Web Lajkit přinesl informaci o otevřené realizaci Nového světového řádu v Evropě ( NWO ) a podle všeho evidentní přípravě na válku. Usuzuje tak z devítistránkového dokumentu „Silná Evropa ve světě plném nejistot“.

Ten dokument skutečně existuje. Ministři zahraničí Německa a Francie na devíti stranách navrhují společnou evropskou bezpečnostní, migrační a hospodářskou politiku. Ovšem interpretace Lajkitu je místy lživá, jinde přinejmenším zavádějící.

Lajkit tvrdí: Polská tv stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO “upekly”. Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České republiky, “zapomněla” tuto informaci přinést. Tohle je naše prostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Je to otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/. Frank-Walter Steinmeier předloží devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:

1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství,vlastního daňového systému, vlastní měny

2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů

3)vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku, transformace NATO

Tuto informaci která ovlivni nás všechny jaksi ČT24 zapomněla uvést. Čtěte než bude pozdě
Screenshot: Lajkit

Jenže jde o prosté nepochopení

Realita je jiná. Dokument není vyhlášením Evropského superstátu, ani aplikací Nového světového řádu, nýbrž obecným návrhem společné strategie v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Plné znění dokumentu naleznete zde ( anglicky ).

Lajkit dezinterpretuje a straší. Nejedná se ani o NWO, ani o přípravu na válku. Pomineme, že se jedná o článek anonymní a označuje vládu za “protektorátní”, to není až tak podstatné. Důležité je, že prostudujete-li si zmíněný dokument strategie, záhy zjistíte, že se o žádné velké drama nejedná.

A také není od věci přečíst si něco o systému rozhodovacího procesu v EU. V žádném případě nejde o něco, co zlá EU někde potajmu „upeče“ a pak nám prostě přikáže.

Co tedy návrh skutečně obsahuje?

  • Spolupráci armád suverénních států
  • Výměnu zpravodajských informací a koordinaci činností státních zpravodajských služeb
  • Vytvoření společné námořní síly
  • Společnou ochranu Schengenského prostoru
  • Rozšíření pravomocí evropského žalobce na organizovaný zločin (zlepšení mezinárodní součinnosti, podmíněno úpravou národních trestních zákonů)
  • Odstranění daňových zvýhodnění (tzv. daňových rájů) v rámci EU

Za vznikem dokumentu stojí podle jeho autorů nutnost reakce na narůstající globální výzvy a snaha o vytvoření rámce, schopného kolektivní reakce na mezinárodní události. Deklarovanou snahou je zajištění bezpečí občanů EU, stabilní rámec spolupráce pro řešení migračních toků a podpora evropské ekonomiky. V zásadě se tak dá zjednodušeně říct, že jde o volání po vytvoření silné a akceschopné Evropy.

Ministři zahraničí Německa i Francie zároveň konstatovali, že uznávají různou míru ochoty jednotlivých členských států k prohlubování integrace.

Armáda a bezpečnost

EU by měla zavést dohodnuté strategické priority a prosazovat integrovanou politiku v těchto oblastech, nicméně „plně respektující pravomoci členských států“. V návrhu nalezneme podporu společné bezpečnostní a obranné politiky, větší míru spolupráce tajných služeb, možnost vytvoření stálé námořní síly EU.

Azylová a migrační politika

Dokument označuje solidaritu jako základní kámen evropského projektu a konstatuje, že situace v níž by migrační zátěž měla být nesena nerovnoměrně pouze některými státy je neudržitelný.

Návrh předpokládá vytvoření mechanismu sdílení této zátěže všemi členskými zeměmi. Navrhuje také zlepšení nástrojů EU v oblasti návratové politiky a financování deportace těch, kteří vstoupili do EU nezákonně.

Strategický návrh také podporuje snahu o snížení faktorů podněcujících nelegální migraci v zemích, odkud migranti přicházejí a zesílení boje proti převaděčství.

A ačkoli Lajkit tvrdí opak, snadno se v samotném dokumentu přesvědčíme, že se zde o NATO či USA vůbec nehovoří.

Měnová a hospodářská politika

Návrh strategie nepřináší až tak nic převratného a teze zde popsané jsou dlouhodobě v rámci EU diskutovány. Diskutuje o se o podpoře růstu a inovací a o propojování strategických odvětví jako energetika, vědecký výzkum.

Nalezneme zde také vyjádření respektu k vůli jednotlivých států o přijetí eura.

Kdo stojí za webem Lajkit a dá se mu důvěřovat?

Podíváme-li se na agendu Lajkitu, záhy zjistíme že jde jen o další z „alternativních“ zpravodajských webů, naplněných bulvárním, útočným a konspiračním obsahem.

Neovlivni.cz hodnotí Lajkit takto: Web nabízí sofistikovanější formu propagandy. Texty, zrcadlící putinovské vidění světa, ředí náloží zpráv a klípků z kategorie zábava, takže méně pozorný čtenář ani nezaregistruje, že se mu vedle legrácek podsouvají informace, které velebí Rusko a očerňují Západ. Web očividně cílí na mladší publikum.

Pohledem do Whois databáze zjistíme, že web samotný je registrován na společnost AC24 s.r.o.

Domain IP Whois ViewDNS.info

Tato společnost provozuje také web AC24.cz, za webem stojí podnikatel Ondřej Geršl, který se podílí i na tištěném měsíčníku Vědomí.


contributor