Poslanci začnou tento týden vybírat nové členy rad ČT a ČRo. Uskuteční se veřejná slyšení nominantů. Volit pak budou nové členy v březnu. Mandáty šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března.

Velký otazník však visí nad některými nominanty. Nejde o samotná jména, ale o nominující organizace. Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi totiž jasně definuje, kdo má oprávnění předkládat:

„§ 4 Rada České televize

(2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhů způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny.“

Zákon tedy hovoří jasně. Je tedy otázkou, kterou z těchto vyjmenovaných organizací představuje Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která nominovala Vladimíra Pikoru. Pomineme-li, že Vladimír Pikora je často terčem posměchu vzhledem k velice nespolehlivému odhadu ekonomického cyklu, Asociace obranného průmyslu zřejmě nesplňuje ani jednu podmínku ze zákona vyjmenovaných organizací.

To samé lze tvrdit například o Jakubu Bieleckém, kterého nominoval Tenisový klub Louny. Pétanque club Brněnští draci pro změnu nominoval Jaroslava Kravku. Otázkou je, zda tuto definici splňuje například i Český klub zlatokopů, SKB Rokycany, nebo Idealisté.cz, kteří jsou především spolkem s politickými cíli. Kandidáty do Rady Českého rozhlasu pro změnu nominoval například Atletický klub Adama Sebastiána Helceleta či TJ EME Mělník. I Zákon o České rozhlasu klade stejné podmínky.

Podobného názoru je i senátor David Smoljak (STAN). Podle Smoljaka je v důsledku nynější praxe složení rad nevyvážené. Senátoři si nechali zpracovat analýzu od advokáta Jiřího Kučery, který spolupracuje s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Analýza podle senátorů jejich podezření potvrdila. „Potvrdil naši obavu, že je tady nesoulad se zákonem o České televizi a o Českém rozhlase,“ řekl Smoljak Echu24.cz.

Kompletní seznam kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu:

Na celkovém počtu 122 lidí se ustálil seznam zájemců o volná místa v Radě České televize a Českého rozhlasu. Vyplývá to ze seznamu vypracovaného příslušným výborem Poslanecké sněmovny, který na svém Facebooku zveřejnil pirátský poslanec Tomáš Martínek.

Veřejné slyšení všech zájemců proběhne od 4. do 6. února 2020 od 8:00 v místnosti číslo 56 v Poslanecké sněmovně. Po vyslechnutí všech zájemců vybere mediální výbor sněmovny celkem 18 lidí na finální kandidátku do Rady ČT a 6 lidí na finální kandidátku do Rady ČRo. Volba 6 radních České televize a 2 radních Českého rozhlasu proběhne na březnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Kandidáti do Rady České televize, v závorce nominující organizace:

 1. Miroslav Augustin (Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha)
 2. Jan Bednář (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)
 3. Luboš Beniak (Nadace Charty 77)
 4. Jakub Bielecki (Tenisový klub Louny)
 5. Roman Bradáč (Metropolitní univerzita Praha)
 6. Eva Brožová (Rytmus – od klienta k občanovi)
 7. Ondřej Císař (Akademie věd České republiky)
 8. Adam Černý (FITES)
 9. Radovan Daněk (Centrum Vysočina)
 10. Tomáš Doležal (Šance na návrat)
 11. Michal Doležel (Tělocvičná jednota Sokol Brno I)
 12. Vratislav Dostál (Tělocvičná jednota Sokol Brno I)
 13. Ivan Douda (Drop In, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)
 14. Jan Exner (Idealisté.cz)
 15. Jan Foll (Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků)
 16. Pavel Foltán (Syndikát novinářů jížní Moravy)
 17. Martin Fryč (Technická univerzita v Liberci)
 18. Martin Hausenblas (Ústecká komunitní nadace)
 19. Michael Hauser (Ekumenická akademie)
 20. Hana Hemzáčková (Centrum Hájek)
 21. Marek Hladký (DILIA)
 22. Zdeněk Holý (AMU)
 23. Eva Hubková (Český svaz včelařů)
 24. Pavel Chalupa (Židovská liberální unie v České republice)
 25. Heřman Chromý (Svobodu médiím!)
 26. Petr Jedinák (Šance na návrat)
 27. Pavel Kačírek (FITES)
 28. Michal Klíma (Federace židovských obcí v České republice)
 29. Eugenie Koblížková (Život 90)
 30. Daniel Kolský (Glopolis)
 31. Jakub Končelík (Univerzita Karlova)
 32. Jiří Králík (Slovanská unie, Svět a divadlo, České centrum PEN klubu, Komba, Centrum pro kulturu a společnost, Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, Život 90)
 33. Jaroslav Kravka (Pétanque club Brněnští draci)
 34. Pavel Kysilka (Svaz průmyslu a dopravy České republiky)
 35. Marína Landová (Asociace finanční a občanské gramotnosti)
 36. Roman Lipčík (SANANIM)
 37. Hana Lipovská (Česká biskupská konference)
 38. Olga Lomová (DILIA, AFS, Institut dokumentárního filmu, Překladatelé Severu, České centrum Mezinárodního PEN klubu, Obec překladatelů, Síť pro rodinu, Asociace spisovatelů, APA – Asociace producentů v audiovizi, ARAS)
 39. Jiří Maceška (Česko-izraelská smíšená obchodní komora)
 40. Dana Makrlíková (Nadační fond Dům umění)
 41. Luboš Marek (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 42. Pavel Matocha (Spolek českých právníků Všehrd, Šachový svaz ČR, CES VŠEM)
 43. Richard Medek (Unie armádních sportovních klubů ČR)
 44. Petr Meškán (ARPIDA)
 45. Radek Mezuláník (Moravsko-slezská křesťanská akademie)
 46. Monika Mihaličková (Romea)
 47. Libor Michálek (ARAS, AFS)
 48. Ivo Mrázek (Český klub zlatokopů)
 49. Jan Novák (Ars Metropolis)
 50. Lucie Frederika Groene Odkolek (SKB Rokycany)
 51. Jaromír Ostrý (Krajská organizace Svazů důchodců ČR)
 52. Petr Pánek (KC Cooltour Ostrava)
 53. Jaroslav Petr (Výbor národní kultury)
 54. Vladimír Pikora (Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR)
 55. Jan Prokeš (APA – Asociace producentů v audiovizi)
 56. Roman Prorok (Debra)
 57. Dagmar Raupachová (Společnost Václava Morávka)
 58. David Rožek (Národní stálá konference o bezpečnosti)
 59. Jan Rubeš (Česká protipirátská unie)
 60. Joel Ruml (Českobratrská církev evangelická)
 61. Šimon Ryšavý (Press Centrum Brno, Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti)
 62. Borek Severa (APA – Asociace producentů v audiovizi)
 63. Martin Schmarcz (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
 64. Jan Schneider (Idealisté.cz)
 65. Jiří Schwarz (Anglo-americká vysoká škola)
 66. Marta Smolíková (Institut dokumentárního filmu, AFS)
 67. Helena Suková (FITES)
 68. Markéta Supa (Univerzita Karlova)
 69. Stanislav Staněk (Komora auditorů České republiky)
 70. Jan Svačina (FITES)
 71. Martin Šimáček (Platforma pro sociální bydlení)
 72. Petr Šlechta (Rytíři 21. století)
 73. Jiří Šlégr (HC Litvínov)
 74. Ilja Šmíd (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 75. Petr Štěpánek (Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu)
 76. Gabriel Švejda (Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku)
 77. Aleš Ulm (APA – Asociace producentů v audiovizi)
 78. Miroslav Uřičař (Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, Pražský spolek ochránců zvířat)
 79. Jan Vaculík (Svaz podnikatelů ve stavebnictví)
 80. Petr Vaďura (Evangelická církev metodistická)
 81. Lada Vávrová (Náruč)
 82. Vlastimil Venclík (FITES)
 83. Lubomír Veselý (Centrum pro občanské svobody)
 84. Daniel Vodrážka (Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání)
 85. Jaromír Volek (ARAS)
 86. Jiří Závozda (Každý koš pomáhá)
 87. Alena Zemančíková (ARAS)
 88. Radek Žádník (Muzejní spolek Dobříšska)
 89. Milan Mostýn (Nadační fond Projekt Nevina)
 90. Jaroslav Novák (Nadační fond Projekt Nevina)

Kandidáti do Rady Českého rozhlasu, v závorce nominující organizace:

 1. Jan Bárta (ADRA)
 2. Hana Dohnálková (ZUŠ Dobřichovice)
 3. Jana Hradilková (Nadace Via společně s Bílým kruhem bezpečí)
 4. Jiří Hromada (Prague Pride)
 5. Božena Jirků (Nadace Jedličkova ústavu)
 6. Pavel Kosatík (FITES)
 7. Miroslav Krupička (Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího)
 8. Roman Kučera (Atletický klub Adama Sebastiána Helceleta)
 9. Ervín Kukuczka (Církev československá husitská)
 10. Marek Lichtenberk (YourChance)
 11. Michal Lukeš (Československá obec legionářská)
 12. Markéta Mališová (Pražský literární dům autorů německého jazyka)
 13. Petr Michálek (Zlínská křižovatka)
 14. Salim Murad (Post Bellum)
 15. Petr Palovčík (Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy)
 16. Jan Payne (ČLS J. E. Purkyně, ARAS)
 17. Petr Placák (FITES)
 18. Marek Pokorný (Společnost Jindřicha Chalupeckého)
 19. Markéta Pravdová (Akademie věd České republiky)
 20. Antonín „Felix“ Slováček (Svaz hudebníků České republiky)
 21. David Svoboda (Český olympijský výbor)
 22. Petr Šafařík (Iuridicum Remedium, ARAS)
 23. Jaroslav Šebek (Akademie věd České republiky)
 24. Oldřich Šesták (Mahler 2000 – Společnost Gustava Mahlera)
 25. Ilja Šmíd (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 26. Ivana Tothová (Omnium)
 27. Tomáš Trejbal (TJ EME Mělník)
 28. Jana Víchová (Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, Klub přátel Věry Čáslavské)
 29. Ladislav Vrchovský (Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz)
 30. Zoša Vyoralová (Česko-izraelská smíšená obchodní komora)
 31. Ondřej Zicha (Svaz autorů a interpretů)
 32. Jan Zilvar (Svaz autorů a interpretů) Pozn.: O post členů se nebudou pravděpodobně ucházet Jaroslav Novák Večerníček a Milan Mostýn. Nadační fond Projekt Nevina totiž vznikl až den po uzávěrce.

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.