Typickou taktikou populistů a dezinformátorů je hrát na city posluchačů a čtenářů. Přesně to udělal Tomio Okamura (SPD) ve čtvrtek 21. února 2019. V emotivním příspěvku opomíjí samotné rozhodnutí Evropského parlamentu a vsugeruje čtenářům něco, co je úplně jinak.

„Evropská unie nyní přišla s návrhem na zákaz nožů! (…) To je opravdu už šílené. Evropská unie chce odzbrojit slušné občany. Nebudete si ani moci vyrazit s nožem na vandr či na houby,“ píše Okamura v příspěvku. Přitom i on v příspěvku cituje doporučení Evropského parlamentu, které nic takové neříká. Co se píše ve zprávě zvláštního výboru pro terorismus, kterou odsouhlasil jako celek Evropský parlament a jaký charakter má ona zpráva?

 „Výbor vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu týkajícího se především nejnebezpečnějších nožů, jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože, a aby tato opatření prosazovaly i v prostředí internetu,“ píše se ve zprávě.

Okamura tak evidentně opomíjí tři hlavní body. Prvním z nich je, že žádá o zvážení. Evropská unie nic nezakazuje. Jen doporučuje členským státům, by danou věc implementovaly do svých zákonů. V uvedené věci je také nutné chápat, jak fungují právní akty v EU. Některé z nich mají právní závaznost, jiné nikoli. Pokud se bavíme o nějaké posloupnosti, EU může vyjímatelně vydat nařízení (právně závazné), směrnici (právní akt stanovující cíl, který musejí všechny země EU splnit. Je však na jednotlivých zemích, jak formulují příslušné vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou), rozhodnutí (je závazné pro všechny, kterým je určeno. Např. pro členský stát EU nebo určitou obchodní společnost), doporučení (není závazné) a stanovisko (orgán EU se může vyjádřit k určité otázce nezávazným způsobem). Právě ona zpráva má pouze charakter stanoviska.

Druhým faktem je, že se píše o tom, že lidé nemusí mít tyto zbraně u sebe bez pádných důvodů. Návštěva lesa bezesporu pádným důvodem mít u sebe nůž je. A znovu to je na zvážení konkrétních států, jak to zapasují do svých zákonů. Pokud to vůbec zapasují. Už teď v ČR platí, že nůž si nesmíte vzít například na veřejná shromáždění. „Přestupku proti právu shromažďovacímu se dopustí účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím,“ píše se již teď v zákoně. Asi se shodneme, že neexistuje důvod, proč si vzít nebezpečný nůž například na diskotéku, kde je hodně opilých lidí. To je cílem doporučení.

A za třetí. Zpráva mluví o především motýlkových a zombie nožích. Tedy o nožích, které jsou opravdu nebezpečné, protože jsou ostré jako skalpel, ale jsou dlouhé.

Potřebujete takové to nože běžně ve městě?

Zombie nůž
Motýlkový nůž

Už v nedávné příspěvku náš web psal, že příslušníci Žlutých vest ve Francii si oblíbili nosit na shromáždění kladiva.

 


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.