Novinář Ivan Štern v příspěvku „Ne vždy je Západ učebnicový příklad“ (publikováno na ČRo Plus v pořadu Názory a argumenty 24. října 2022) řekl:

V posledních dolnosaských volbách do zemského sněmu pravicově extremistická Alternativa pro Německo významně posílila. Nepochybně pomohlo i to, že se v poslední době v duchu „sami toho máme málo na rozdávání“ nevlídně vyjadřuje vůči ukrajinským uprchlíkům, odvolávajíc se na energetickou krizi, inflaci a rostoucí chudobu.

Dolní Sasko patřilo značným dílem do komunistické NDR. Dodnes proto slova podobná těm, která trousí Alternativa, tu padají na úrodnou půdu. Nezapomenutelné jsou třebas magdeburské, hysterií překypující demonstrace z roku 2004 proti reformě sociálního státu, při nichž východní Němci volali „My jsme ten lid!“.

[Konec citace]

Ivan Štern se mýlí. Dolní Sasko nemá s bývalou NDR nic společného, protože do východní zóny nikdy nepatřilo. Bohužel to ještě není jeho poslední omyl – Magdeburk (pro fanjšmekry postaru Děvín) sice byl v NDR, ale v současnosti se nachází ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a je dokonce jejím hlavním městem.

Pro porovnání uvádíme mapy SRN a NDR a současné členění SRN na spolkové země. Hranice Dolního Saska se očividně neposunuly.

Pro neněmčináře: Niedersachsen = Dolní Sasko, Sachsen-Anhalt = Sasko Anhaltsko)


author