Ministryně obrany Jana Černochová má letět do USA. V Pentagonu se šéfem americké obrany Lloydem Austinem podepíše obrannou smlouvu mezi Českem a USA. Předseda SPD Tomio Okamura mezitím začal šířit, že jde o tajný podpis a předseda PRO Jindřich Rajchl dokonce podpis přirovnal k vázacímu aktu Vasila Biľaka.

Ve skutečnosti však smlouva tajná není. „To, že nějaký novinář řekne, že je to tajné, neznamená, že je to tajné,“ řekla ve Sněmovně poslancům Černochová. O smlouvě má všechny informace i SPD, se kterou Černochová jednala, stejně jako s ANO. „Jistě to potvrdí pan Radim Fiala, se kterým ta schůzka byla domlouvaná, a té schůzky se účastnil právě vámi zmiňovaný, pane Okamuro, pan poslanec, bývalý plukovník Vích. Takže i s ním jsme diskutovali obsah té smlouvy DCA a také velmi podrobně,“ odmítla výpady lídra SPD ministryně obrany.

„Takže já tady si spíš kladu otázku, jestli Tomio Okamura ještě řídí SPD, nebo jestli už SPD řídí pan doktor Rajchl. A jestli kolegové z SPD tedy ještě mají důvěru k svému předsedovi,“ řekla Černochová. Jindřich Rajchl vede neparlamentní stranu PRO, která se uchází o stejný typ voličů jako SPD.

Vládu s ODS v čele čeká tak trochu „radarový“ reparát. Smlouva o obranné spolupráci s USA, na jejímž vyjednání se má česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dohodnout se svým protějškem Lloydem Austinem, i bez konkrétního projektu základny na českém území bude řešit mimořádně citlivé otázky, jako v případě radarových smluv: Co se na objektech případně obývaných vojáky USA smí, kdo tam velí a kdo je hlídá – zkrátka nakolik si tam Američané mohou dělat, co chtějí, i když jsou na území jiného státu. Nejcitlivější tradičně bývá otázka, kdo vyšetřuje a případně trestá americké vojáky, kteří by se dopustili na území hostitelského státu trestných činů.

Ačkoliv o této otázce lže například Jindřich Rajchl, smlouva hovoří jasně. Článek 14 pak hovoří: „Uznávajíce, že Česká republika má primární odpovědnost za udržování veřejného pořádku na svém území, orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.“ Smlouva tedy jednoznačně a explicitně hovoří o tom, že by síly USA mohly zasáhnout jen proti příslušníkům své armády. Nikoliv občanům ČR.

Dále vysvětluje armáda i v sekci „otázky a odpovědi“ zda by proti americkým občanům mohla zasáhnout i česká policie a české soudy, pokud by se něčeho u nás dopustily. „Již platná smlouva NATO SOFA obsahuje pravidla pro rozdělení jurisdikce nad vojáky na cizím území mezi vysílající a hostitelský stát, tedy i nad americkými vojáky v ČR.DCA tato pravidla dále zpřesňuje. Žádný příslušník amerických ozbrojených sil na území České republiky nebude beztrestný. Podle NATO SOFA i DCA se bude působnost českých soudů vztahovat na americké vojáky zejména v případech, kdy se dopustí trestného činu vůči občanu ČR,“ dodává armáda.

Vyvrací i to, že by USA chystala v ČR základnu. „Samotná smlouva DCA nepovede k výstavbě amerických vojenských základen na území ČR ani ke stálé přítomnosti amerických vojáků. Jejím účelem je nastavit obecné podmínky pro případné působení amerických vojáků v ČR, pokud se na něm obě strany v budoucnosti dohodnou, a pokud to bude ze strany ČR v každém jednotlivém případě schváleno,“ vysvětluje armáda.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.