Dezinformace se dnes šíří bleskovou rychlostí. Vznikl další projekt, který chce proti tomuto trendu bojovat. Globální dezinformační index má ambici hodnotit světová média na základě jejich důvěryhodnosti, čímž chce mj. navrátit důvěru v novinářskou práci.

Zakladatelé projektu chtějí hodnotit média po celém světě na základě předem určených kritérií. Mezi ně patří například určení země původu, použité technologie, redakční postupy, ale i pravidelnost zveřejňování článků, jejich množství na stránce či průměrný vliv každého článku. Autoři indexu slibují zveřejnění metodologie, kde své postupy vysvětlí přesněji, aby bylo zřejmé, na základě, čeho bude každé médium posuzováno.

Výsledná známka má být podobná hodnocení ratingových agentur, které vyhodnocují schopnost zemí splácet své závazky, přičemž nejlepším hodnocením je AAA. Toto hodnocení bude doplňovat i číselné skóre, které přesněji vyjádří, kterému zdroji či médiu se dá věřit. Výsledky by měly být zveřejňovány v reálném čase.

Umožnit to má umělá neuronová síť, což je výpočtový model používaný v umělé inteligenci. Podobně jako v biologii, i umělá neuronová síť má neomezený počet vstupů, ale jen jeden výstup. Jednotlivé neurony si mezi sebou předávají informace, na jejichž základě se rozhodují a učí se řešit úlohy ať už sami nebo s pomocí takzvaného učitele. Stejná technologie se již využívá například na předvídání vývoje časových rád (například burzovních indexů), na rozpoznávání obrazů a zvuků, ale i filtrování spamů. Při pokusech s rozpoznáváním dezinformační webů dosáhla umělá neuronová síť úspěšnost až 98 procent.

Za projektem stojí autorská trojice Alexandra Mousavizadehová, Clare Melfordová a Daniel Rogers.

Alexandra Mousavizadehová je dánská ekonomka s 20letými zkušenostmi v oblasti tvorby indexů a analýzy dat. Působila ve více ratingových společnostech jako Arc Ratings či Moody ‘, ale i v bance Morgan Stanley.

Clare Melfordová vystudovala Oxford a byla ředitelkou International Business Leaders Forum. Angažuje se v boji proti dětským sňatkům a pomáhá firmám v oblasti kvality managementu.

Daniel Rogers je výpočtový fyzik s dlouholetými zkušenostmi v oblasti podpory obrany a kybernetických operací zpravodajské komunity. Kromě toho se specializuje na vyhledávání ukradených dat z dark webu a na kvantovou kryptografii.

Poradní orgán tvoří experti na dezinformace, umělou inteligenci či tvorbu indexů. Práci webu bude zároveň kontrolovat správní rada bez politických a geografických vazeb, ale i bez vazeb na média.

Další zárukou nestrannosti má být finanční nezávislost. Přestože bude projekt přijímat příspěvky od vlád, společností nebo jednotlivců, nebude možné, aby přispěvatelé získali dominantní podíl na celkovém rozpočtu. Transparentnost má zas garantovat veřejná metodologie spolu s kritérii hodnocení, na kterých se budou výsledné známky zakládat. Jde tedy o snahu vytvořit nezávislý nadnárodní projekt, jehož cílem není cenzurovat ani filtrovat média, ale naopak poskytnout přehledné informace, na jejichž základě se čtenář může rozhodnout sám.

Původně vyšlo na webu Antipropaganda: http://antipropaganda.sk/globalny-dezinformacny-index-bude-znamkovat-media-na-zaklade-ich-doveryhodnosti/

Napsala: Iveta Kupková

Přeložil: Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.