Web ECHO24 v článku „S odstavením jádra jsme udělali chybu, přiznává šéf německé CDU. Přidali se i Zelení“ z 2. května 2023 je důkazem neprofesionality redakce ECHO24, kdy titulek neodpovídá obsahu a redaktor při psaní článku využil zjevně automatický překladač. Je samozřejmě také možné, že článek je důkazem nedokonalosti umělé inteligence.

V pasáži o předsedovi CDU Friedrichu Merzovi článek uvádí, že mluvil „na státním sdružení Ekonomické rady CDU“.originále se však dočteme, že hovořil před zemským sdružením této rady. Podle dalších souvislostí v článku šlo o brémské sdružení, protože Merz vystoupil právě v Brémách v rámci předvolebního boje před květnovými volbami do parlamentu této spolkové země.

V dalším odstavci je citován Elmar Braun, záhy končící starosta městečka Maselheimu (Bádensko-Württembersko). Městečko má necelých 5 tisíc obyvatel. O jiném členu strany Zelených ale nikde není řeč. Merz tedy nemluvil na celostátním sněmu, ale zemském, za Zelené je zmiňován jen starosta malého městečka.

V článku najdeme i další perličky. Překlad citátu Elmara Brauna je produktem Google Translatoru, jak ukazuje náš screenshot.

Echo24 píše: „Co by se ztratilo, kdybychom nechali pec běžet o něco déle?”. To nedává smysl. Text by správně měl znít „Oč bychom přišli, kdybychom jaderky nechali běžet o něco déle?“ Špatně je zde jak substantivum, tak i slovesné číslo.

A ještě dvě věci, které ECHO24 neví. CDU je strana, píše se o ní tedy v jednotném čísle. A noviny, na jejichž web se ECHO24 odvolává, se jmenují Süddeutsche Zeitung, nikoli Sudetendeutsche Zeitung.

Není to ale poprvé, kdy ECHO24 použilo automatický překladač:


author