Náš největší odborník v otázkách vojenství, historie, cizích jazyků, literatury, hudby, výtvarného umění, performancí, žurnalistiky, tibetanistiky, zoologie, lesnictví, botaniky, vodních staveb, sociologie, ekonomie, práva, etiky, politologie, adiktologie, diabetologie a (jak se ukázalo naposled v souvislosti s Andrejem Babišem mladším) také psychiatrie, prezident Miloš Zeman, se v rozhovoru pro list Mladá fronta Dnes spřáteleného oligarchy vyjádřil, že vyhození květin položených 17. listopadu (v zastoupení) jím, Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou svědčí o „jistém, řekněme, protofašistickém charakteru části pražských demonstrantů“.

Díky prezidentovi, jehož moudrost je nad naše chápání, tak už konečně víme, co je protofašistické, a upřesňujeme si to, co nám již dříve vyjevila Ústa Zemanova, totiž že předminulou sobotu demonstrovala přímo fašistická lůza.

Tím pan prezident ovšem současně exkulpoval ty, kdo vzývají Protokoly sionských mudrců jako zjevenou pravdu – jejich kritiku ze strany Miloše Zemana neslýcháme. Vyhození květin do koše je tak jistě mnohem nebezpečnější a jak tvrdí „odborník“ Martin Koller, nevyhnutelně nakonec vyústí v jadernou válku. Určitě je také jen shoda okolností, že tito odhalovatelé světového židozednářského spiknutí jsou vesměs napojeni na jistou východní despocii a že také jsou sympatizanty pana prezidenta.

Uveďme několik příkladů:

  • Jaroslav Doubrava, exčlen KSČM, senátor za Severočechy a spolu s Jaroslavem Vodičkou vítač ruského motogangu Noční vlci, 7. října 2011 na půdě Senátu ČR pronesl tato slova: „Před časem se mi dostalo do rukou takové zajímavé čtení nazvané Sionské protokoly. A tady při tom staženém pozměňovacím zákonu, bohužel staženém, kde byl požadavek na osvobození mimo jiné knih od zatížení daní – a tady v tom zajímavém čtení se v jedné kapitole o tisku říká: Všechen tisk zatížíme daní i zárukou z každého listu, která bude dvojnásobná u knih do 30 stran si zapíšeme do třídy brožur, abychom na jedné straně dosáhli zmenšení počtu vydávaných v žurnálu, které znamenají nejhorší tiskový jed, na druhé straně tento způsob přinutí spisovatele psát tak obsáhlé práce, že pak budou vzhledem k rozsahu i vysoké ceně málo čteny. Co však pro vytváření veřejného mínění budeme vydávat sami, bude laciné široce rozšířené a čtené do úplného rozebrání. Daň zadusí prázdnou literární ctižádostivost, strach před trestem učiní spisovatele na nás závislými, i kdyby se pak ještě někdo našel, kdo by chtěl proti nám psát, nikdo jeho spisy nevytiskne. Nakladatel nebo tiskař si musí před přijetím spisu do tisku nejprve opatřit úřední povolení, atd.
  • Dál se tady říká, že povolíme 10 soukromých dní zkoušek na naše časopisy a navenek budou vyjadřovat nejkulturnější názory, tímto způsobem v sobě získají důvěru a přivábí nic netušící spojence.
  • A na závěr tohoto obsáhlejšího povídání se říká: Budeme jistě vítězit na našimi protivníky, protože v důsledku opatření, která jsme ukázali, nebudou mít tiskové orgány, v nichž by se mohly úplně vyjádřit proti našemu tisku. Nebude nám ani zapotřebí jejich myšlenky od základu vyvracet. Zkušební kameny, které hodíme třetí řadě našeho tisku budeme v případě potřeby energicky vyvracet v úředních listech. A já se ptám, je toto důvod k zavedení daně i na knihy a tiskoviny? Děkuji.“
  • Právnička, homeopatka a chemtrailsoložka Erika Hájková (pseudonym Erika Magdalena Peprná, dcera bývalého Klausova kancléře Petra Hájka) 17. září 2016 na Protiproudu/Parlamentních listech napsala o bývalém sportovním reportérovi, novém božském zjevení, židobijci a modle našich „alternativních“ médií, Davidu Ickovi toto: „David Icke v žádném případě není běžný „sluníčkář”. Jeho práce zahrnují prvky, které ‚establishment‘ (mediální i politický) označuje za ‚kombinaci neofašismu a New Age‘ – hlavně proto, že Icke si v žádném případě nebere servítky a hlásá svět tak, jak ho vidí. To zahrnuje odkazy na slavné a nenáviděné (podle mainstreamu údajně nepravé) Protokoly siónských mudrců, ale i tvrzení, že žádný holocaust (možná) nebyl.“

 

  • Jan Korál, zřizovatel prokremelského webu NWOO, zakládající člen (spolu s Petrem Žantovským, Stanislavem Novotným a Ondřejem Geršlem) a aktuálně tajemník tzv. Asociace nezávislých médií a také hospodář komunistického Výboru národní kultury (sídlem v ulici Politických vězňů 1531/9) zveřejnil 27. 5. 2017 na svých stránkách toto: Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je. Každý, kdo na to upozorní, je stejně jako všude jinde ve světě okamžitě označen za antisemitu, i když je tento pojem silně zavádějící. Přemýšlet a diskutovat o tomto tématu je u nás nepřípustné.“ Šlo o část projevu, který Korál vloni přednesl na tzv. 12. všeslovanském sjezdu v Rusku, který navštívil spolu s dalším naším významným antisemitou Pavlem Petkovem a místopředsedou ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Vladimírem Janouchem.

 

  • Michal Semín, místopředseda akce D.O.S.T., zakladatel Institutu svatého Josefa a ideový souputník Václava Klause seniora, v roce 2010 v polemice s Benjaminem Kurasem o vztahu Židů a křesťanů na serveru Virtually použil jako argument pro údajnou agresivitu Židů vůči křesťanům vymyšlené citáty z Talmudu, jejichž zdrojem jsou jednoznačně antisemitské publikace. V článku „Americké elity připravily útok 11. září 2001 z 29. září 2016“ Semín uvedl: „George Bushe bych z přímého podílu na zosnování útoků z 11. 9. 2001 nepodezíral. Nikoli snad pro to, že by na to neměl žaludek, on na to neměl hlavu. U lidí, jako byli Wolfowitz, Perl či Rumsfeld, si to však již představit dokážu.“ V článku na stránce D.O.S.T. z 11. prosince 2017 Semín „Bolševická revoluce v Rusku byla první barevnou revolucí 20. století“ Semín tvrdí: „Bolševická revoluce v Rusku byla první barevnou revolucí 20. století“ z 11. prosince 2017. Semín přímo tvrdí, že puč v roce 1917 zosnovali američtí židovští velkokapitalisté a že jména revolučních vůdců neznějí příliš slovansky“.

 

  • Na mostecké pobočce Vysoké školy finanční a správní se v rámci Univerzity třetího věku se v aktuálním akademickém roce vyučuje toto: „Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat, aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Spor o autentičnost Protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje, a je podle židovského názoru před dovršením. O této obskurní vysoké škole zapletené do skandálů s podivným získáváním titulů, jsme psali již v září v článku VŠFS rozhlasového radního Tomáše Kňourka a vědeckého radního Aleše Gerlocha. Aleši Gerlochovi, který je členem vědecké rady školy, prezident Zeman aktuálně nabídl možnost kandidovat do Ústavního soudu. Zástupci školy doprovázeli Miloše Zemana na jeho poslední cestě do Číny, kde podepsali memorandum o spolupráci. Miloš Zeman vloni na této škole proslovil přednášku.

 

  • O antisemitském hoaxu s podvrženým citátem Alaina Delona (obsahujícím větu „Předluženým USA vládnou deprivanti, ilumináti, židozednáři a další spiklenci proti lidstvu.“), jsme nedávno psali v článku Hoax ve jménu Alaina Delona. Na tento falešný citát se letos v dubnu v tzv. Parlamentních listech odvolával i mistr republiky ve skoku na špek a přítel Ruska a Miloše Zemana Jiří Vyvadil.

 

[Zvýraznil M. K.]

author