Ministerstvo vnitra ČR vydalo čtvrtletní zprávu o extremismu. Konkrétně za II. čtvrtletí roku 2018. Věnují se v něm mj. pravicovému i levicovému extremismu, domobraneckými skupinami i kvazi-mediálním projektům. Ty jdou také nazvat za dezinformační.

„Vytváření pocitů strachu a paniky z migrantů stále patřilo mezi klíčové prostředky působení na veřejnost. Často se objevovaly články o tzv. Marakéšské deklaraci, které lživě uváděly, že se česká vláda zavázala k přijímání migrantů. S přílivem migrantů byla spojována i kritika nevládních organizací. Intenzivně byl reflektován i pražský incident, při kterém došlo k napadení číšníka jedné restaurace nizozemskými turisty. Nezřídka se terčem kritiky stávala Evropská unie, která je dlouhodobě ztvárňována jako symbol mravního, ekonomického, kulturního i politického úpadku. Ve sledovaném období bylo kvazi-mediálními projekty často skloňováno unijní Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Protipólem „zkažené“ Evropské unie, kterou má očekávat zkáza, se stala Ruská federace. Ve sledovaném období bylo referováno např. o výše zmíněném Jaltském fóru, objevovaly se pochvalné články o Nočních vlcích apod. Sám lídr Nočních vlků Alexander Zaldostanov pogratuloval k pátému výročí jednomu z nejvýznamnějších slovenských kvazi-mediálních projektů s názvem Zem a Vek, který má své příznivce i v České republice,“ píše se ve zprávě o extremismu.

Podle operativců nejvíce dezinformační projektům vadí EU, USA a NATO. „Kvazi-mediální projekty jsou dlouhodobě velmi flexibilní ve výběru témat. Terčem často nenávistně zabarvených výpadů se stávají střídavě muslimové, imigranti, Romové, LGBT komunita či další skupiny. Tradiční demokratické instituce mají být pouze jakýmisi loutkovými subjekty, které jsou řízeny utajovanými skupinami, nadnárodními strukturami (NATO, Evropská unie), či cizími státy (USA, Německo). Je vytvářen dojem, že český národ je v existenciálním ohrožení. V současné době lze sledovat i vznik řady nových skupin na Facebooku, které výstupy kvazi-mediálních projektů multiplikují. Jejich provoz je levnější a snadnější na údržbu,“ všímá si zpráva.

Ministerstvo si také všímá rozhádanosti uvnitř protimuslimských skupin. „Řada protimuslimských skupin, které vzešly z prostředí internetu, se rozpadla. Jejich personální substrát byl značně nesourodý a po čase se začaly objevovat osobní animozity. Část nespokojených členů těchto skupin se přeorientovala na nová témata. V prostředí těchto komunit se začalo hovořit o úpadku západní civilizace, byly kritizovány národní vlády či nadnárodní instituce, zejména NATO a Evropská unie. Velice často byly zmiňovány různé konspirační teorie, byla odtajňována různá spiknutí, která měla „oficiální média“ záměrně zamlčovat. Řada těchto, mnohdy značně sofistikovaných, konstruktů, byla do prostředí internetu vypouštěna kvazi-mediálními projekty. Někteří z aktivistů, kteří se začali politicky profilovat v době migrační krize, se zhlédli v myšlence panslovanství,“ dodává ministerstvo.

Jak jsme již inforovali v předchozím článku, ministerstvo také varuje před domobranami. „Domobrany působící na území České republiky zmírnily v některých případech svou rétoriku. Některé regionální pobočky se dokonce pokoušely navázat spolupráci s místními státními institucemi, přičemž účelově upozaďovaly své reálné ideologické zázemí. Některé domobranecké skupiny začaly propagovat koncept branných dnů či branné výchovy. S ohledem na to, že některé domobranecké skupiny jsou z podstaty xenofobní, rasistické a naprosto odmítají zahraničněpolitické směřování státu, lze případnou realizaci takových branných projektů hodnotit jako významné bezpečnostní riziko,“ píší pracovníci ministerstva.

Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com