Před více než měsícem Facebook smazal oficiální stránku uskupení Islám v České republice nechceme. Na Facebooku i v klasických médiích se rozpoutala debata o tom, zda je to správně a také, zda to nakonec uskupení spíše nepomůže k větší oblibě. Jak to dopadlo?

Autor: Josef Šlerka / databoutique.cz

Před více než měsícem Facebook smazal oficiální stránku uskupení Islám v České republice nechceme (měla ID: 120236192937 a username ivcrn). Okamžitě po jejím zrušení se aktivita skupiny převedla na záložní stránku s ID: 513697425424894 a username ivcrn.news a pokračovala dál. (Technická: ne, nebyla to nová stránka, ale záložní stránka, kterou mělo IVČRN dlouhou dobu.)

Na Facebooku i v klasických médiích se rozpoutala debata o tom, zda je to správně a také, zda to nakonec uskupení spíše nepomůže k větší oblibě. Jak to dopadlo? Po měsíci velmi zajímavě a v podstatě pro české antiislamisty dobře. Pojďme se podívat na data.

Východiskem pro naše zkoumaní bude počet unikátních fanoušků, kteří olajkovali nějaký post stránky za 7 dní. Na následujícím grafu je vidět průběh na původní stránce Islám v České republice nechceme od 6. 6. 2015 do 25. 12. 2015. Červená tečkovaná čára pak vyznačuje klouzavý sedmidenní průměr těchto hodnot.

120236192937pocet_unikatnich_tydne

Na grafu je patrné určité nasycení poptávky. (Psal jsem o něm pro Reportér v článku Polarizovaná společnost? Nikoli, je to složitější, kde také najdete data za celý rok a letmou interpretaci.) Největšímu zájmu se stránka těšila na konci srpna a během září. Od té doby se zájem o ní stabilizoval a v prosinci se víceméně držel pod 15.000 unikátně lajkujících na stránce.

Začátkem ledna přišlo její smazání a vynucený přesun aktivity na stránku záložní. Jak již bylo řečeno výše, záložní stránka existovala už delší dobu a můžeme se podívat na průběh počtu unikátních fanoušků, kteří olajkovali alespoň jeden post za 7 dní v čase od 6. 2. 2015 do 6. 2. 2016.

ivcrn.newspocet_unikatnich_tydne

Jak je vidět, přepnutí hlavní komunikace ze smazané stránky do záložní v podstatě během pár dnů přivedlo čísla zpět na původní úroveň a i momentálně rostou. To je vidět i na dalším grafu, který ukazuje propojení zmíněné metriky obou stránek v čase. Bohužel nemám k dispozici data ke stránce v období mezi 25. 12. a 11. 1., ale i tak je to zajímavý pohled. Data před výpadkem patří původní stránce, data po výpadku stránce záložní.

obepocet_unikatnich_tydne

Takže jak to je? Poškodilo? Nepoškodilo? Podle mého názoru smazání stránky „Islám v České republice nechceme“ samotné iniciativě neuškodilo, spíše drobně pomohlo (pokud tedy nepředpokládáme nějká prudký nárůst na Nový rok). Spadl ji sice počet fanoušlů na třetinu, jenže faktické zapojení zůstalo stejné. Dokonce se dá předpoládat, že tímto pročištěním stoupl faktický reach stránky. Náhradní stránka v podstatě během pár dnů nabrala dech a dnes počty unikátních lajkujících na ní vykazují lepší výsledky, než měla původní stránka na konci minulého roku. Jak to bude dál, uvidíme.


author

český sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Působí též jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě.