Proruský aktivista Ladislav Vrabel nebo Věra Maříková šíří další bizarní konspirační teorie týkající se výsledku prezidentských voleb. Podle nich je podezřelé, že v České republice, na Slovensku a ve Francii druhé kolo voleb skončilo podobným výsledkem, tedy přibližně 58,5 % pro vítězného kandidáta. Vrabel se snaží také naznačit, že za to může „stejný sčítací software“.

Jenže v České republice se žádný software ke sčítání hlasů nepoužívá. Hlasy se sčítají ve volebních komisích ručně. Nestrannost zaručuje to, že lidi do komisí nominují politické strany s mnohdy protichůdným programem. Na webu volby.cz se lze proklikat i k výsledkům za jednotlivé okrsky a je pravděpodobné, že velká část komisařů si skutečně zkontroluje správnost. Software následně už jen přenáší hotový zápis do systému. Nutné dodat, že k jedné chybě v zápisu skutečně došlo a to v Praze 8. Tato chyba byla však ve prospěch Andreje Babiše.

Konspirační teorie ohledně nějakého softwaru začali šířit lidé jako Pavel Zítko, Jana Peterková a další bizarní osobnosti dezinformační scény. Měly se týkat softwaru na rozpoznávání údajů na peticích.

Celý postup sčítání z webu ČSÚ:

Zpracování výsledků voleb v Česku kombinuje to nejlepší z tradičních „ručních“ metod zpracování s využitím moderních technologií. Tím je zajištěna transparentnost a průběžná i zpětná kontrola celého procesu. Systém je navíc nezávislý na aktuální míře funkčnosti webového rozhraní.

Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi, čímž je eliminována potenciální hrozba ovlivnění výsledků během počítačového zpracování. Komise jsou navíc na Českém statistickém úřadu (ČSÚ) zcela personálně nezávislé, jejich členy mohou nominovat kandidující subjekty a je tak zajištěna i občanská kontrola voleb. ČSÚ nemá ani přístup k samotným hlasovacím lístkům. Ty zůstávají po volbách zapečetěny a archivovány pro případný soudní přezkum a kontrolu.

Odpovědností komisí je, aby správně spočítaly a zapsaly zjištěné údaje. Výsledky hlasování zapisují do formuláře nebo je vloží do pomocného programu ČSÚ a vytisknou zápis. Pomocný program nepočítá hlasy ani výsledky voleb, ale usnadňuje komisi vytvoření zápisu, neboť obsahuje kontrolní vazby a tím snižuje riziko chybovosti. Správnost údajů na zápisu pak stvrdí členové volební komise svými podpisy.

Podepsané zápisy předávají komise na určeném přebíracím místě Českému statistickému úřadu. Ten zkontroluje pouze formální náležitosti těchto dokumentů, uloží data do zpracovatelského systému, který je zcela oddělen od veřejné internetové sítě, a vydá komisím opisy převzatých výsledků. Na jejich základě si členové komise mohou ověřit, že výsledky hlasování byly do statistických databází pořízeny v té podobě, ve které byly i převzaty. Jedná se tak o další důležitý prvek kontroly transparentnosti volebního procesu.

Celkové výsledky voleb zpracovává centrální pracoviště ČSÚ. „Data převzatá z našich přebíracích míst téměř bezprostředně zveřejňujeme i na prezentačním webu volby.cz, který je však zcela oddělen od samotného zpracování a plní úlohu pomyslné on-line nástěnky,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu. Zde jsou výsledky hlasování přístupné od nejnižší úrovně okrsků až po údaje za celou republiku, a to i ve formátu otevřených dat. Rovněž díky nim si komise mohou zkontrolovat, že výsledky byly zveřejněny v souladu s jejich zápisem.

„Český statistický úřad zasílá výsledky voleb po zvláštní vyhrazené lince také médiím, která se k této službě předem přihlásila. V případě výpadku prezentačního webu volby.cz, ať již z důvodu technické závady či zlého úmyslu, mohou uživatelé získávat průběžné informace prostřednictvím televize, rozhlasu a zpravodajských serverů,“ připomíná Eva Krumpová.

Pro případ skutečně extrémních událostí typu celoplošného výpadku elektrické energie je pak Český statistický úřad připraven i na možnost kompletního zpracování výsledků voleb bez použití výpočetní techniky či s jejím minimem.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.