Už několikrát jsme psali, že v České republice působí sekta lidí, která neuznává legitimnost České republiky. Jedná se veskrze o projev antisystémových konspiračních teorií analogických hnutí tzv. Suverénních občanů známých například z USA. Tito lidé poukazují na to, že Československo bylo rozděleno nelegálně a rozesílají například prohlášení, ve kterých „rozvazují smlouvu mezi fyzickou osobou a korporací Česká republika“.

Ve skutečnosti se však mnohdy jedná o zoufalý pokus, jak se vyhnout odpovědnosti. Příkladem je rodina Včelišova. Jeden z aktivistů tzv. legitimních věřitelů Petr Včeliš doslal 11letý trest. Vloni na jaře totiž kriminalisté vtrhli na pozemek Petra Včeliše v Otovicích na Broumovsku. Pod fóliovníkem našli tajný vchod do dvou v zemi zabudovaných obrovských kontejnerů. V kontejnerech pěstoval konopí s nepovoleným obsahem THC. Policisté nalezli 196 rostlin konopí, z kterých by se usušilo 18 kilogramů sušiny a dále pak 11 kilo samostatné sušiny. Při domovní prohlídce kriminalisté objevili ještě 400 dávek LSD. ​Včeliš měl marihuanu, ale také hašiš produkovat posledních deset let, a to i přesto, že byl za stejný zločin odsouzen v roce 2013 k podmínce a pokutě 700 tisíc korun.

Problémy se zákonem má i Kateřina Včelišová. Okresní soud v Náchodě řeší případ „vlčích dětí“, jak justiční úředníci začali přezdívat dvěma dívkám – dvouleté a čtyřleté. Děti žily s rodiči alternativním způsobem v jurtě. Dosud neměly rodné číslo, rodný list ani jiné doklady, dokonce ani úředně zaevidovaná jména.

Obdobný je případ z východní Moravy. V případu na východní Morově by bylo teoreticky možné domácí vzdělávání, ale to by matka musela s úřady spolupracovat. „Matka opakovaně deklaruje, že odmítá spolupráci se státními orgány a institucemi a necítí se být vázána právními předpisy ČR. Soud tedy návrhu matky nemohl vyhovět, právě s ohledem na zaručená práva dětí a zájem dětí,“ stojí ve verdiktu, který má redakce Práva k dispozici. „Pokud se jedná o přání dětí, které by se rády vzdělávaly s matkou doma, k tomuto soud přihlížel, ale bohužel mu nebylo možno vzhledem k ostatním okolnostem případu v současné době vyhovět. Dle názoru soudu je největší překážkou v domácím vzdělávání dětí matka, její životní postoje a přesvědčení, pro které nespolupracuje se školou ani státními orgány, v minulosti opakovaně neplnila podmínky individuálního vzdělávání dětí, nerespektuje rozhodnutí ředitele školy a nezajišťuje účast dětí ve škole,“ pokračoval verdikt.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.