Řetězovými e-maily se opět šíří zpráva, že vláda údajně schválila zvýšení limitů na doplatky na léky pro lidi v důchodovém věku na 5 000 Kč ročně. Ve skutečnosti se však nic takového nestalo, limity zůstaly stejné. Hoax se šíří už od roku 2022.

„Vážení klienti, zaznamenali jsme, že po internetu se šíří falešné zprávy o údajných změnách v tzv. ochranných limitech na doplatky za léčiva v roce 2023. Autoři těchto „fake news“ např. tvrdí, že vláda v tichosti zvýšila pojištěncům nad 65 let limity až na 5000 Kč a že o vrácení doplatků je nutné žádat na finančním úřadě. Nic z toho není pravda! Systém se oproti roku 2022 nijak nezměnil, ochranné limity zůstávají stejné a o vrácení přeplatku není nutné žádat, VoZP je zasílá automaticky. Pojištěnec nemusí dělat vůbec nic: Termíny vrácení jsou vždy 60 dní po skončení čtvrtletí a vrací se přeplatek nad 200 Kč. Pro úplnost dodáváme, že limity jsou: 1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, 1 000 Kč u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku,“ varovala Vojenská zdravotní pojišťovna už v roce 2022.

Dokládá to nejen tvrzení pojišťoven a ministerstva zdravotnictví, ale také přímo zákon. Tuto věc upravuje zákon 48/1997 sbírky o veřjném zdravotním pojištění. „Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 1000 Kč a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, ale nejsou poživateli invalidního důchodu z jiných důvodů, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu, a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen,“ uvádí zákon.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.