E-maily řetězovou formou koluje text, který lživě tvrdí, že aplikace vakcíny proti COVID-19 bude povinná.

Tvrzení: “Dne 4. 12. 2020 Poslanecká sněmovna ČR odhlasovala povinnou vakcinaci českých občanů! Jde o zločin větší než vlastizrada!”

Fakta: “Sněmovna neodhlasovala povinnou vakcinaci občanů.”

Poslanci debatovali skoro tři hodiny zejména o dvojici obdobných pozměňovacích návrhů Karly Maříkové (SPD) a Lubomíra Volného (Jednotní), které by dobrovolnost očkování zakotvily výslovně a které měly zabránit tomu, aby očkovaní a neočkovaní lidé měli odlišná práva a povinnosti. Podle Volného se objevují náznaky, že očkovaní lidé by mohli mít určité bonusy, například v možnosti cestování. Blatný označil úpravy za zbytečné a za politikum. Sněmovna je zamítla, byť ke schválení návrhu Maříkové chyběl jen jeden hlas.”

Tvrzení: “Před několika dny musel být zrušen zákon o povinné vakcinaci v Dánsku. Národ se zmobilizoval, lidé 9 dní manifestovali a vláda byla nucena zákon zrušit.”

Fakta: Takzvaný epidemický zákon narazil na odpor opozice a lékařské komory, není to tak, že by si lid vynutil jeho stažení.

“Dánské Ministerstvo zdravotnictví opravdu v říjnu 2020 předložilo do připomínkového řízení návrh tzv. epidemického zákona, který má být náhradou za speciální zákon z jara 2020. Návrh je kritizován nejen za to, že dává ministru zdravotnictví rozsáhlé pravomoci, ale i kvůli řadě problematických ustanovení. Dle návrhu by například lidé nakažení nebezpečnou nemocí mohli být proti své vůli vyšetřeni, hospitalizováni či umístěni do karantény. Návrh zákona zároveň umožňuje dánskému zdravotnímu úřadu (Sundhedsstyrelsen) definovat skupiny obyvatel, na které by se pak mohla vztahovat povinnost vakcinace…

Proti návrhu zákona se vymezovali dánští opoziční politici, tamní lékařská komora a od 4. listopadu byly organizovány i protesty před sídlem dánského parlamentu. Po devíti dnech demonstrací, shodou okolností v den, kdy skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona, se na twitteru objevily zprávy o tom, že návrh byl stažen. Tuto informaci pak přebralo více webů, dánská seriózní média ji však nepotvrdila.

Až 16. listopadu dánská premiérka Mette Frederiksenová připustila, že návrh zákona bude nutné ve spolupráci s ostatními politickými stranami přepracovat. Premiérka ani Ministerstvo zdravotnictví však dánskému veřejnoprávnímu rozhlasu nepotvrdily, zda se bude jednat o upravenou verzi stávajícího návrhu, nebo o úplně nový návrh zákona. Dánskému parlamentu žádný návrh epidemického zákona dosud předložen nebyl.

Návrh epidemického zákona tedy dosud stažen nebyl, po rozsáhlé kritice ze strany politiků, lékařů a také demonstrantů, však lze očekávat přepracování jeho kritizovaných aspektů.”

Tvrzení: “Vakcína, která by měla být použita, by musela být vyzkoušena minimálně 10 let a v žádném případě by nemohly negativní důsledky vakcíny převyšovat škodlivost nemoci, proti které má být použita, jako je to v případě nové vakcíny proti covid-19. Pro její negativní dopad je nemyslitelné vůbec touto vakcínou očkovat, ne tak povinně očkovat! Přitom koronavirus je podobný běžným chřipkovým virům a má i podobnou úmrtnost, asi 0,23 %.”

Fakta: U testování vakcíny, stejně jako všech léků, není předem dána žádná doba, jak dlouho se mají testovat. V posledku je důležitý počet testovaných ve třetí fázi, kde jde řádově o desítky tisíc lidí a posuzují se i ty vedlejší účinky, které by mohly být vzácné. Pokud je tento počet testů v případě naléhavosti proveden rychleji, na spolehlivosti testování to nic nemění.

“Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro nový virus. Vzhledem k celosvětovému šíření viru se do výzkumu mohlo zapojit více zařízení a po celém světě mohlo být do studií zařazeno větší množství lidí mnohem rychleji. Navíc ke stanovení účinnosti vakcíny je zapotřebí, aby byli testovaní vystaveni viru v přirozeném prostředí. U méně běžných onemocnění toto může trvat léta. Díky celosvětové pandemii se však data podařilo nasbírat v krátkém čase. Farmaceutické firmy jsou také ochotné investovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů.”

Koronavirus není “podobný běžným chřipkovým virům”.

“Covid-19 a chřipka mají řadu podobných příznaků: horečky, suchý kašel, bolesti svalů a kloubů. Chřipka však nemá na rozdíl od covid-19 bezpříznakový průběh. Každý člověk s chřipkou se dá v populaci snadno odhalit, tedy dá se i izolovat a tím se zabrání dalšímu šíření nemoci. U covid-19 má až 40 % lidí bezpříznakový průběh, tedy o takových lidech v populaci nevíme a neumíme zabránit dalšímu šíření viru. Rovněž smrtnost u covid-19 (tj. podíl zemřelých ze všech pozitivních) je ve srovnání s chřipkou 20x – 30x vyšší. Covid-19 mívá také závažnější následky. Známé je postižení plic, dušnost, plicní fibróza trvající několik týdnů až měsíců, ale i systémové záněty. To u chřipky rovněž není tak běžné.”

Tvrzení: “…obsahuje mDNA, mRNA, které mění lidský genom, což je de facto genocida lidského rodu. Obsahuje hydrogel s nanočásticemi, které po splnění podmínek, jako je zavedení 5G antén atd., mohou člověka napojit na umělý intelekt, tedy udělat z něj biorobota, což je nejhorší forma otroctví, člověk je zbaven vlastní vůle (srov. Apok 14,11).”

Fakta: Vakcíny firem BioNTech/Pfizer a Moderna (tzv. mRNA vakcíny) obsahují nukleovou kyselinu mRNA, podle které jsou v buňkách syntetizované bílkoviny. Tento proces ale probíhá v odděleném buněčném prostoru (v cytoplazmě), a nikoli v buněčném jádře, kde se vyskytuje lidská DNA. Volná mRNA žádným způsobem lidskou DNA v buňkách neovlivní, člověk není vybaven enzymy, které by umožnily RNA přepsat a včlenit do DNA – genetické informace člověka.

Tvrzení: “Toto je všeobecně známo o vakcínách proti covid-19. Navíc ten, kdo je distribuuje, je Bill Gates, analfabet v medicíně a nejznámější ideolog redukce, tedy genocidy lidstva. Sám prohlásil: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“. Tedy v první fázi jde o genocidu jedné miliardy lidí.”

Fakta: Další už notoricky známý hoax. Jeho základ tvoří přednáška Billa Gatese na konferenci TED (dostupná na YouTube i s českými titulky) s názvem „The next outbreak? We’re not ready.” Gates v ní analyzuje tehdy doznívající epidemii Eboly, která postihla africké státy Libérie, Rovníková Guinea a Sierra Leone, a varuje před nepřipraveností vlád na podobnou událost v západním světě. V dalších rozhovorech připomínal epidemii španělské chřipky, a k tomu se také vztahoval odhad počtu mrtvých, pokud by k ní došlo dnes. Gates nikdy nemluvil dokonce ani o pandemii v celosvětovém rozsahu nad úrovní jednotlivých států.

Tvrzení: “Jestliže zákon navíc obsahuje, že vakcíny bude direktivně přidělovat Evropská unie, která je prodlouženou rukou Billa Gatese, pak hlasování, které proběhlo v parlamentu, je vynesením rozsudku smrti nad českým národem – tolik hlasů za, tolik proti. Realizace smrti má být etapovitá.”

Fakta: Evropská unie nepřiděluje direktivně vakcíny. Jde o společnou objednávku vakcín.

Společné úsilí nám zajistilo množství dávek, které by si ani největší země zajistit samy nedokázaly,“ zdůraznila generální ředitelka Evropské komise pro zdraví Sandra Gallinová, která společný nákup vakcín vyjednává… Pro Pfizer/BioNTech je unijní objednávka na 600 milionů dávek zdaleka největší zakázkou, šestinásobnou proti objednávce z USA. Co Pfizer vyrobí, ihned míří do evropských zemí, zdůraznila Gallinová… Unijní vyjednavačka také europoslancům vysvětlovala, proč země Evropské unie nemohou podle smluv vyjednávat o paralelních dodávkách: „Neexistují žádné volné vakcíny, které by si mohly státy nakoupit navíc. Vše, co je u výrobců k dispozici, okamžitě putuje do zemí EU prostřednictvím naší dohody. Na dodávky z paralelních smluv tak podle ní může přijít řada jedině později.”

Jednotlivé členské státy mohou samy vyjednávat s firmami o vlastním nákupu vakcích (většinou se mluví o ruských a čínských), Evropská komise to jen nepovažuje za vhodné: “Seznam Zprávy pro komentář oslovily mluvčího Evropské komise pro zdraví, bezpečnost potravin a dopravu Stefana De Keersmaeckera. „Členské státy rozhodně podporují vakcínovou strategii EU, která stanovuje koordinovaný přístup k vyjednávání smluv s vývojáři vakcín. Tím je zajištěna větší efektivita, než kdyby v EU a jejích členských státech existovaly roztříštěné přístupy. Členské státy se proto zavázaly, že nebudou zahajovat paralelní jednání se stejnými výrobci vakcín, s nimiž probíhají rozhovory na úrovni EU,“ uvádí mluvčí. „To však nevylučuje možnost, aby se členské státy účastnily jednání s jinými očkovacími společnostmi. V souvislosti s očkovací strategií EU s čínskými vývojáři vakcín neprobíhají žádná jednání. Pro Komisi je však zásadní, aby byla posouzena bezpečnost, kvalita a účinnost vakcín. Bezpečnost vakcín má nejvyšší prioritu a neměla by být předmětem kompromisů, zejména proto, že vakcína je podávána zdravým lidem.“

Tvrzení: “Byzantský katolický patriarchát chrání křesťanské pravdy před herezemi, které ničí duchovní život. Nové vakcíny podobně ničí fyzický život.”

Fakta: V případě hájení křesťanských pravd se jedná se o teologické tvrzení, které není ověřitelné. Ničení fyzického života vakcínami nebylo nijak doloženo, případný důkaz o opaku musí podat ten, kdo toto tvrzení zastává, což se zatím nestalo.

Fackt-checkovaný původní text:

 

Subject: Zločin našich politiků, o které se ve zprávách nemluví

Date: 2021-01-05 20:37

Abstract:

Dne 4. 12. 2020 Poslanecká sněmovna ČR odhlasovala povinnou vakcinaci českých občanů! Jde o zločin větší než vlastizrada! Program redukce, do něhož nová vakcína proti covid-19 spadá, je teroristický program s cílem genocidy nejen českého národa, ale i 6 miliard lidí. Identické s ID 7904.

Link: https://aliancenarodnichsil.cz/odhlasovany-zakon-o-povinne-vakcinaci-v-cr-musi-byt-co-nejdrive-zrusen/?fbclid=IwAR0Sn7hg4nNLvPET7RIANsq8k39Dj8mZc-u-4p_YNZwpQMLSP7pEhpb7RN8

Odhlasovaný zákon o povinné vakcinaci v ČR musí být co nejdříve zrušen!
ANS se plně ztotožňuje se stanoviskem Byzanstkého katolického patriarchátu.
Dne 4. 12. 2020 Poslanecká sněmovna ČR odhlasovala povinnou vakcinaci českých občanů! Jde o zločin větší než vlastizrada! Program redukce, do něhož nová vakcína proti covid-19 spadá, je teroristický program s cílem genocidy nejen českého národa, ale i 6 miliard lidí. Nelze však odsoudit pouze osoby a politické strany, které se dopustily tohoto zločinného hlasování. Zodpovědnost dopadá na každého Čecha a Moravana, který zůstane pasivní! Kéž by toto genocidní rozhodnutí parlamentu bylo alarmující injekcí, která vyvolá adekvátní záchrannou reakci!
Před několika dny musel být zrušen zákon o povinné vakcinaci v Dánsku. Národ se zmobilizoval, lidé 9 dní manifestovali a vláda byla nucena zákon zrušit. Češi proto nemají výmluvu, že se nedá nic dělat. Dá se dělat! Je třeba vyjít do ulic! To je zákonem dovolený způsob vyjádření vůle národa. Využijte ho!
Co se týče hlasování o povinné vakcinaci, je to nonsens v samé podstatě. Jak je možné o takové věci hlasovat? Pokud by vyvstala bezpodmínečně nutná potřeba vyhlášení povinné vakcinace, musel by k ní být reálný důvod. Veřejnost by musela být ne prodejnými masmédii, ale skutečnými odborníky pravdivě informována o nemoci, která má tak vysokou úmrtnost, že vyžaduje zásah. Vakcína, která by měla být použita, by musela být vyzkoušena minimálně 10 let a v žádném případě by nemohly negativní důsledky vakcíny převyšovat škodlivost nemoci, proti které má být použita, jako je to v případě nové vakcíny proti covid-19. Pro její negativní dopad je nemyslitelné vůbec touto vakcínou očkovat, ne tak povinně očkovat! Přitom koronavirus je podobný běžným chřipkovým virům a má i podobnou úmrtnost, asi 0,23 %.
Jsou všeobecně dostupné informace o nové vakcíně proti covid-19 firem Pfizer, Moderna…, které jsou nástroji redukční – genocidní – politiky Billa Gatese. Nová vakcína, která neprošla předepsanou zkušební lhůtou, má, jak se vyjadřují skuteční odborníci, trojí negativní působení:
obsahuje toxické látky, které škodí organismu,
obsahuje mDNA, mRNA, které mění lidský genom, což je de facto genocida lidského rodu,
obsahuje hydrogel s nanočásticemi, které po splnění podmínek, jako je zavedení 5G antén atd., mohou člověka napojit na umělý intelekt, tedy udělat z něj biorobota, což je nejhorší forma otroctví, člověk je zbaven vlastní vůle (srov. Apok 14,11).
Toto je všeobecně známo o vakcínách proti covid-19. Navíc ten, kdo je distribuuje, je Bill Gates, analfabet v medicíně a nejznámější ideolog redukce, tedy genocidy lidstva. Sám prohlásil: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“. Tedy v první fázi jde o genocidu jedné miliardy lidí.
Jestliže zákon navíc obsahuje, že vakcíny bude direktivně přidělovat Evropská unie, která je prodlouženou rukou Billa Gatese, pak hlasování, které proběhlo v parlamentu, je vynesením rozsudku smrti nad českým národem – tolik hlasů za, tolik proti. Realizace smrti má být etapovitá.
Byzantský katolický patriarchát chrání křesťanské pravdy před herezemi, které ničí duchovní život. Nové vakcíny podobně ničí fyzický život.
Patriarchát vybízí Čechy a Moravany, aby si také vzali příklad z občanů Dánska, vyšli do ulic a nevzdali se, dokud nebude zákon zrušen!
♱ Eliáš, patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
♱ Metoděj OSBMr, biskup-sekretář
♱ Timotej OSBMr, biskup-sekretář

  1. 12. 2020
    Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři ♱Timotejem a ♱Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.
    Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
    vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

Čeští Elfové

Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.