Články autora

Politika

Zmatení občané a jejich příklon k populismu

Často slyšíme o tom, jak je lepší mít silný a mocný národní parlament, jelikož právě ten dobře uhájí zájmy občanů dané země. Je to ale

Politika

K čemu demokracii, když máme média?

Je demokracie skutečná a relevantní v prostředí společnosti, kterou tak silně ovlivňují média?

Lidé

Václav Havel a život v pravdě

Tato práce si klade za cíl jediné, a to popsat a vylíčit, co Václav Havel “životem v pravdě” vlastně ve skutečnosti myslel, co takový život obnáší,