S tvrzeními, že Evropská unie je jakousi pokračovatelkou tzv. tisícileté říše, se u nás setkáváme pravidelně od našeho vstupu do EU. Využívají se přitom i falešné citáty.

( Úvodní redakční poznámka: Použití “Argumentu ad Hitlerum”, čili porovnávání libovolného problému s patrně nejopovrhovanější postavou lidských dějin je obecně považováno za argumentační faul. Vesměs se jedná o zoufalé pokusy o nastolení finálního argumentu, svědčící ale především o tom, že ten kdo jej vyslovuje, nedisponuje argumentem skutečným.)

Šiřitelem těchto myšlenek nebyl přitom zpočátku nikdo jiný než Václav Klaus, spolus tehdejším vícekancléřem Petrem Hájkem. (Hitler neuspěl, Německo ale Evropu ovládlo přes EU, Parlamentní listy 11. 7. 2010).

Po ruském angažmá na Ukrajině v roce 2014 a zejména vypuknutí migrační krize v roce 2015 se z ojedinělých myšlenek stala mediální masáž ze strany tzv. alternativních médií. Z nepřeberného množství příspěvků stačí uvést několik titulků:

Malá Angela Merkelová na klíně Adolfa Hitlera. A k tomu Petr Hájek napsal o překvapivých podobách evropské integrace za Goebbelse a dnes (Petr Hájek, Parlamentní listy, 12. 9. 2015 převzato z Parlamentních listů / Protiproudu 11. 9. 2015)

Konspirační teorie se šíří internetem. Německá kancléřka Angela Merkelová je údajně dcera Hitlera (AC24, 28. 12. 2015, převzato údajně z beforeitsnews.com, stránka ovšem neexistuje)

Německý tón je agresivní. Je Angela Merkel v Bruselské říši nástupkyní Hitlera? (‑byj-, Vlastenecké noviny, 02. 03. 2016)

Merkelová je psychopatická jako Hitler (Jana Yngland Hrušková, Parlamentní listy 12. 7. 2016)

Na vlně srovnávání EU s nacismem se ovšem vezou nejen výše uvedené pseudoosobnosti a dezinformační weby, ale například i ti, kdo slibují poctivou změnu. Pokud si vezmeme například právě aktuálně probírané omezení zbraní v EU, které rovněž považuji za nesmysl (stejně rozumné by bylo například zakázat pásy s výbušninami), uchylují se někteří zastánci vlastnictví zbraní rovněž k falešným analogiím EU s nacismem a pomáhají si přitom vymyšlenými argumenty. Patří k nim i František Matějka, jeden z místopředsedů Svobodných, který stejně jako mnoho dalších zapálených odpůrců EU nezná rozdíl mezi Evropskou radou a Radou Evropy (jak dokazuje diskuse k blogerskému příspěvku Používáte bezdrátový internet? Možná už nebudete. RE říká, že škodí). Ve svém textu z 5. 12. 2013 nazvaném Brusel chce odzbrojit občany EU. Mají strach ze svobodných lidí pan Matějka napsal toto:

Připomeňme si něco z doby nedávno minulé. „Tento rok se zapíše do historie. Vůbec poprvé zavedl civilizovaný národ úplnou registraci zbraní. Naše ulice budou bezpečnější, naše policie efektivnější a celý svět nás bude následovat vstříc budoucnosti! (Adolf Hitler, 1935). „Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS – obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou.“ (Heinrich Himmler). Co oba pánové nakonec dokázali, víme z dějin.

(Tento příspěvek téhož dne ochotně převzal server EUportál, podmnožina Parlamentních listů.)

Jak už to ovšem v případě argumentačně chudých bijců EU bývá, jsou oba citáty podvržené.

Úplná registrace zbraní v Německu byla totiž zavedena už v roce 1928, ještě za výmarské republiky. Pravda ovšem je, že se registry skvěle hodily při odzbrojování Židů poté, co Hitler v roce 1938 podepsal nový zákon o zbraních (Gesetz über Schusswaffen und Munition), který umožňoval držení zbraní členům NSDAP a zakazoval je „nepřátelům říše“. V roce 1935 samozřejmě žádný zákon o zbraních přijat nebyl. Inspiraci k podvrhu nejspíše poskytla skutečnost, že se v tomto roce konal sjezd NSDAP, na kterém Hitler vyhlásil tzv. norimberské zákony.

Stejně falešný byl i Himmlerův „citát“. Německý Google nachází pouze jeden odkaz s obdobným textem („Privater Waffenbesitz ist überflüssig. Wer Umgang mit Waffen haben will, soll in die Waffen‑SS eintreten.“) a jeden s podobnou formulací. Podezřelé je už to, že bohatší výskyt, 150 odkazů, má anglická verze („Germans who wish to use firearms should join the SS or the SA – ordinary citizens don’t need guns, as their having guns doesn’t serve the State.“), ačkoli by tomu mělo být obráceně.

Navíc první odkaz v angličtině je Wikipedie, ve které je právě tento „citát“ označen jako sporný. Originální text, ze kterého falzátoři pravděpodobně vycházeli, zní takto: „Die Verbände der nationalen Erhebung, SA, SS und Stahlhelm geben jedem unbescholtenen deutschen Manne Gelegenheit in ihren Reihen mitzukämpfen. Wer daher nicht einem der genannten Verbände angehört und trotzdem seine Waffe unberechtigt behält oder gar versteckt, muss als Feind der nationalen Regierung betrachtet werden und wird rücksichtslos mit der vollen Schärfe zur Verantwortung gezogen.“(pozn.1)

Text pochází z prováděcího textu k nařízení pověřeného bavorského ministra vnitra z 24. 3. 1933. Tímto ministrem byl Adolf Wagner, nikoli Heinrich Himmler. Himmler získal funkci velitele bavorské politické policie až 1. 4. 1933. (Ke skutečnostem osvětlujícím nepravost obou citátů viz Halbrook, Stephen P. (2001): Das Nazi-Waffengesetz und die Entwaffnung der deutschen Juden, Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, H. 12, Dezember 2001 , S. 8–11.)

Pan Matějka, expert Svobodných na Evropskou unii, Hitlera a Himmlera, ovšem nebyl první, kdo oba padělané citáty použil. Nejdříve je 6. 11. 2011 zveřejnil rádoby nekorektní server D-fens v příspěvku Odpovědnost člověka ozbrojeného a neozbrojeného.

Necelé tři roky po blogerském příspěvku pana Matějky se falešný Hitlerův citát objevil na facebookovém profilu Štvavá vysílačka Liberland (10. 4. 2016):

Oba podvržené citáty recykloval 17. června 2016 bloger Milan Radek v příspěvku Co po dalším masakru? Je na čase odzbrojit lid a už se to nestane. Protože je pan Radek přispěvatelem mašíblovského webu Rukojmí, objevil se samozřejmě text i tam.

Podvržený Himmlerův citát uvedl 22. 5. 2014 anonym na serveru Svobodné noviny, 18. 6. 2016 anonym na „nekorektním“ webu Pravý prostor a 5. 8. 2016 bohužel i Matyáš Zrno na stránkách jinak seriózního Občanského institutu. Bez uvedení data a autora, avšak „s použitím fragmentů článku Radka Veličky, šéfredaktora VlasteneckýchNovin.cz“ jej otiskl i server Svobodný svět v článku Nastal čas pověsit členy Evropské komise?.

Poznámky:

( pozn. 1) „Svazy národního povznesení SA, SS a Stahlhelm poskytují každému bezúhonnému německému muži příležitost bojovat ve svých řadách. Kdo proto není příslušníkem některého z uvedených svazů, a přesto si neoprávněně ponechá zbraň nebo ji dokonce skrývá, musí být považován za nepřítele národní vlády a bude bez jakýchkoli ohledů s plnou přísností volán k odpovědnosti.”

Falešné citáty jsou široce využívanou manipulací, která zasahuje ledaskoho. ( Již dříve jsme vás informovali o falešných výrocích připsaných těmto lidem: Vladimir Putin, Donald Trump, Otto von Bismarck, Milan Lasica, Jan Werich )


author