Články autora

Studie

Neuromarketing: Když za sebe necháme mluvit mozek

Disciplína na pomezí marketingu a neurověd, která si klade za cíl využívat poznatky o mozku a jeho fungování k zefektivnění marketingových strategií, to je neuromarketing.