Portál Info.cz zveřejnil 26. srpna článek o soudním rozhodnutí Nejvyššího soudu provincie Britská Kolumbie v Kanadě. Článek obsahuje nepravdy a manipulace, které z něj dělají falešnou zprávu.

Autor článku Jan Palička v úvodu píše, kdo Michael Mann je a proč je jeho jméno často spojováno s globálním oteplováním. ‘Klimatolog Michael Mann patří k vůdčím osobnostem moderního boje s klimatickými změnami. Jeho takzvaný hokejkový graf se stal základem pro teorii vlivu lidské činnosti na růst globální teploty, stejně jako terčem četné kritiky, která přerostla i do vleklých soudních sporů.’

Klimaskeptici zpochybňování hokejkového grafu zkouší už od jeho zveřejnění. Byl však potvrzen spoustou navazujících měření a jeho údajné prokázaní jako falešného je hodnoceno jako mýtus. Proto se také odpůrci vědeckého konsensu o globálním oteplování snaží hokejkový graf dát do souvislostí s jakoukoli kontroverzí a tak jej zpochybnit.

Problematická je však až další pasáž:
‘Ten s klimaskeptikem Timothy Ballem nyní Mann prohrál. Důvodem, proč kanadský soud jeho žalobu podanou proti Ballovi zamítl, byla skutečnost, že Mann odmítl poskytnout soudu data, z nichž při sestavování grafu vycházel.’
Mann totiž soud neprohrál, ale soudní spor byl zrušen. To je sice opraveno v další větě, ale následuje lež, že důvodem pro zrušení bylo odmítnutí zveřejnit vědecká data. Soudce totiž nikdy zveřejnění vědeckých dat k Mannově výzkumu nevyžádal. Tyto podklady si totiž může každý procházet, jsou veřejně dostupná na internetu.

Několika dalších odstavcích pan Palička rozebírá hokejkový graf a jeho význam pro zprávu Panelu OSN pro změny klimatu IPCC 2001. Tím se snaží vybudovat si pozici pro oslí můstek, kdy zamítnutí žaloby údajně může přinést další pochybnosti o Mannově výzkumu. To je však vymyšlená představa, protože ani v žalobě samotné o hokejkový graf nešlo.
V únoru 2011 v rozhovoru Tim Ball uvedl, že kvůli zapojení do skandálu s uniklými maily Climate Research Unit by měl být Mann ve vězení a nikoli zaměstnancem Pensylvánské státní univerzity. Mann jej následně zažaloval pro urážku na cti.

A v dalším odstavci už zpochybnění přichází ‘Mnohem závažnější dopad než finanční nicméně může mít výsledek soudu na Mannovu reputaci a důvěryhodnost jeho životního díla – hokejkového grafu.’ a autor zachazí ještě dál a znovu opakuje lži z úvodu článku ‘Soud se věcně ověřováním pravdivosti klimatologova výzkumu nezabýval, nicméně v rámci zkoumání, do jaké míry mohl Ballův žalovaný výrok zasáhnout do Mannových práv, si vyžádal podklady, z nichž Mann s kolegy při sestavování studie, jejíž je graf součástí, vycházeli. To ale Mann odmítl. A právě nepředložení podkladů vedlo soud k zamítnutí žaloby.’
A v závěru článku se lež opakuje potřetí a plnou návazností na zdiskreditování dosavadní Mannovy práce ‘… jeho chování nicméně otevírá dveře nové debatě o tom, do jaké míry lze věřit studii, k níž její autor i za cenu prohry soudního sporu odmítá poskytnout výchozí data.’

Odkud tedy pan Palička čerpá nepravdivé informace? Pokud se podíváme na odkazy v jeho textu, pravda se velmi rychle ukáže. Mezi zdroje Paličkova článku patří Breitbart (extrémní pravicová propaganda, konspirace, lži), American Thinker (extrémní pravicová propaganda, konspirace, lži) a Principia Scientific International (pseudověda, konspirace).
Paradoxní je, že vylhané informace o údajné žádosti soudu o vědecká data a Mannově odmítnutí se na Principia Scientific International objevila už v červenci 2017.

V souvislosti s touto žalobou je dobré zmínit událost, která se také odehrála v únoru 2011. Tim Ball v jiném rozhovoru pro krajně pravicový a konspirační server Canada Free Press řekl, že klimatický vědec Andrew Weaver nemá ani základní znalosti klimatické vědy a nebude pozván aby se podílel na vypracování zprávy IPCC, protože není důvěryhodný. Weaver podal na Balla žalobu pro pomluvu, která však byla odmítnuta a velmi podstatný je důvod proč. Soudce Skolrood konstatoval, že prohlášení Tima Balla ‘postrádaní nutnou věrohodnost, aby se daly považovat za uvěřitelné a tedy potencialně pomlouvačné‘ a dodal ‘článek je mizerně napsaný a neposkytuje žádné uvěřitelné argumenty, které by podpořily teorii pana Balla o spiknutí vědců zkoumající klima. Shrnuto, přemýšlející a informovaný člověk, který si přečte tento článek v Canada Free Press názorům pana Balla neuvěří’. Klimaskeptické servery tento verdikt prezentovaly jako vítězství Tima Balla, přestože závěr soudce mluví hlavně o Ballově nekompetentnosti a že ho inteligentní lidé neberou vážně.

Jan Palička už napsal několik článků, kde byl na štíru s pravdou. Nejkřiklavější je jeho falešná zpráva v názorové části info.cz, že ve Švédsku šikanují děti, které se nechtějí účastnit stávek za klima. Náš web již o tom psal. Palička se kvůli tomu dokonce vydal do Švédska, aby přivezl důkazy. Nepřivezl.


Profilový obrázek

wpseo_editor