Řetězovými maily se stále šíří článek o tom, Jak Karel Havlíček chce nastolit – spolu se světovými oligarchy – nový světový řád, prostřednictvím COVID-19, 5G atd.. Článek „Náš restart“ naráží na teorii o velkém resetu.

TVRZENÍ Č 1:

„Místopředseda vlády ČR v živém přenosu propagoval za svými zády knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, ve které se ospravedlňuje omezování současných lidských práv v zájmu budování nového světového uspořádání!“

FAKTA:

To, co v podstatě celý článek prezentuje, jsou konspirační teorie okolo Velkého resetu (The Great Reset). Tento pojem, ačkoliv je mnohem starší, se objevil na ekonomickém fóru v Davosu, kde ho Karl Schwab velmi zjednodušeně vykládal jako pozitivní šanci „začít znovu“, poučit se z krize a dělat věci lépe. Celý pojem byl nicméně brzy „ukraden“ konspirátory, kteří ho ztotožnili s teoriemi o „Novém světovém řádu“, komunistickou revolucí, vyvoláním Apokalypsy tajnými organizacemi apod., takže nyní je už obecně chápán většinou negativně. Některé aspekty konspirací okolo Velkého resetu byly analyzovány i v češtině, v angličtině je pochopitelně kritických rozborů řádově více. Rovněž je doloženo, že řada těchto teorií byla šířena příznivci teorie QAnon zejména v Kanadě.

ZÁVĚR Č 1:

Smysl celého pojmu „The Great Reset“ je překroucen ke zcela jinému významu, než jaký měl původně. Celý článek počínaje úvodem je v podstatě volným opisem hoaxu šířeného po Facebooku a řetězovými emaily v Kanadě během loňského podzimu, kdy zde vrcholila první vlna covid-19.

TVRZENÍ Č 2:

„Jakmile sítě 5G pokryjí celou populaci, v tom okamžiku již nebude potřeba vlastnit automobil, ani ten elektrický, vysvětluje Klaus Schwab. Do práce už dojíždět nebudete, pracovat budete z domova skrze počítač, webovou kameru a mikrofon. Nákupy budou rozvážet drony, zboží bude cestovat za vámi domů, nikoliv vy za ním do kamenného obchodu, vysvětluje šéf Světového ekonomického fóra. Není proto důvod pro řešení otázky, jestli půjde vyměnit současná fosilní auta za auta na baterky v poměru 1:1 a jak dlouho to bude trvat, protože v éře 4. průmyslové revoluce bude osobní přeprava přežitkem, bude obsoletní, jak uvádí Klaus Schwab.“

FAKTA:

Tento i ostatní domnělé citace z knihy Klause Schwaba a Thierry Mallereta „COVID-19:

The Great Reset“ jsou vymyšlené. V knize se nejen žádná taková pasáž nenachází, ale dokonce se v ní vyskytují tvrzení zcela opačná, než článek předkládá. Např. v kapitole „Lockdown and carbon emissions“ na straně 57 autoři přímo připouští, že osobní automobily a letecká doprava má na celkové produkci emisí mnohem menší vliv, než se často uvádí. V kapitole „The Risk of Dystopia“ na straně 68 zase kniha přímo varuje před hrozbou zneužití trasovacích systémů zřízených kvůli covid-19 i po skončení epidemie a vyzývá k jejich odstranění atd. Co se očkování týče, kniha pouze na mnoha místech konstatuje, že bez něj patrně nebude možné se s nemocí covid-19 vypořádat natrvalo.

ZÁVĚR Č 2:

„Údajné citace z knihy jsou lživé, stejně tak i podsouvané závěry. Článek evidentně spoléhá na to, že čtenář nebude mít možnost nebo zájem tvrzení ověřovat, jelikož kniha nevyšla v češtině, třebaže v angličtině se dá relativně snadno zdarma stáhnout.“

TVRZENÍ Č 3:

„Takový je plán podle Georgijských poradních kamenů, hlavního oltáře zastánců New Age, ústředního náboženského křídla globalistů. Jen maximálně 500 miliónů lidí je plánováno, že bude obývat tuto planetu v souladu s principem “Gaia”, tedy s naplánovanou kapacitou naší planety.“

FAKTA:

„Poradní kameny“ v Georgii jsou relativně známý objekt z roku 1980. Není jasné, kdo nebo proč ho nechal vybudovat, ale stejně tak neexistuje důkaz, že šlo o jakoukoliv větší skupinu lidí a ne např. jednoho nudícího se excentrika s dostatkem peněz. Objekt byl během posledních let několikrát terčem vandalismu konspirátorů, kteří v něm vidí symbol „New World Order.“ Převažuje nicméně názor, že – vzhledem k umístění i době, kdy vznikl – mělo jít o jakýsi návod na znovuvybudování civilizace po nukleární válce.

ZÁVĚR Č 3:

Zmíněný objekt i nápis na něm je skutečný. Není však známo, kdo ani proč ho nechal vybudovat, neexistuje důkaz, že šlo o cokoliv víc než případný bizarní vtip, a jeho souvislost s pandemií covid-19 ani není možná, protože pochází z roku 1980.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ:

Pomineme-li fakt, že všechny citace z knihy Schwaba a Mallereta jsou fikce, celý článek je volně přepsanou verzí hoaxu, který se šířil řetězovými emaily a Facebookem loňský podzim v Kanadě. Snímek textu je tady: https://archive.is/wWk8N Je tam úplně všechno, včetně nepodmíněného základního příjmu, trasování, dokonce i varování před „temnou budoucností.“ Autor to celé jen narouboval na konspirace o „Great Resetu“ a přidal trochu omáčky pro české publikum.

ODKAZY A ZDROJE:

Analýza konspirace okolo Velkého resetu v češtině: https://manipulatori.cz/velky-reset-nova-konspirace-o-svetove-totalite/

Wiki stránka o tomtéž, obsahuje odkazy na množství dalších zdrojů: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Reset

Jeden z mnoha kritických rozborů: https://www.bbc.com/news/55017002

Obsáhlý článek v britském Guardianu analyzující konspirace GR a covid-19: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/04/great-reset-capitalism-became-anti-lockdown-conspiracy

Analýza původně kanadské varianty hoaxu: https://www.snopes.com/fact-check/canada-global-reset-plan-leak/

Kniha Klause Schwaba a Thierry Mallereta ve formátu PDF: http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf

Wiki stránka popisující vznik i detaily „poradních kamenů“ v Georgii: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.