Na webu zpravodajského webu iDNES vyšel článek, který naznačuje, že v českých hospicích jsou zabíjeni pacienti, pokud délka jejich pobytu přesáhne 30 dní. Údajně za úkony nedostanou zaplaceno od pojišťoven. Za hoax postupně článek označili VZP ČR, spolu s Ministerstvem zdravotnictví, Českou společností paliativní medicíny, Fórem mobilních hospiců a Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče.

„VZP ČR se připojuje k vyjádřením publikovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a Fórem mobilních hospiců, která jednoznačně odsuzují text publikovaný 25. 3. 2023 na serverech idnes.cz a lidovky.cz pod titulkem “Umři do měsíce, jinak nezaplatíme“. VZP si velmi váží práce, resp. poslání zaměstnanců mobilních hospiců, a proto pro tyto zdravotní služby, které mají ulevit a pomoci v terminálním stadiu lidského života, navýšila letos i v roce předchozím úhrady nad limit stanovený úhradovou vyhláškou. I proto VZP spolu s odbornou společností a provozovateli mobilních hospiců společně hledají cesty, jak co nejlépe zajistit tento typ služeb těm, kterým jsou určeny. Autor textu vedle řady chyb a nepřesností překročil veškeré hranice etiky u nejcitlivějšího možného tématu, kterým je smrt blízkého člověka. Pokud navíc explicitně deklaruje, že v rámci mobilních hospicových služeb dochází k provádění „nepřiznaného způsobu euthanasie“, pak mu je třeba připomenout oznamovací povinnost vůči policejnímu orgánu či státnímu zástupci, kterou mu ukládá trestní zákoník,“ deklaruje největší pojišťovna v ČR VZP.

„Obvinění autora článku odporuje poslání a činnosti poskytovatelů paliativní péče, je nepřijatelné a dále komplikuje přístup nemocných a jejich rodin k odborné péči v závěrečném období života. Zveřejněnou informaci o usmrcování pacientů v domácích hospicích považujeme za šíření poplašné zprávy,“ konstatuje výbor České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

To, kdy pacienty přijímáme do péče mobilního hospice, je dáno lékařskou indikací, a nikoli předpokládanou délkou péče. V naprosté většině případů je průměrná doba péče pro hospice dostačující, protože někteří pacienti jsou v péči opravdu krátkou dobu v řádu jednotek dní. „V případě, že pacient potřebuje péči delší dobu než je 30 dní, mobilní hospice v péči o pacienta i jeho blízké pokračují tak dlouho, jak pacienti potřebují.” doplňuje Ruth Šormová, členka představenstva Fóra mobilních hospiců a ředitelka Cesty domů.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.