Herní vývojář a bojovník proti cenzuře Daniel Vávra nebo Pavel Macek komentují údajnou novou studii týkající se očkování proti COVID-19. „Zdá se, že ty naprosto neprůstřelně otestované vakcíny, co nemají žádné vedlejší účinky, říkali vědci, možná nějaké vedlejší účinky mají. Ale už je to za námi, takže se v tom nebudeme moc šťourat, dobré lidi, co se na tom napakovali, necháme v jejich vatě, však je to určitě moc mrzí a budeme se teď soustředit na jiné 100% zaručené vědecké poznatky! Vědci se teď pro změnu shodují, že je potřeba zakázat auta a růstovou ekonomiku, tedy kapitalismus. Moderní Pol Poti mají jasno. Věda!“ napsal 4. června na svůj facebookový profil herní vývojář Daniel Vávra. Zmíněný komentář připojil Vávra ke sdílenému příspěvku Pavla Macka, odvolávajícího se na novou studii týmu čtyř autorů, podle níž může opakovaná aplikace mRNA vakcín proti covidu-19 vést ke zvýšeným podílům protilátek podtřídy IgG4 vytvářejících imunitní toleranci k hrotovému proteinu SARS-CoV-2.

Jenže vše je zdá se jinak. Jak upozorňuje Deník.cz, věc vyšla v časopisech pochybné kvality. „Zmíněná studie, pod níž jsou jako autoři podepsáni Vladimir N. Uversky, Elrashdy M. Redwan, William Makis a Alberto Rubio-Casillas, vyšla původně v basilejském vydavatelství MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), před nímž vědci dlouhodobě varují jako před vydavatelstvím predátorských časopisů publikujících práce nevalné úrovně. V Česku na jeho sporné praktiky upozornil mimo jiné už v srpnu roku 2021 proděkan pro vědu a výzkum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trka, který v té době zveřejnil text s titulkem „Pozor na časopisy vydavatelství MDPI“. Vědecká rada Akademie věd České republiky přijala v dubnu 2022 dokonce usnesení, že doporučuje členům akademie pečlivě zvažovat publikování v časopisech vydavatelství MDPI kvůli snižující se kvalitě recenzního řízení,“ upozorňuje Deník.cz.

O jaký model jde a jak funguje? „Vykultivujete si vědecký časopis, až dosáhne impact factoru (a některé časopisy MDPI mají IF vyšší než 4!), a potom začnete publikovat vše, co vám kdo pošle, obesílat nevyžádanými e-maily všechny vědce světa, nabízet místa v redakčních radách časopisů (ty mají stovky až tisíce členů a tento nepřehledný systém napomáhá zakrýt neprůhledný redakční systém), ale především – vydávat speciální čísla. Co je lákavějšího než přispět do speciálního čísla věnovaného vašemu úzkému podoboru, které navíc rediguje váš známý…? Více než třicítka časopisů MDPI publikuje více než jedno speciální číslo denně, včetně sobot a nedělí, celkově se procento článků ve speciálních číslech blíží 70 % všech článků vydaných MDPI,“ napsal Jan Trka.

Jak píše Deník.cz, v tomto případě se nejedná o žádnou novou studii. Studie sama navíc neobsahuje žádná nová data ani výsledky, o nichž by se dosud nevědělo. Její autoři totiž žádný samostatný výzkum na lidech očkovaných mRNA vakcínami nedělali.

„Je to kompilát z dostupné literatury, jímž se autoři snaží podpořit hypotézu, že opakované očkování vakcínami mRNA může vést k imunitní toleranci vůči hrotovému proteinu SARS-CoV-2 a že to je špatně. Publikace ale ani neříká, že to tak je, uvádí jen, že by to tak teoreticky být mohlo,“ uvedl pro Deník popularizátor vědy Antonín Šlajch.


author