Nejen na sociálních sítích se šíří příspěvek, který zásadním způsobem dezinterpretuje postoj WHO k sexuální výchově. Z příspěvku se může zdá, že WHO nutí malé děti masturbovat a například děti ve věku 9 až 12 let mít první sexuální zkušenost. Ve skutečnosti však WHO dává jen doporučení, že by učitelé měli děti učit o svém těle a starší děti připravovat na první intimní zážitek.

„Autoři textu sdíleného na Facebooku zjevně vychází z části nazvané Matice sexuální výchovy (str. 41–60). Podle dokumentu WHO Matice slouží jako „rámec, z něhož učitelé/lektoři mohou čerpat náměty, které jsou zvláště zajímavé pro danou skupinu. Pro věkovou skupinu do 6 let doporučuje (str. 49–50) tyto děti, stejně jako věkovou skupinu do 4 let, pouze informovat o „potěšení a příjemných pocitech z dotýkání se vlastního těla“ a masturbaci v raném dětství. Ve věku 6-9 let WHO reálně doporučuje (.pdf, str. 51–52) dětem pouze poskytovat informace o masturbaci a sexuálním styku, o pornografii se metodika ve vztahu k dětem mladším 9 let vůbec nezmiňuje. Text uvádí, že by vyučující měli poskytovat dětem ve věku 9 až 12 let informace o ´prvních sexuálních zkušenostech´ stejně jako o ´vlivu vrstevníků, médií, pornografie, kultury, náboženství, pohlaví, zákonů a socioekonomického postavení na sexuální rozhodování, partnerství a chování´,“ zjistili analytici z českého fact-checkingového projektu Demagog.

Demagog také cituje slova spoluautorky překladu Lucii Jarkovskou, která se k dokumentu vyjádřila pro iROZHLAS: „Více než polovina dětí na prvním stupni (…) setká s pornografií. Pro děti pornografie přináší nepřiměřené obsahy, ale právě absence otevřené sexuální výchovy je často tím, co k ní už poměrně malé děti přitahuje. Najdou v ní to, co před nimi dospělí zamlčují. Rozhodně jim nepomůžeme tím, když se budeme tvářit, že na porno se podívají lidé až po svých osmnáctých narozeninách.“


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.