Dezinformační web AC24 vydal několik let starou zprávu a považuje ji za aktuální. Navíc celá zpráva je při nejmenším zavádějící.

 „Minulý pátek vydali Bureau of Land Management s (BLM), National Wild Horse a Burro Advisory Board doporučení na usmrcení 45 000 divokých koní. Zabiti mají být proto, aby se vytvořil prostor pro chov skotu,“ napsal web AC24. Zajímavé je, že „minulý pátek“ byl už například v roce 2016, kdy stejnou zprávu vydal web Interez.sk.

Americký Národní poradní výbor pro divoké koně a osly schválil 9. září 2016 doporučení pro Úřad pro správu pozemků (dále jen BLM). BLM by se měla řídit zákonem Wild and Free-Roaming Horses and Burros Act tím, že nabídne všechna vhodná zvířata, která jsou považována v krátkodobém i dlouhodobém horizontu za neosvojitelná, bez omezení k prodeji nebo je humánně utratí. Tato zvířata, považována za nevhodná k prodeji, by pak měla být zničena tím nejhumánnějším možným způsobem. – Schváleno

BLM se však doporučeními poradního výboru nemusí řídit. Nicméně toto doporučení vyvolalo vlnu nevole, vedlo ke spuštění internetové petice a k informování ze strany médií.

V reakci BLM na svém webu uvádí:

Otázka: Jaká je odpověď BLM na doporučení Národního poradního výboru pro divoké koně a osly z 9. září 2016 bez omezení prodat nebo humánně utratit nadbytečné koně a osly v ohradách a na pastvinách BLM, kteří jsou považováni za „neosvojitelné“?

Odpověď: Národní poradní výbor pro divoké koně a osly je nezávislý panel složený z členů veřejnosti, který dává doporučení pro BLM týkající se správy divokých koní a oslů. BLM je zavázána mít zdravé koně na zdravých pastvinách. Budeme i nadále pečovat a shánět dobré domovy pro zvířata, která byla odebrána ze svého prostředí. BLM neprovádí a nebude utrácet zdravá zvířata. Agentura pokračuje v hledání nových a lepších nástrojů pro správu rychle se rozšiřující populace divokých koní. (…)


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.