Řetězovými e-maily se šíří text, který rozvíjí konspirační teorie ohledně COVID-19. Například se v něm dozvíme, že výrobci koronavirů jsou francouzští prý vědci. Bojovou látku přivezli do Wuhanu, kde ji záměrně vypustili. Vakcína vás většinou nezabije hned, ale postupně. Vakcíny šíří viry ještě mohutněji. Vlády se spoluúčastní na genocidě obyvatelstva.

TVRZENÍ Č 1:

„Výrobci koronavirů SarsCoV1 -1. patent 2003, SarsCoV2 – 2. patent 2011, Covid-19 – 3. patent 2019, jsou francouzskými vědci Pasteurova institutu ve Francii…“

FAKTA:

Celý úvod a závěr zprávy tvoří jakýsi výtah z konspirativního francouzského pseudodokumentu „Hold-Up, Retour sur un chaos“ zveřejněného počátkem listopadu 2020. Jeho hlavní autorem je bývalý novinář televizní sítě TF1, Pierre Barnérias, konspirační teoretik mající na kontě už několik podobných děl, například s tématikou svobodných zednářů. Finance na natáčení byly získány formou veřejné sbírky. Přes tři hodiny trvající dokument, ve kterém účinkuje vesměs francouzská „konspirační elita“ předkládá změť většinou známých teorií o umělém původu viru covid-19, spiknutí elit, „Velkém resetu,“ atd. Jedna z mála „novinek“ je přisouzení umělého původu viru francouzskému Pasteurovu institutu. Ten se od mnoha tvrzení v dokumentu distancoval. Rovněž několik osob v dokumentu účinkujících, například bývalý francouzský ministr zdravotnictví Philippe Douste-Blazy tvrdí, že byl uveden v omyl a o skutečném pojetí dokumentu vůbec nevěděl. Dokument byl již smazán například ze sítě Vimeo a Dailymotion jako konspirační. Existuje značný počet jeho analýz ve francouzštině i angličtině.

ZÁVĚR Č 1:

Tvrzení v úvodu i závěru dokumentu vychází z konspiračního videa vzniklého ve Francii v listopadu 2020. Tvrzení v něm jsou nepodložená a lživá, vesměs jen opakující známé konspirační narativy. Dokument byl vícekrát analyzován ve francouzštině i angličtině.

TVRZENÍ Č 2:

„Česky dle Profesor Fourtillan z Francie – vakcína nezabije většinu hned, ale po čase ztratíte obranyschopnost těla.“

FAKTA:

Profesor Jean-Bernard Fourtillan je bývalý farmaceut, od roku 2008 v důchodu (v současnosti je mu 77 let). Jde o jednoho z předních francouzských anti-vaxx aktivistů, který vystupoval také v dokumentu „Hold-Up, Retour sur un chaos.“ V prosinci 2020 byl zatčen a obviněn z nelegálního provozování lékařské praxe a testování neschválených léků na lidech. Fourtillan totiž kromě svých anti-vaxx aktivit založil a vede nadaci „Soeur Josefa Menéndez“ propagující užívání látky valentoninu, příbuzné melatoninu, jako léku na neurodegenerativní choroby, zejména Alzheimerovu nemoc. K přesvědčení o léčivém účinku valentoninu Fourtillana přivedlo dle jeho vlastních slov božské zjevení Ježíše Krista. Poté, co byl po zatčení umístěn na psychiatrickou kliniku, byl po desetidenním pozorování propuštěn, aniž podle žalobce proti své internaci protestoval, ovšem stále čelí trestnímu stíhání. Francouzská lékařská komora označuje Fourtillanova tvrzení i experimenty za „závažné porušení zákona o veřejném zdraví i trestního zákoníku.“

ZÁVĚR Č 2:

Profesor Jean-Bernard Fourtillan je konspirační teoretik, anti-vaxx aktivista a náboženský blouznivec. Ve Francii čelí trestnímu stíhání mimo jiné za testování neschválených léků na lidech. Jeho tvrzení i vývody jsou zcela mimo vědeckou realitu.

TVRZENÍ Č 3:

„Nyní článek MUDr. Soni Pekové vytištěný v Reflexu 4.2.2021…“

FAKTA:

Tvrzení doktorky Pekové zejména o umělém původu covid-19 jsou nepodložená a drtivou většinou virologů i odborníků odmítaná. V češtině byla už několikrát analyzována.

ZÁVĚR Č 3:

Soňa Peková propaguje de facto pouze nepodložené konspirační teorie o umělém původu covid-19 i jeho nových mutací. Tyto teorie jsou naprostou většinou seriózních vědců po celém světě odmítány. Reálně pro ně Peková ani nepředkládá žádné důkazy kromě svého přesvědčení.

TVRZENÍ Č 4:

„Všimněte si, že sotva se začalo v Evropě a obecně na celém světě očkovat, ve stejný okamžik se začaly objevovat prý údajně nebezpečné mutace…“

FAKTA:

Takzvaná „britská varianta“ covid-19, nebo též varianta B.1.1.7 byla poprvé zaznamenána již koncem listopadu 2020, pravděpodobně vznikla ještě dříve. Trvalo pouze nějakou dobu, než se virus s touto mutací rozšířil a informace byla dostatečně vědecky ověřena. „Brazilská varianta“ P.1 byla poprvé zaznamenána v Japonsku 6. ledna 2021. Zejména britská varianta tedy vznikla výrazně dříve, než se rozjely první očkovací programy.

ZÁVĚR Č. 4:

Tvrzení není pravdivé. Zejména britská mutace covid-19 vznikla ještě výrazně dříve, než se rozjely očkovací programy např. v Izraeli.

SOUHRNNÁ POZNÁMKA:

Pomineme-li výplody Soni Pekové a typické spekulace Aeronetu, na článku je zajímavé hlavně „využití“ francouzského konspiračního dokumentu „Hold-Up, Retour sur un chaos“. Jde o film zhruba stejného obsahu i kategorie jako americký „Plandemic“, který se ovšem masivně šíří zejména ve francouzsky mluvících zemích. Dá se podle mě předpokládat, že tvrzení z něj např. obviňování Pasteurova institutu z vytvoření covid-19 se budou v české konspirační sféře objevovat výrazněji.

ODKAZY A ZDROJE:

Souhrnný článek o dokumentu „Hold-Up, Retour sur un chaos“ obsahující linky na další zdroje ve francouzštině i angličtině: https://www.disinfobservatory.org/all-the-lies-spread-by-hold-up-the-new-french-documentary/

Jeden z rozborů dokumentu: https://www.tellerreport.com/news/2020-11-13-fact-check–the-main-false-information-of-%22hold-up%22—france-24.SJd1AbNnKv.html

Vyjádření Pasteurova institut k některým tvrzením: https://www.pasteur.fr/en/home/research-journal/news/coronavirus-institut-pasteur-warns-against-false-information-circulating-social-media

Článek shrnující dosavadní činnost Jean-Bernarda Fourtillana (francouzsky): https://www.conspiracywatch.info/jean-bernard-fourtillan

Jedna z českých analýz rozhovoru Pekové v Reflexu: https://manipulatori.cz/sona-pekova-a-mutace-koronaviru-sars-cov-2/

Jeden z mnoha článků objasňujících vznik viru covid-19: https://www.osel.cz/11296-kde-se-vzal-covid-19-evolucni-puvod-pandemickeho-koronaviru.html

Wiki stránka „britské mutace“ covid-19: https://en.wikipedia.org/wiki/Lineage_B.1.1.7


Čeští Elfové

Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.