Poslanecká sněmovna zřídila stálou komisi pro hybridní hrozby. Komise vznikla místo původně navrhované vyšetřovací komise, která měla vyšetřovat možný vliv autoritářských režimů na dění v České republice. Stálá komise je tak kompromisem.

„Současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Tyto střety se odehrávají v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob. Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledku tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky. Náš bezpečnostní systém tyto hrozby reflektuje, nicméně s turbulentním technologickým rozvojem akcelerují i způsoby modifikace dosud poznaných způsobů, a to se děje daleko rychleji, než je schopnost jakéhokoliv státu na tento proces adekvátně reagovat,“ představil návrh poslanec za hnutí ANO Robert Králíček.

Do všeobecné rozpravy se následně nikdo nepřihlásil, do podrobné rozpravy se přihlásil jen Králíček, jenž zopakoval návrh usnesení ohledně zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby. Následně řídící schůze Petr Fiala (ODS) zahájil hlasování. Pro se následně vyslovilo 136 poslanců, proti bylo devět poslanců. Návrh tak byl ve velmi krátkém čase přijat, komise zřízena.

Jediní, kdo zřízení komise nepodpořili, byli komunisté. Překvapivě pro byli i poslanci SPD. Všichni přítomní členové poslaneckého klubu SPD byli pro. Dezinformační web Aeronet tento krok považuje za zradu. „Všechny strany ve sněmovně měly ve svých řadách pár lidí, kteří se alespoň zdrželi hlasování. Neměli na to žaludek, tak se alespoň zdrželi. Jediné 3 strany ve sněmovně však hlasovaly jednomyslně pro zřízení komise bez mrknutí oka. A jaké to byly 3 strany? TOP 09, STAN a … SPD,“ rozčiluje se Marek Pešl na Aeronetu. „Konceptuální sebevražda SPD je dokonána a završena. A tím je to dané! Okamurovo hnutí přešlo na stranu temnoty, spojilo se s Demoblokem a systémovými stranami jako je ČSSD (viz. zbraňový zákon a zákaz domobran) a TOP 09, která usilovala mnoho let ve spolupráci s Evropskými hodnotami o ustanovení této komise. Jednomyslné hlasování SPD jasně ukazuje, že v Okamurově hnutí se rozhodli provést systémovou změnu spojenou s konceptuální sebevraždou a integrovat se do poslanecké neoliberální sněmovny s cílem zabránit Trikolóře za každou cenu dostat se do Poslanecké sněmovny,“ myslí si Pešl. Dále pak poděkoval komunistům, že se jako jediní „postavili na odpor zřízení ideologické a ideové policie na půdě Poslanecké sněmovny.“

Tomio Okamura si kritiku nenechal líbit a vyčetl Aeronetu, že je dezinformačním médiem. „Protivlastenecký server Aeronet opět šíří lži a pomluvy proti hnutí SPD. Vyčítá SPD, že hlasovala pro vznik sněmovní Komise pro hybridní hrozby. Hybridní hrozby ale objektivně existují a souvisí s kybernetickými útoky, terorismem, nelegální migrací, dezinformacemi nebo průmyslovou špionáží. Hybridní hrozbou je, že Turecko využívá imigranty v boji proti Řecku a evropským státům. Hybridní hrozbou jsou i islámští teroristé, o nichž víme, že dostávali či dostávají přímou či nepřímou podporu od některých západních mocností. Hybridní hrozbou byly a jsou kybernetické útoky proti českým nemocnicím, které proběhly v době pandemie koronaviru. Hybridní hrozbou dle našeho názoru jsou i aktivity neziskovek George Sorose, které mají podle našeho názoru destabilizovat pozice vlasteneckých vlád či stran. Hybridní hrozbou jsou i dezinformace sluníčkářských médií. Proti všem těmto věcem chceme bojovat a dezinformačnímu Aeronetu to očividně vadí,“ spustil Okamura.

 „Samozřejmě, že sluníčkáři chtějí pojem „hybridní hrozby“ zneužít jako bič proti vlastencům či proti Rusku nebo Číně. Proto musíme mít v komisi našeho člověka, který by se stavěl proti zneužití této komise sluníčkáři a případně vznášel námitky a odpor proti zneužití této komise pro účely sluníčkářů. Zastoupení v této komisi mají všechny sněmovní strany včetně KSČM. Naše neúčast by způsobila situaci, že nebudeme mít žádný vliv na práci komise a nebudeme mít ani informace, co se tam děje. A to by mohlo vést ke zneužívání komise ve prospěch sluníčkářů,“ manipuluje dále Okamura. To samozřejmě není pravda. Hlasovalo se o zřízení komise. O obsazení komise se bude hlasovat jindy. Je zvykem, že komise jsou tvořeny členy všech politický stran ve sněmovně.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.