Web Echo24.cz si vymyslel (nebo předjímá) některá fakta v případě požáru auta automobilu Tesla v Tyrolsku. 6. listopadu 2019 server publikoval článek s názvem „11 tisíc litrů vody, 50 hasičů. Nabouranou Teslu hasili tři dny a stále neví co s ní.“ Takže hezky po pořádku, čistě fakticky…

Je pravdou, že v pátek 4. října 2019 (článek na Echo 24 vyšel 6. listopadu 2019) došlo k požáru elektroautomobilu Tesla a na místě muselo zasahovat 51 hasičů (z toho 2 dobrovolní) a dále policie, pracovníci odtahu a požární inspektor. Není to však poprvé. 50 hasičů hasilo nedávno například i požár této dieselové dodávky. Jiný příklad zde. Nejedná se tedy o nijak mimořádně vysoký počet zasahujících.

Ve zdroji, na který se Echo24.cz odvolává, není ani slovo o 11 tisíc litrech vody. Echo24.cz se odvolává na informace od výrobce Tesla. Neuvedl však zdroj, a především tuto informaci autor zahrnul do faktů o nehodě. Tyrolští hasiči však nic takového neuvádí. Informace o 11 tisících litrech vody se přitom nachází už v nadpisu článku a čtenářům vnucuje, že tento údaj nějak souvisí s nehodou, protože nadpis dále pokračuje „…Nabouranou Teslu hasili tři dny a stále neví co s ní.“ 

Není ani pravdou, že automobil byl 3 dny v jakémsi kontejneru. Nebyl. Web hasičů z Tyrol to popisuje takto: „Plně vyhořelé vozidlo bylo pomocí bagrů naloženo do kontejneru a převezeno do nedaleké štěrkové jámy. Tam je havarijní vozidlo chlazeno ve vodní lázni po dobu nejméně 72 hodin. Kontaminovaná zemina byla naložena do vhodných sudů a řádně zlikvidována.“ Je pravdou, že hasit elektromobil je složitější. Pokud by však jakékoliv auto havarovalo v takto složitém terénu, tak či tak by musel přijet jeřáb, aby automobil vyprostil. V zásadě je tedy jedno, zda auto následně naloží na odtahový automobil nebo do nějakého kontejneru.

V informacích od hasičů není ani zmínka o údajné likvidaci vody z kontejneru. Ani netušíme, jak by taková likvidace probíhala.

Rakouští hasiči nepíšou ani slovo o tom, že nevědí, co s automobilem. To je jen spekulace autora článku.

Hašení elektrických komponentů, zvláště obsahující lithium-iontovou baterii, patří k těm komplikovanějším zásahům. Obvykle i komplikovanějším než hašení dieselových nebo benzinových automobilů, pokud ovšem nedojde k úniku paliva či olejů, což se při nehodách také stává. V případě požáru elektromobilů je problematická především vysoká teplota, která je schopná (jak vidíme na fotografiích) roztavit i kovové části automobilu. Echo 24 však celou informaci přibarvil tak, že celá zpráva působí bulvárně.

Společnost Tesla vytvořila manuál, jak uhasit jejich elektromobily. V něm se uvádí například informace o množství vody potřebném k uhašení. Největší problém článku ovšem je, že smíchává dohromady faktické informace o nějaké konkrétní nehodě a obecné informace o hašení elektromobilů. Smíchávání dvou druhů informací začíná už v nadpisu a pokračuje v celém textu.

AKTUALIZACE: Krátká reakce Manipulátoři.cz na reakci Echo24.cz

Redakce Echo24.cz publikovala reakci na náš článek. V ní se dopouští opět polopravd a lží.

Nejzásadnějším problémem je, že svá tvrzení dokazuje pomocí již upraveného článku, který už je upraven na základě naší kritiky. V době, kdy náš web psal tento článek, byl článek Echo24.cz v jiné podobě. Bohužel pro Echo24.cz to lze dokázat pomocí aplikace Webarchive.org.  Jako třešnička na dortu lze zmínit, že web Echo24.cz se v opravené verzi vehementně odvolává na rakouský bulvární deník (1, 2, 3). I tak ovšem v článku zůstala minimálně jedna nepravdivá informace hned v samotném nadpisu.

Echo24.cz tvrdí: “Kronen Zeitung však není jediný, kdo o havárii Tesly psal, stejně jako o enormním množství vody, které je potřeba k uhašení hořícího elektromobilu. Redakce Echo24 nalezla stejné informace také v dalších médiích včetně rakouské veřejnoprávní televize ORF nebo mnichovského deníku TZ. Pro přehlednost však citovala jen Kronen Zeitung.”

Jak mnichovský deník TZ, tak televize ORF však informaci o 11 000 litrech nemá zahrnutou v součtu konkrétní nehody. Deník Echo24.cz s touto informací už přišel v nadpisu. Připomeňme, že nadpis článku zní: „11 tisíc litrů vody, 50 hasičů. Nabouranou Teslu hasili tři dny a stále neví co s ní.“  Z nadpisu je tedy jasné, že Echo24.cz se snaží informovat o nějaké konkrétní nehodě a už v nadpisu čtenářům vnucuje nepravdivou zprávu o použití 11 000 litrů vody.

Na rozdíl od rakouských a německých deníků tyto dva druhy informací nijak neodděluje a s údajem 11000 dále pracuje v stejném odstavci, ve které píše o nehodě.  Jak si mohou všimnout pozorní čtenáři, v rakouských a německých denících jsou faktické informace k nehodě a obecné informace k problematice hašení elektromobilů striktně odděleny. Web Echo24.cz neodděluje ani další informace, celý článek Echo24.cz je působí zmatečně a trváme na tom, že je ukázkou nekvalitní žurnalistiky. 

Na závěr redaktor Vojtěch Drbohlav, aby srazil autoritu našeho webu, informuje o více jak sedm let staré extremistické minulosti Jana Cempera. Jedná se o veřejně známou informaci, ke které se už několikrát vyjádřil, netají ji a lituje těchto věcí. Reakce Echo24.cz je tedy tendenční, nepravdivá a zvažujeme obranu právní cestou.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.