Ministerstvo vnitra spustilo centrum, které se bude zaměřovat na hybridní hrozby a dezinformace. Dle MV ale o cenzuru ale nepůjde. 

Nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015. Ta hodnotí různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i terorismus a další formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu.

Věnovat se bude mimo jiné šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti (agenda se bude týkat potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu atp.).

Co Centrum není a co dělat nebude?

  • Centrum nebude novým bezpečnostním sborem, ani orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.
  • Centrum nebude mít „tlačítko na vypínání internetu“.
  • Centrum nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah.
  • Bude pracovat primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a bude i otevřeně komunikovat s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.
  • Centrum nebude nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.
  • Centrum nebude šířit ničí propagandu, ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniká po vzoru obdobných analyticko-komunikačních pracovišť, která již dnes existují zejména v Pobaltí nebo např. ve Velké Británii.
  • Centrum bude mimo jiné i upozorňovat na závažné dezinformace a bude směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytovat odborná stanoviska, v nichž bude jakožto státní instituce samozřejmě vycházet z platné ústavy České republiky.

Kde můžete sledovat výstupy centra?

  • Na Twitteru a v budoucnu na vlastním webu (doplníme, až bude spuštěn – pozn.red.).
  • Upozorňujeme také na falešné stránky na FB, které se vydávají za oficiální kanál.

Další informace:

Rozhovor s koordinátorkou Evou Romancovovou na DVTV.

Reportáž Českého rozhlasu:

Zdroje:

MVCR


administrator

Tým manipulatori.cz