Sociálními sítěmi se šíří bizarní nahrávka, ve které vystupuje Andrea Srbová. Ve videu, které žena později sdílela na sociální síti, je patrné, jak se policejní hlídka před předáním soudní obálky snaží ověřit totožnost adresáta. To ale skupinka odporujících lidí odmítala. „Podle čeho to chcete ověřit? My nemáme občanské průkazy České republiky. Považujeme se stále za občany Československé federativní republiky. Pro nás Česko není státem. Současná evidence obyvatel je nabouraná, podle ní nelze totožnost ověřovat,“ uvedla ve videu Andrea Srbová a odkazuje se na Listinu základních práv a svobod.

Srbová patří mezi sektu, která si myslí, že Česká republika neexistuje nebo je soukromou firmou. Odkazuje se na skupinu lidí, která veřejně vystupuje pod hlavičkou Společenství legitimních věřitelů České republiky. „Bojujeme za obnovu právního státu, který nám byl, všem občanům ČSFR, prachsprostě ukraden a postupně rozkrádán,“ píše se v úvodním statusu spolku. Jejich logikou by při placení daní stačilo například uvést, že jste svrchovaný občan Velkomoravské Říše a že desátek předáte pouze do rukou knížecího velvyslance.

Žena však samozřejmě soudu neunikne. Stává se, že policisté adresáta na dané adrese nezastihnou. Ovšem případy, že by někdo vyloženě odmítl převzetí na základě toho, že není občanem ČR, ale dřívější ČSFR, a není tudíž komu písemnost doručit, běžné nejsou. „Pak se ale dotyčný musí připravit na to, že ho k soudu dopraví eskorta,“ podotkla mluvčí Ilona Gazdošová.

Předvedení (§ 60 správního řádu) jako další prostředek k zajištění průběhu a účelu řízení MV ČR policie využije, pokud se předvolaná osoba bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostaví na předvolání. Omluva tedy musí být náležitá a je na objektivním posouzení MV ČR, zda omluvu jako náležitou přijme (zejména s ohledem na její věrohodnost, předložené doklady, které její věrohodnost prokazují apod.). Omluva může být dodatečná i v případě, že dotčené osobě bránily závažné důvody v tom, aby se omluvila včas.

Pokud se předvolaná osoba bez závažných důvodů vůbec neomluvila nebo MV ČR zjistí, že omluva byla pouze účelová a existuje důvodné podezření, že i dalšímu případnému předvolání se bude dotčená osoba vyhýbat, může přistoupit k předvedení. O předvedení se vydává usnesení, které se doručuje orgánu, který bude předvedení realizovat. Usnesení o předvedení se nedoručuje předváděnému klasickým způsobem, ale prostřednictvím osob, jež zajišťují předvedení.

Stejně je to i u soudních řízení. Nedostavil-li se ten, kdo byl předvolán, bez řádné omluvy, může být na příkaz předsedy senátu předveden, byl-li o možnosti předvedení poučen. Předvedení zajistí na náklady předváděného podle žádosti předsedy senátu orgán Policie České republiky.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.