Zastupitelé Brna včera schválili akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Podle plánu chce do roku 2030 Brno snížit emise oxidu uhličitého o 40 procent oproti roku 2000. Proti bylo SPD, ANO se zdrželo. Zastupitel za SPD Ing. Ivan Fencl však přišel s poněkud zvláštním vysvětlením, proč hlasoval proti. „SPD chce hledat rovnováhu mezi tím, aby nebylo oxidu uhličitého mnoho, ale aby ho nebylo také málo. Bez oxidu uhličitého by neprobíhala fotosyntéza a bez ní by nevznikal kyslík,“ řekl ČTK Fencl.

To, že k fotosyntéze je potřeba oxid uhličitý je jistě pravda. K tomu však není třeba, aby ho dodával do ovzduší člověk. Pro průběh fotosyntézy je potřeba 150ppm CO2 ve vzduchu, což je hodnota, která tu nebyla minimálně posledních milion let. Pokud se SPD povede snížit množství CO2 z aktuálních přibližně 410ppm alespoň na 280ppm, což je hodnota před průmyslovou revolucí, tak se můžeme bavit o tom, že by tento výrok mohl být brán vážně. Jasným důkazem je fakt, že k fotosyntetické asimilaci docházelo i v dobách, kdy na Zemi nežil člověk. Lokálně velmi vysoká koncentrace je v místech jeho výronu sopečných plynů ze země ve vulkanicky aktivních oblastech a v některých přírodních minerálních vodách. Ročně tak vulkanické aktivity dodávají do ovzduší Země přibližně 130 až 230 milionů tun, což představuje řádově jen 1 až 2 % produkce CO2 lidstvem. Velké množství oxidu uhličitého je také rozpuštěno ve světových mořích a oceánech, které tak regulují jeho množství v atmosféře. Pozvolný nárůst globální teploty však ovlivňuje rozpustnost CO2 v mořské vodě a pozitivní zpětnou vazbou se tak dostává zpět do vzduchu další dodatečné množství tohoto skleníkového plynu. Chceme proto zastupitele SPD uklidnit. Nedostatek CO2 opravdu nehrozí.

Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. V důsledku zejména průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále roste. Nárůst oxidu uhličitého v ovzduší je obecně považován za hlavní příčinu globálního oteplování. Díky přecházení CO2 do oceánů dochází ke zvýšení jejich kyselosti v důsledku zvýšení koncentrace kyseliny uhličité v mořské vodě, rozpouštějící kalciové složky těl řady mořských organismů, díky kterému je očekáváno drastické proměnění druhové skladby mořských živočichů v oceánech. Toto okyselení moří je někdy nazýváno „zlým dvojčetem globálního oteplování“.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com