Týdeník a internetový magazín Echo 24 informoval o tom, že Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. „Podle Facebooku Aliance pro rodinu porušuje zásady komunity. Neustále opakujeme, že dítě potřebuje tátu a mámu. A to se v nové, krásné a duhové společnosti přece neříká,“ cituje Alianci pro rodinu Echo 24 s tím, že nepožádalo o postoj druhou stranu.

V prvé řadě článek ani Aliance neuvádí, o jaké příspěvky jde. Stránku totiž nalezneme na této sociální síti dál. Někteří diskutující upozorňují na to, že Facebook jim údajně zrušil nějakou interní skupinu. Je známo, že Facebook skupiny ruší i z důvodu porušování pravidel členy skupin, nikoliv jen administrátory. Jisté je jedno. Oficiální stránka Aliance pro rodinu tedy existuje dál. Článek Echo 24 postrádá informaci o jaké mazání či zrušení se má jednat.

Je nutné však také zmínit, že Jana Jochová byla v nedávné době opakovaně nachytána u toho, jak šíří dezinformace. Například na CNN Prima News tvrdila, že ve Francii se aktuálně schvaluje takzvaný bioetický zákon, který umožní dětem, aby měly uvedeny 2 matky v rodném listě. Skutečnost je taková, že se nejedná o žádné rodné listy. Jde o jakýsi úřední papír u zápisu dětí ve škole. Následně Jochová v den, kdy sněmovna jednala o manželství pro všechny chodila po sněmovně a rodičům ukazovala rodný list, kde je uveden místo položek „otec, matka“ položky „rodič 1, rodič 2“. Jak by však vypadal nový rodný list však samozřejmě není jasno. Od Jany Jochové se jednalo jen o spekulaci a upravování státní listiny.

V lednu s ní zase vyšel rozhovor v odborném časopisu Sociální péče. „Západní státy neprošly krvavou zkušeností budování reálného socialismu, a tak tam některé myšlenky, jejichž realizace se krvavě uskutečňovala za železnou oponou, přežily a upravily se do lákavých podob ochrany lidských práv, práv menšin, radikálního feminismu a genderových studií,“ říká v rozhovoru Jochová – a komentář k tomu, že někdo srovnává praktiky totalitních režimů s bojem za lidská práva a rovnoprávnost, tedy hodnoty bez nichž nelze stavět fungující demokracii, zřejmě netřeba. „Předsedkyně konzervativního spolku svá tvrzení opírá například o to, že zavedení jeslí v někdejším Československu se k nám mělo dostat právě ze Sovětského svazu a vychází z komunistických myšlenek, aby se ženy mohly po porodu dříve navrátit do práce. Může to být pravda, ale vykonstruovat na základě toho, že lidskoprávní agenda je skrytý komunismus, chce hodně bujnou fantazii,“ píší Studentské listy.

V rozhovoru následně opakovala nepravdivé informace o údajném nepříznivém vlivu na dítě, pokud jsou vychovávany stejnopohlavním párem. O tom, že výchova dětí v homosexuálních párech probíhá standardním způsobem, hovoří dále například psycholožka Olga Trampotová nebo Mgr. Jan Vojtko, který se zabývá mimo jiné i párovou terapií. Jediné, v čem vidí nebezpečí, jsou z jeho pohledu reakce okolí. Výroky k této problematice, které zazněly od paní Jochové, negativní nahlížení na rodiny se stejnopohlavními rodiči posilují a vytváří stigma, které není opodstatněné – naopak prohlubuje neoprávněné napětí. Neexistuje žádný prokazatelný vliv prostředí na sexuální orientaci, protože sexuální orientace je vrozená. Naopak například studie publikovaná v Journal of Sex Research (Kaestle, 2019) vyvozuje něco naprosto odlišného, než co naznačují argumenty obou aktérů rozhovoru. Je to populární tvrzení podporující morální paniku, ale neodpovídá reálným zkušenostem odborné veřejnosti, která s mladými pracuje – je přirozené sexuální a romantickou orientaci v dospívání řešit a je to obtížné v heteronormativní společnosti, kde je jinakost stigmatizována.

Jana Jochová tedy pod záštitou ochrany klasické rodiny šíří dezinformace a narativy proti LGBT komunitě odporující studiím. Náš web také nedávno upozornil, že Jana Jochová byla hostem na dezinformačním Svobodném rádiu. Proti šíření dezinformací a nenávistný projevů Facebook bojuje. Facebook tedy využil svého práva omezit t stránku na základě porušování podmínek.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.