Nejprve sociálními sítěmi, pak i v médiích, se objevilo video ze zásahu strážníků v Berouně, kteří podle výpovědi jen jedné strany údajně zasáhli proti nezletilému mladíkovi jen proto, že neměl roušku. Takto o incidentu informovala i CNN Prima News nebo TN.cz.

Na videu se strážníci snaží uklidnit mladíka a povalí ho kvůli tomu i na zem. Když jim slíbí, že se uklidní, tak ho pustí a zvednou se. V tom okamžiku video končí. Ze záběrů není patrné, co zásahu předcházelo ani jak celý incident končí.

Město Beroun následkem masového šíření, ale i výhrůžek, vydalo prohlášení, ve kterém věc uvádí na pravou míru. „Velmi nás překvapil velký počet útočných i výhrůžných komentářů od občanů, kteří nejsou obeznámeni s celým případem, byť je evidentní, že video je zcela vytržené z kontextu. Rouška nebyla příčinou zásahu. Policie ČR vyšetřuje celou záležitost se všemi souvislostmi, které ji provázely. Případ sice ještě není uzavřen, přesto bychom chtěli popsat průběh incidentu, aby bylo zveřejněné video zasazeno do celého děje. Městská policie přijala tři oznámení občanů, kteří si stěžovali na skupinku mladistvých. Ti v centru města podle svědků nedodržovali vládní nařízení a navíc rozhazovali odpadky a ničili městský majetek. V okamžiku, kdy je hlídka zastavila, neměl nikdo ze skupiny nasazenou roušku. Strážníci chtěli tuto situaci, stejně jako ve stovkách podobných případů před tím, řešit domluvou. Většina osob si na jejich pokyn roušku nasadila. Avšak v popisovaném případě reagovala kontrolovaná osoba na adresu vládních opatření vulgárně a výzvu nerespektovala. Vše se vyhrotilo při ověřování totožnosti, kdy strážník dotyčného vyzval, aby vyčkal na místě. Ten však začal odcházet a opět nešetřil vulgárními slovy. Na pokus o zastavení reagoval agresivními pohyby. V souladu se zákonem tedy strážníci použili hmaty a chvaty ke zklidnění agresivity dotyčného. Ke zranění nedošlo. Tento incident opět ukázal, co dokáže napáchat video vytržené z kontextu. Z tohoto důvodu starostka města rozhodla o pořízení speciálních videokamer, které budou strážníci využívat při každodenní práci v terénu,“  píše město Beroun na stránkách Týdeník policie.

Tento scénář potvrdila i Policie ČR. “Policejním šetřením bylo zjištěno, že nezletilá osoba byla dne 22. února 2021 kontrolována hlídkou MP Beroun pro své protiprávní jednání, a to oznámení o přestupku proti veřejnému pořádku a oznámení o porušování vládních nařízení, které nadále po opakovaných výzvách odmítala dodržovat. V průběhu kontrolní činnosti strážníky slovně napadala vulgárními výrazy. Nezletilá osoba odmítala poskytnout potřebnou součinnost o prokázání totožnosti, ačkoliv byla strážníky poučena, že bude předvedena k zjištění totožnosti na policejní služebnu obvodního oddělení Beroun. Vzhledem k tomu, že nezletilá osoba z místa incidentu začala svévolně odcházet a nadále strážníky slovně napadala dalšími vulgaritami, strážníci ji opět vyzvali v souladu se zákonem o obecní policii č. 553/1991Sb., aby zůstala stát na místě. Nezletilá osoba i tuto výzvu ignorovala a z těchto důvodů byly použity donucovací prostředky formou hmatů a chvatů, neboť osoba kladla aktivní odpor. Zákrok berounských strážníků proti nezletilé osobě pro odmítnutí potřebné součinnosti ke zjištění totožnosti, neuposlechnutí výzvy a kladení aktivního odporu byl přiměřený a oprávněný a proveden v souladu se zákonem.”

Podobný incident v Ostravě

Přes 30tisíc sdílení má dokonce video z Ostravy, kde strážníci a policisté zasáhli proti ženě. “Paní neměla roušku a chtěla se napít, strážníci ji spoutali a odvezli na služebnu!!! Vše za přítomnosti malé holčičky,” píše se v popisku videa. Jak je však zřejmé ze záběrů, které zveřejnila Městská policie Ostrava, incident se odehrál jinak. Předmětem kontroly nebyla nasazená rouška, ale pití alkoholu na veřejnosti. To zapovídá místní vyhláška. Žena navíc odmítala prokázat svou totožnost a chovala se velmi arogantně.

“Včera nám několik z vás poslalo video z Ostravy, nad kterým se dotyční rozhořčovali s tím, že “strážníci smotali ženu, maminku, která si sundala roušku a jen se chtěla napít” Tak tedy pro objektivnost. Zde je video, které zachycuje, co onomu “smotání” předcházelo. Když pomineme, že jde o lokalitu, kde k porušování vládních nařízení, či městských vyhlášek, dochází velmi četně a prakticky již pravidelně (konzumace alkoholu, shlukování lidí bez zakrytých dýchacích cest a podobně), tak stačilo pouze spolupracovat při ztotožnění. Vše by se vyřešilo, vše by bylo v klidu. Strážníky a policisty také nebaví, když se musí dohadovat s lidmi, s internetovými hobbyprávníky, kteří si někde na Facebooku přečetli moudro, se kterým hodlají v reálném životě operovat. Za to, jak jsou opatření nastavena, strážníci ani policisté nemohou. To se musí lidé obrátit na politiky, které si zvolili. S tím nemá policie ani městská policie nic společného. Nicméně nastavená pravidla je potřeba dodržovat a policisté a strážníci, chtě nechtě, musí na jejich dodržování dohlížet. Ano, každý člověk má svá práva, ale je nutné znát také své povinnosti. Je fajn, že si žena při samotném zákroku uvědomila, že tam má svou dcerku. Ale uvědomit si to měla rozhodně dříve, třeba ve chvíli, kdy s ní čekala na pivo, nebo kdy sehrála před strážníky tohle “divadlo”… naprosto zbytečné. Městská policie Ostrava nám na náš dotaz sdělila, že je aktuálně celá věc předmětem interního prošetření, kdy bude posouzen postup strážníků (běžný postup v takových případech), a proto se Městská policie Ostrava v současné chvíli nebude k zákroku vyjadřovat,” píše stránka Městská policie.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.