/summary_2018-19.html

Jedná se o logickou chybu straw man – slaměný panák – Pavel Kamas zde ukazuje v příkladu na pacienty trpící nesouvisející chorobou (chřipkou), což používá jako zástupný argument pro to, že ani za okolností, kdy lidé umírají na známou chorobu, tak není vyvolán stav nouze a zákaz vycházení. Jednoznačně zde přináší nerelevantní slabší argument, kterým se snaží snížit vážnost aktuální situace. Chřipka a onemocnění koronavirem mají ovšem pramálo společného a nemohou tedy být použity jako zastupitelné příklady.

4:50 – ”…Za mě globální stav nouze nemohl být vyhlášen z racionálních zdravotních důvodů…”

Tvrzení: 

Pro vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze neexistovaly dle autora racionální zdravotní důvody.  

Factcheck:

Globální stav zdravotní nouze byl WHO vyhlášen 31. ledna po vyhodnocení šíření nového koronaviru v globálním měřítku, ve videu je ale manipulativně zmíněn v souvislosti s událostmi, které se děly o měsíc dříve (stovky nemocných v Číně, jak zmiňuje autor videa). Konkrétní racionální důvody pro vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze, které byly naplněny, jsou vyjmenovány v úvodní části tohoto factcheckingu.

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

Autor zde mluví o svých vlastních přesvědčeních. Dle něj nemohl být vyhlášen stav nouze z racionálních ani lékařských důvodů (4:54). Absentujícím lékařským vzděláním a stávající zkušeností nakladatele a překladatele autorovi stěží přísluší komentovatovat či vyhodnocovat, zda WHO měla vyhlásit stav globálního ohrožení. Jedná se zde o argumentační chybu důrazu na nevhodnou autoritu.

6:40 – ”…Gates je největším propagátorem, světe div se, očkování a největším investorem vakcinačního průmyslu, sponzor organizace GAVI – překupník očkovacích materiálů, Gatesovy peníze tvoří 75 procent jejího rozpočtu…”

Tvrzení:

Bill Gates je největším propagátorem očkování.

Factcheck:

Autor automaticky obviňuje Billa Gatese z toho, že jeho úmysly pro propagaci očkování jsou zištné a zavrženíhodné, nedokládá to však žádnými důkazy a naopak zcela opomíjí možnost, že tyto motivace by mohly být filantropické a založené na vědeckém poznání globálních zdravotních hrozeb. Jedná se o logickou chybu špatně vyvozeného závěru na základě chybné příčiny – přehlédnutí společné příčiny. Autor zde chybně dává do souvztažnosti financování a záměr, když je potřeba ve vyvozování zohlednit i dosavadní filantropické aktivity Billa Gatese a ostatních aktivit jeho nadace.

GAVI, oficiálně Gavi, the Vaccine Alliance je projekt založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru. U těchto projektů je tradičně považován zdroj financování za kontroverzní, protože pro soukromé subjekty bývají takové projekty zpravidla výnosnější než pro subjekty veřejné. Nicméně GAVI je celosvětově uznávaná aliance (propojuje uznávané organizace jakou jsou WHO, UNICEF nebo Světová banka) zabývající se primárně vakcinací v chudých zemích. Pomineme-li autorův subjektivní postoj k vakcinaci jako takové, je pravda, že je Bill Gates jedním z hlavních donorů GAVI, nicméně autor videa nikde nedokládá zdroj, z něhož by bylo patrné, je že příspěvek Gatesovy nadace tvoří 75 % rozpočtu GAVI. Naopak na oficiálních stránkách GAVI lze najít, že největším donorem je v aktuální periodě 2016–2020 Velká Británie a až po ní je Gatesova nadace.

https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/current-period-2016-2020

8:48 – “…3 měsíce před vyhlášením pandemie WHO uspořádal “spolumajitel” WHO Bill Gates v NY akci s názvem event 201. Cvičení na připravenost na pandemii. “To jsou mi náhody haha”. Podle mě šlo o připravenou akci…”

Tvrzení:

Tři měsíce před vyhlášením pandemie uspořádal Bill Gates a WHO cvičení na připravenost na pandemii, což je dle autora důkaz toho, že současná krize byla pečlivě naplánována.

Factcheck:

Tohle tvrzení lze klasifikovat jako konspiraci, která je již vyvrácena zahraničními factcheckingovými iniciativami. Akci Event 201 pořádalo prestižní “Johns Hopkins Center for Health Security” v partnerství se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Simulace byla založena na nácviku reakce na šíření koronaviru, to však automaticky neznamená, že by organizátoři věděli o typu koronaviru, který později způsobil nemoc Covid-19. Koronaviry jsou široká kategorie virů, které způsobují množství různých respiračních onemocnění. Patří mezi ně obyčejná rýma, ale také nemoci SARS a MERS. Navíc, tato akce nebyla výjimečná. Již dříve se uskutečnila podobná akce s názvem Clade X zaměřená na simulací fiktivní pandemie, která má příznaky podobné chřipce.

https://fullfact.org/health/event-201-coronavirus-pandemic/

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/media

Jedná se o logickou chybu “poté, tedy proto”. Autor se zde snaží dát do souvislosti dvě na sobě zcela nezávislé a nikterak neprokázané spojitosti, protože se vyskytly v nedávném čase po sobě, musí být tedy příčinně souvislé.

18:05 Profesor Klaus Puchl provedl pitvy zemřelých …

Tvrzení:

Patolog v Hamburku provedl pitvy zemřelých a uvádí, že nikdo nezemřel přímo na nemoc Covid-19, ale jiné zdravotní komplikace. Kvůli tomu se musí nosit roušky?

Factcheck:

Jedná se o vytržení výroku z kontextu a jeho použití pro podporu konspirační teorie. Tomuto tématu se věnujeme ve factchecku zde

29:10 Majitelé světových peněz vychází ze svých bohatých zkušeností, které sahají od Waterloo, přes obě světové války po až po 11. září v New Yorku …

Tvrzení:

“Velkofinančnická košer mafie” má dlouhodobé zkušenosti, které dnes využívá.

Factchecking:

Jedná se o klasickou konspirační teorii, že Židé po staletí ovlivňovali velké historické události ve svůj prospěch na úkor ostatních. Autor odkazuje na bitvu u Waterloo a má na mysli údajnou událost, kdy rodina využila znalosti situace na bojišti pro následné zbohatnutí. V kontextu autorova popírání Holocaustu pak dává smysl jeho odkaz na obě světové války. 

Shrnutí:

Autor ve videu umně skládá nejprve sérii pravdivých faktů doplněnou o vlastní názory a fabulace, pravdivost svých tvrzení dokládá tím, že údajně vše, co řekne, pochází z důvěryhodných zdrojů. Postupně vede diváka k závěru, že za vším je židovské spiknutí a vyzývá diváky k občanské neposlušnosti.

Nicméně, pokusíme-li se jeho tvrzení parafrázovat a logicky poskládat, narazíme na celou řadu nelogických nesrovnalostí a rozporů. Zde je základní sdělení autora, které se ve videu ztrácí pod nánosem tvrzení a názorů:

 1. Globální “velkofinančnická košer mafie” se obává, že se současný systém hroutí, protože nekonečný ekonomický růst není možný. Pokud chtějí zachovat svůj profit, musí současný systém vyměnit za jiný. Součástí změny je kolaps současného systému a potřeba potlačit svobody lidí  a omezit jejich možnost potkávat se osobně. K tomu se jim hodí “neviditelný virus sezónní rýmy, které lze podle potřeby najít u všech a elegantně vyřeší celou agendu”.
 2. Důkazem tohoto plánu mají dle autora být tyto skutečnosti:
  1. Bill Gates většinově financuje WHO, proto nad ní má plnou kontrolu, a řídí tak celou operaci Covid-19. Poznámka: Bill Gates však není židovského původu, není tedy jasná jeho příslušnost k uvedené “košer mafii”
  2. Bill Gates skrze WHO vytvořil poplašnou zprávu o tom, že existuje nebezpečný virus a obvinil z jeho původu Čínu. Spolu s WHO vyhlásil globální stav zdravotní nouze za využití banální informace o 47 případech zápalu plic ve městě Wuhan (dle autora by o tom Čína sama přece neinformovala, informace o svých problémech tají). 
  3. Kromě nastolení nového ekonomického řádu chce “majitel” WHO, Bill Gates, vydělat navíc peníze na výrobě vakcín.
  4. Šéf WHO není lékař a za svou funkci vděčí čínské lobby. Dle autora tedy WHO a Čína na této operaci spolupracují. Čína tedy vědomě spoluvytvořila poplašnou zprávu o nebezpečném koronaviru. Nicméně skrze své oficiální vládní kanály vysílá informaci, že virus vytvořili Američané. Dále staví množství nových nemocnic a zavádí opatření na prevenci a potlačení této neexistující hrozby. Čína tedy, dle hypotézy autora, vědomě spolupracuje na záměrech “globální košer mafie” či je její součástí spolu s Billem Gatesem. 
  5. Všechny vlády začaly na základě této poplašné zprávy dělat opatření na omezení osobních svobod. Přitom dle autora věděly, že je to součástí plánu vypuštěného z “ředitelny světa”. Vlády tak přiměly obrovské množství lidí celé řady různých profesí, aby hráli tuto hru: aby falešně reportovali o příčinách úmrtí; zamlčovali, že onemocnění je pouze neviditelný virus sezónní rýmy, který lze podle potřeby najít u všech;aby média informovala tak, jak si “košer mafie” přeje; v Itálii ke krizi nedošlo, pouze se tam opakuje krize zdravotnictví z minulých let; Německu tolik lidí neumírá, protože mají lepší zdravotnictví, ale i tak Německo na šíření hoaxu o covid 19 vědomě spolupracuje.
  6. Dle autora VŠECHNY vlády vědí o tom, že kauza COVID byla uměle vypuštěná z “ředitelny světa”, “centrální tiskárny peněz”. To by tedy jinými slovy znamenalo, že je součástí tohoto plánu vědomě také například premiér Andrej Babiš a všechna vládní opatření a státní instituce.  
  7. Součástí spiknutí tímpádem musí být také například i Vladimír Putin, protože Rusko oficiálně informuje o obětech nemoci Covid19 a spolupracuje s WHO. Existují totiž pouze dvě možnosti proč by to dělal: 1. Omylem z nějakého důvodu oficiálně informuje o neexistující nemoci a jejich obětech, anebo 2. Ví, že je to jen tajná operace globální košer mafie, a podřídil se tedy jejich pravidlům, či je přímo její součástí.
  8. Tři měsíce před vyhlášením globálního stavu nouze Bill Gates a WHO uspořádali cvičení na připravenost na pandemii, zřejmě aby si vyzkoušeli, jak za pár měsíců spustí operaci založenou na poplašné zprávě o nebezpečném koronaviru. Nenapadlo ho ale, že je to příliš okaté, a že to brzy Pavel Kamas odhalí jako důkaz globálního židovského spiknutí vedeného člověkem nežidovského původu.

Výše uvedený factchecking a snaha o logickou analýzu autorova sdělení nás přivádí k závěru, že se jedná o tradiční, ničím nepodloženou konspirační teorii o Židovském spiknutí.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.