Hitem současnosti na Facebooku je článek „Doporučení WHO ke změně! Neočkovat děti a dospívající“. Například screenshot článku, který byl přeložen v automatickém překladači z neznámého webu má přes 4 tisíce sdílení. Takže na úvod. Nemáme informaci, že by WHO nejprve očkování dětí doporučovala a pak nedoporučila. Je to naopak. WHO v době existence tohoto článku očkování dětí skutečně nedoporučovala. Nyní však už doporučuje.

V době vydání článku se v stanovisku WHO skutečně psalo: „Děti by v tuto chvíli neměly být očkovány. Dosud není dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné doporučit očkování dětí proti COVID-19. Děti a mladiství mívají ve srovnání s dospělými mírnější průběh onemocnění.“ Není však známo nic o tom, že by tehdy WHO stanovisko přehodnotilo. Už 11. června vydala Světová zdravotnická organizace videoblog, ve kterém uvádí, že očkování dětí není prioritou.

To však již neplatí. 14. července WHO změnila názor. V současném platném stanovisku se již proti očkování dětí od 12 let vyloženě nevymezuje. „Děti a mladiství mívají ve srovnání s dospělými mírnější onemocnění, takže pokud nepatří do skupiny s vyšším rizikem závažného onemocnění COVID-19, je jejich očkování méně naléhavé než u starších lidí, osob s chronickým zdravotním onemocněním a zdravotnických pracovníků. Je zapotřebí více důkazů o použití různých vakcín COVID-19 u dětí, aby bylo možné učinit obecná doporučení ohledně očkování dětí proti COVID-19. Strategická poradní skupina odborníků WHO (SAGE) dospěla k závěru, že vakcína Pfizer/BionTech je vhodná pro použití pro osoby ve věku 12 let a starší. Dětem ve věku od 12 do 15 let, které jsou vystaveny vysokému riziku, může být tato vakcína nabídnuta společně s dalšími prioritními skupinami. Studie očkování pro děti pokračují a WHO bude aktualizovat svá doporučení, jakmile důkazy nebo epidemiologická situace si vyžádá změnu politiky.“

Jinými slovy, WHO již není proti očkování dětí od 12 let vakcínou Pfizer.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.