Web Info.cz vydal v sobotu komentář jeho redaktora Jana Paličky, který tvrdí, že na švédských školách hrozí šikana těm žákům, kteří odmítají přidat se k tzv. „klimatické stávce“. Článek strhl nebývalý zájem, sdílelo ho přes 5 tisíc lidí. Podívejme se tedy na něj podrobně.

Jan Palička ve svém článku mimo jiné píše:
„Jen řekla, že si nemyslí, že stávka je vhodným způsobem boje s klimatickými změnami a že raději zůstane ve škole. Za to se jí dostalo šikany ze strany spolužáků i učitelky. Ta ji údajně před celou třídou označila za „klimatickou popíračku“ a říkala jí, aby si podobná rozhodnutí do budoucna hodně dobře rozmyslela.

Když se dívčina matka proti jednání učitelky a spolužáků, které její dceru traumatizovalo, ohradila, vedení školy se kantorky zastalo a naopak obvinilo matku ze závadného chování a špatné výchovy, kvůli níž prý dcera nemá vstřícný přístup k pozitivním aktivitám.“

(Konec citace)

Analýze textu se na Facebooku věnoval Vojtěch Boháč z projektu Voxpot. Pro úvod tedy zveřejňujeme zásadní poznatky jeho z příspěvku:

Zdrojem tohoto článku byl švédský web Det Goda Samhället, respektive přepis původního článku do angličtiny na britském serveru Daily Mail. Stačilo málo času k zjištění, že původní článek vyšel na jednoduchém webu, který ve Švédsku sleduje na Facebooku lehce přes 5 tisíc lidí. Tematicky se web zaměřuje především proti všemu, co může působit levicově. Samotný článek je výpovědí údajné matky. Kromě jména oběti ani samotné matky (což je obhajitelné) není blíže specifikováno ani rámcově kde ve Švédsku se celý incident odehrál, o jaký typ školy šlo nebo jak staří byli žáci. Žádné vodítko.

Článek z marginálního blogu bez jediného odkazu na zdroj, který byl následně publikován hned v několika dalších zemích, mě začal zajímat.

Napsal jsem proto mail naší partnerské organizaci v rámci Evropské Federace Novinářů, švédskému novinářskému svazu Journalistforbundet. Odpověď mi přišla během chvíle. „Nemůžu vám k tomu říct moc, protože ten server není příliš známý,“ stálo v mailu spolu s přiblížením, server nemá publikační licenci. Ve švédské praxi to znamená, že není možné jej považovat za médium jako takové, protože nedisponuje zákonnou ochranou zdrojů, jeho vydavatel nemá právní odpovědnost za texty a na rozdíl od opravdových médií není součástí Švédské tiskové rady.

To mě naladilo na detektivní vlnu a s chutí jsem se pustil do dalšího zkoumání tématu. Šikanují učitelé a ředitelé ve Švédsku vážně děti, které se nepřidají ke stávce za klima? Napsal jsem Hynkovi Pallasovi, švédskému novináři českého původu, aby mi řekl, jestli se takové věci ve Švédsku dějí.

 „Všechno je možné, ale hodně o tom pochybuji,“ odpověděl s tím, že reakce vedení školy vůči takovému chování učitele by byla tvrdá, protože šikana se ve švédských školách bere hodně vážně.

 „Moje děti chodí do školy ve Stockholmu. Na Södermalm, což je čtvrť, o které se říká, že je hodně politicky korektní. Už druhý týden stávek napsali dopis rodičům, že se prostě chodí do školy. Že je fajn že se stávkuje pro důležitou věc, ale že v pátek je taky škola,“ vysvětluje a doplňuje, že nikdy od svých dětí neslyšel, že by ve škole z tohoto důvodu probíhala šikana.

„Nikdy jsem to neslyšel ani od kamarádů, kteří mají děti nebo pracuji ve školách. Nikdy jsem o tom ani nečetl. Jen tento článek kde jsou pseudonymy a není v něm napsáno, kde se to stalo,“ píše a dodává, že web Det Goda Samhället je něco mezi Sputnikem a Parlamentními listy.

Majitel Det goda samhället Patrik Engellau popisuje švédsky středo-levicový deník Aftonbladet s odkazem k hnědé barvě fašistů jako modrohnědeho. Engellau často píše o „islámské válce proti západu“ – a že „za každým teroristu stojí miliarda muslimů“.

Když jsem požádal svou známou, švédskou reportérku z Malmö, aby se mi podívala v tamních médiích a na webu na podobné případy, odpověděla, že jediné, co je k dohledání je kritika studentů, kteří se stávek účastní místo toho, aby chodili do školy.

 „Jediné články, které nacházím, jsou o tom, že školy nepovolují studentům účastnit se stávek a že někteří mohou za účast ve studentských stávkách přijít o stipendia,“ vysvětluje.

Přes všechnu snahu udělat ze Švédska komunistické peklo zůstává země i nadále poměrně progresivní, ale jinak běžnou a v politické rovině snad i racionální severskou zemí.

Kdo stojí za webem Info.cz?

Info.cz je zpravodajský portál zpravovaný vydavatelstvím Info.cz Online Media (IOM). Vydavatelství IOM vzniklo v lednu 2019 s rovnocenou účastí vydavatelství Czech News Center, které portál Info.cz spustilo 17. listopadu 2016, a vydavatelství Found stojící za webem Zdroj.cz. Jeho majitelem je Daniel Křetínský.

Daniel Křetínský je český právník, podnikatel a spoluvlastník fotbalového klubu AC Sparta Praha. Je ovšem i majoritním vlastníkem (94 %) české energetické skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH). A tady se zastavme. EP Infrastructure v rámci EPH zastřešuje tranzit plynu, distribuci elektřiny a plynu, skladování plynu a teplárenství. Druhou větví holdingu je společnost EP Power Europe, která zastřešuje těžbu uhlí a výrobu elektřiny z klasických a obnovitelných zdrojů.

V Německu vlastní EPPE polovinu akcií společnosti LEAG, která provozuje lignitové elektrárny, které pokrývají téměř desetinu spotřeby elektrické energie Německa. LEAG je rovněž druhou největší německou těžební společností. Dále MIBRAG, který je třetí největší těžební společností, provozuje kogenerační zdroje a větrnou farmu. Na Slovensku se pod vedením společnosti Slovenské elektrárne zaměřuje na výrobu elektrické energie z jaderných, vodních, solárních, uhelných zdrojů s příměsí biomasy. V Itálii provozuje EPPE zařízení pro termální výrobu elektrické energie v rámci EP Produzione. Ve Velké Británii ovládá EPPE černouhelnou elektrárnu Eggborough a elektrárnu Lynemouth připravuje na přechodu na spalování biomasy. V České republice řídí EPPE přepravce stavebních hmot EOP HOKA, společnost obchodující s pevnými palivy EP Coal Trading a firmu EP Commodities, specializující se na trading s uhlím, zemním plynem a ropou.

„Společnost EPH je přesvědčena, že uhlí bude i nadále hrát důležitou roli jako překlenovací technologie, zajišťující bezpečné a nepřerušované dodávky elektrické energie,“ uvedl holding v tiskové zprávě.

„Dosud našemu portfoliu dominuje hnědé uhlí. Koupí elektrárny Mehrum ho strategicky doplníme o černé uhlí. Díky dlouhodobým zkušenostem s provozem tepelných elektráren věříme, že navzdory těžkým podmínkám na trhu najdeme pro Mehrum ve spojení s našimi dalšími elektrárnami ekonomickou perspektivu,“ uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva EP Energy, v době kdy společnost Daniela Křetinského koupila černouhelnou elektrárnu Mehrum.

Je tedy jasné, že Daniel Křetinský má na ekology spadeno. Právě enviromentální stávky upozorňují na zvýšený výskyt CO2 v ovzduší. Z dat vyplývá, že v ČR emisemi CO2 nejvíce znečišťují ovzduší právě uhelné elektrárny. Ne jinak tomu je v Německu.

Napsal: Vojtěch Boháč
Doplnil: Jan Cemper