Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii.

Velmi často se v souvislosti s očkováním zmiňuje, že očkování nemá smysl, protože virus covid-19 mutuje. Situace je ale zcela opačná – právě proto, že koronavirus mutuje, má očkování smysl. Vysvětleme si proč.

K omezení mutací viru je primárně potřeba zabránit jeho šíření. „Co možná nejrychlejší a nejširší vakcinace populace může pomoci omezit cirkulaci viru a tedy i snížit jeho schopnost mutovat,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, LL.M., MHA, výkonný ředitel AIFP. Vakcíny, které se nyní užívají nebo jsou ve vývoji, mají za cíl navodit co nejširší imunitní odpověď. Očekává se proto, že také u mutací, které byly v poslední době zaznamenány, mohou poskytovat alespoň nějakou ochranu proti onemocnění.

Používané vakcíny dokážou navodit protilátky v séru, které v laboratoři neutralizují i nové varianty koronaviru. Navíc kromě protilátek existují další imunitní mechanismy, které proti infekci bojují. Samozřejmě nelze vyloučit, že někde na světě vznikne varianta viru, na kterou budou současné vakcíny málo účinné. Výrobci vakcín však chtějí očkovací látky upravovat tak, aby účinkovaly i na tyto nové varianty. Jsou připraveny postupy, jak rychle reagovat na případný výskyt nových mutací.

„Účinnost vakcín proti novým typům koroviru SARS-CoV-2 intenzivně řeší i vědci v Evropské agentuře pro léčivé přípravky a Evropská komise přípravou legislativy pro možnost rychlého předkládání změn v registraci vakcín proti covid-19. Komunikují s výrobci, kteří plánují vakcíny proti covid-19 upravit, a snaží se přizpůsobit regulační proces, aby přijetí nových variant vakcín nic nezdržovalo,“  říká Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

ÚČINNOST VAKCÍN PROTI COVID-19 

Často opakované dezinformace se týkají domnělé neúčinnosti nebo malé účinnosti vakcín proti covid-19. Podívejme se proto, za pomoci veřejně dostupných dat, jak přesně jsou účinné.

Účinnost vakcín se udává v procentech. Co si však máme představit pod tím, když čteme nebo slyšíme, že vakcína má účinnost 95 %? V první řadě je třeba zdůraznit, že to neznamená, že ochrání 95 % očkovaných. Ochrání jich totiž mnohonásobně více. Účinnost vakcíny 95 % udává, že propuknutí onemocnění covid-19 po vakcinaci je o 95 % nižší, než bez očkování. Jinak řečeno, v populaci, kde by bez očkování onemocnělo covid-19 celkem 1 000 lidí, po očkování by jich onemocnělo jen 50.

V dosud publikovaných klinických studiích, kterých se zúčastnilo více než 164 000 dobrovolníků z celého světa, vyšla účinnost různých vakcín v rozmezí 66-95 %. Ačkoliv byly různé vakcíny testovány v různých státech, různých věkových skupinách, v různém čase a nestejných podmínkách, lze z dostupných dat vyvodit, že jsou schopny snížit výskyt nemoci covid-19 třikrát až dvacetkrát.

Tyto výsledky byly dosaženy v podmínkách klinických studií, které mohou, ale nemusejí, věrně odrážet situaci v reálném světě. K dispozici jsou však již přesné výsledky očkování v Izraeli, které zahrnují více než 1 190 000 obyvatel, tedy dostatečně velkou skupinu (polovinu očkovaných, polovinu neočkovaných). Výsledky ukazují, že v reálné praxi je účinnost vakcíny 92 %, což potvrzuje závěry klinických studií. Očkování tedy v Izraeli snížilo riziko onemocnění covid-19 a také riziko jeho těžkého průběhu nemoci více než 12x.

Publikovaná data jasně ukazují, že vakcíny proti nemoci covid-19 jsou vysoce účinné.